Patientenbegeleiding

Dienst patiëntenbegeleiding

Volg route 66 op  campus Dendermonde.

Klik hier voor het overzicht alle andere medewerkers per dienst en contactinfo.

Contact

hoofd van de dienst patiëntenbegeleiding Nadine Declerq

nadine.declercq(at)azsintblasius.be

052 25 20 97

fax 052 25 20 33  

Sociale dienst

U kan hier terecht voor:

 • ondersteuning en begeleiding tijdens uw ziekteproces
 • administratieve moeilijkheden verbonden aan uw ziekenhuisverblijf
 • financiële regelingen, contacten met mutualiteit
 • informatie rond sociale voorzieningen en tegemoetkomingen

Bij ontslag uit het ziekenhuis kan de sociale dienst thuiszorgdiensten inschakelen: thuisverpleging, poetsdienst, gezinshulp, warme maaltijden, een personenalarmsysteem.

Indien een terugkeer naar huis niet meer haalbaar is, zoekt de sociale dienst samen met u naar een geschikte oplossing.

Pensioenen kunnen uitbetaald worden in het ziekenhuis en op de sociale dienst in bewaring gegeven worden. 

Woon-Zorgcentra
Download hier onze brochure 

Contact

Algemeen mailadres: socialedienst@azsintblasius.be
Samenstelling team klik hier

locatie 
Campus Dendermonde, 1ste verdieping, route 66
bureau van de dienst 'patiëntenbegeleiding'

Pastorale dienst / spirituele zorg

Opname in het ziekenhuis kan een mensenleven flink overhoop halen. Naast de praktische beslommeringen stelt men zich ook al vlug vragen naar wat de toekomst brengt. Allerlei ervaringen gaan weer leven: vroegere opnamen, familieleden die ernstig ziek zijn geweest, een sterfgeval van iemand nabij….

Pastorale dienst: zorg voor zingeving en spiritualiteit

Iedereen heeft levensvragen en zinvragen en deze kunnen bij een opname in het ziekenhuis plots opduiken. De leden van de pastorale dienst bieden zowel de zieke als de familie die erom vraagt de mogelijkheden tot een deugddoend gesprek. U hoeft niet katholiek te zijn om een beroep te doen op een pastor. De pastores zijn er voor alle patiënten en hun familieleden, of ze nu kerkelijk zijn of niet, gelovig of niet.

Daarnaast kunnen zij ook een aantal christelijke rituelen aanbieden:

 • Ziekenzalving bij ernstige ziekte in aanwezigheid van de familie, in samenwerking met de priesters van de dekenij.
 • Dagelijkse of zondagse communie aan bed.
 • Een zegenend gebed bij een stervende.
 • Een afscheidsgebed in het mortuarium.
 • Deelname aan de eucharistieviering op woensdag om 16u in de kapel

De kapel als stille ruimte is vrij toegankelijk.
U vindt de kapel in de ondergrondse ruimte van het dagcentrum
te bereiken via de hoofdingang van het ziekenhuis (volg de route 73). 
Er is een wekelijks bezinningsmoment op vrijdag tussen 13.30 en 13.45 uur.

Godsdienstige, morele en filosofische bijstand
Als u zelf tot een andere traditie behoort en u zou graag met een hulpverlener uit die levensbeschouwing praten, dan kan dat door het formulier in de onthaalbrochure 'godsdienstige, morele en filosofische bijstand' in te vullen. Dit kan u dan afgeven aan een verpleegkundige of aan het onthaal.  

Klik hier voor onze infobrochure.

Pastorale dienst Zele

Frieda Boeykens:
052 25 25 13
frieda.boeykens@azsintblasius.be

Op adem komen
Een moment om de innerlijke batterij
op te laden en weer verder te kunnen.
Tot rust komen bij een inspirerend woord,
stilte en muziek.
Een deugddoend moment
van samenzijn en bezieling.
Van harte welkom

Palliatief Support Team (PST)

Samenstelling team: klik hier.

Wanneer een patiënt niet langer kan genezen, blijft een goede medische zorg ontzettend belangrijk. Deze zal niet zozeer gericht zijn op behandeling, maar op het comfort van de patiënt. We denken hierbij vooral aan een goede pijn- en symptoomcontrole. Daarnaast is er binnen de palliatieve zorg aandacht voor psychosociale en spirituele begeleiding, rouwvoorbereiding en rouwbegeleiding, en dit zowel voor de patiënt als voor zijn naasten.

Waarvoor staat het palliatief support team in ons ziekenhuis? Klik hier

Nuttige links 

Contactinfo 

Coördinerend arts: dr. Sabine Serry

bereikbaar via de verpleegkundigen van de zorgcentra of op de dienst patiëntenbegeleiding
Campus Dendermonde: 1ste verdieping - volg route 66

Aanbod
Het palliatief support team is een advies- en begeleidingsorgaan, dit zowel voor patiënt, familie, verwanten, als zorgverleners. Het palliatief support team neemt de zorg dus niet over. De verpleegkundige afdelingen en de behandelende arts(en) blijven de spilfiguren in de zorg voor de patiënt.

Het palliatief support team wil wel bijdragen aan een goede zorg bij het levenseinde.

 • Het team tracht de autonomie en de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren door deskundige bijstand op het gebied van pijn- en symptoomcontrole.
 • Het luistert naar emoties, verwachtingen en vragen van alle betrokkenen en hen nabij te zijn en ondersteunt waar mogelijk.
 • Het team verstrekt ook informatie over tussenkomsten (palliatieve thuiszorgpremie, palliatief verlof, …) en bespreekt het palliatieve zorgaanbod (palliatieve thuiszorg, palliatieve eenheid, …).

Sterven is als een herfstblad dat zijn leven heeft voltooid
en dat aan het einde, als zijn levensenergie is weggevloeid, 
een bonte kleurenpracht vertoont, 
als het ware een laatste ode aan de schoonheid 
het ontzielde blad wordt naar de aarde geblazen 
om de gewassen van het volgende jaar te voeden, 
om de cyclus te voltooien van duisternis naar licht, van aarde naar zon
Yehudi Menuhin

Psychosociaal Support Team (PSST)

Begeleidingsteam oncologie 

Wie een diagnose van kanker te horen krijgt, wordt van het ene op het andere moment geconfronteerd met heel wat vragen en onzekerheden. Vragen en onzekerheden die ook na de behandeling nog regelmatig kunnen opduiken.

Een multidisciplinair begeleidingsteam, Het Psychosociaal Support Team (PSST), staat in voor de specifieke opvang, ondersteuning en begeleiding van u en uw familie. 

Aanbod

Begeleiding op sociaal vlak

U kan bij ons terecht voor informatie rond:

 • sociale voorzieningen en financiële tegemoetkomingen
 • herstelverlof
 • aanbod van thuishulp
 • nevenwerkingen bij de behandeling (haarverlies, vermoeidheid, ...)
 • vervoer bij behandeling
 • psychosociale begeleiding

Contactgegevens

 Erika Brandt

 052 25 28 76

 erika.brandt(at)azsintblasius.be

 Greet Van De Sompel

 052 25 29 80

 greta.vandesompel(at)azsintblasius.be

Begeleiding op pyschisch en relationeel vlak

De psychische begeleiding van kankerpatiënten (en hun naasten) richt zich op: 

 • begeleiding en ondersteuning bij diagnose en tijdens de behandelingen
 • het omgaan met angst- en onzekerheidsgevoelens
 • het leren bewaken van de eigen grenzen (zowel emotioneel als lichamelijk)
 • het leren omgaan met een gewijzigde draagkracht (vermoeidheid)
 • het doorbreken van negatieve gedachtestromen / loskomen van piekeren
 • het inzicht krijgen hoe stress werkzaam is ons leven (bewustwording van signalen) en het anders leren omgaan hiermee
 • ondersteuning in het omgaan met existentiële levensvragen
 • ondersteuning op relationeel vlak en ingaan op vragen die zich in deze context stellen (bv. rond seksualiteit)
 • ….

De psychologen begeleiden ook de psycho-educatieve gespreksgroepen voor kankerpatiënten. Tijdens een gespreksgroep ga je samen met lotgenoten stilstaan bij thema’s zoals omgaan met angst, piekeren, communicatie, … . De klemtoon ligt op lotgenotencontact en het uitwisselen van ervaringen. 

Contactgegevens en meer informatie

Vrijwilligerswerking

Op maandag -en woensdagvoormiddag is een vrijwilliger van de Stichting tegen Kanker aanwezig om gelaatsverzorging en advies te geven aan patiënten die in behandeling zijn. 

Afspraken hiervoor kunnen gemaakt worden via het dagziekenhuis oncologie 052 25 25 14

Folder goed verzorgd beter gevoel

Op maandagvoormiddag en woensdagvoormiddag is een vrijwilliger van Kom op tegen Kanker aanwezig in het ziekenhuis. U kan bij deze mensen terecht voor informatie rond de projecten, maar ook voor emotionele ondersteuning (een deugddoende babbel).

Indien u zelf interesse heeft om vrijwilliger te worden in ons ziekenhuis verwijzen we u graag door naar

Informatie en literatuur

In het lokaal van het psychosociaal support team beschikken we over een bibliotheek met boeken die u kan uitlenen. 

Voor een actuele lijst van de titels klik hier.

We hebben ook tal van nuttige informatiebrochures ter beschikking.

Folder PSST
Folder PSST voor longkankerpatiënten

Nuttige websites
Website voor kinderen waarvan de ouders met kanker geconfronteerd worden: www.kankerspoken.nl

Activiteiten

Doorheen het jaar worden voor kankerpatiënten en hun naasten tal van zaken georganiseerd zoals infomomenten, schoonheidssessies, gespreksgroepen, relaxatiecursussen, ….

Kijk voor een overzicht van de huidige activiteiten op de pagina 'Blasius Academie'.

Klik hier voor onze kalender 2017.

Onco-revalidatie

Kanker is een ingrijpende ziekte. U werd geopereerd, onderging chemotherapie, radiotherapie of een andere vorm van behandeling. U wil graag de draad weer opnemen maar kampt met klachten die uw functioneren belemmeren. U hebt pijn, voelt zich erg moe of futloos.

Is dit herkenbaar voor u? 
Bent u op zoek naar een nieuw evenwicht en wil u graag werken aan uw herstel?  
Dan is het revalidatieprogramma ‘Herstel & Balans’ iets voor u. 

Herstel en Balans
is een wetenschappelijk onderbouwde combinatie van lichaamstraining en psychosociale begeleiding. Het programma is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven en het bevorderen van het lichamelijk en psychisch herstel. Een uniek programma en net dát steuntje in de rug waarvan de ex-deelnemers zeggen dat ze dat zo hard nodig hebben. Om ‘meer energie te krijgen’, ‘weer in de toekomst durven kijken’, ‘een betere conditie te hebben’ en zoals een ander zei ‘voor het gevoel er niet alleen voor te staan’.

Start Herstel & Balans voor mensen uit behandeling
3 oktober 2016 en 6 maart 2017
Lees ook onze folder!

Hebt u interesse? Voor een volledig informatiepakket kan u terecht bij

Contactinformatie

samenstelling team: klik hier

andere teamleden:
diëtisten
Kelly Debusschere: 
kelly.debusschere@azsintblasius.be

Heike Nowak
heike.nowak@azsintblasius.be 

beiden bereikbaar op 052 25 28 53

Psychologen

az Sint-Blasius beschikt over een ruim aanbod aan psychologische dienstverlening.  
U  kan bij een klinisch psycholoog terecht voor :

 • psychologische ondersteuning bij verwerking van uw diagnose en ziekteproces
 • behandeling van depressieve en angstklachten, rouw en emotionele problemen
 • psychodiagnostiek
 • neuropsychologische testing
 • rookstopbegeleiding
 • begeleiding bij slaapproblemen

De dienstverlening gebeurt binnen een multidisciplinaire werking. Er zijn specifieke samenwerkingsverbanden met de verschillende afdelingen. Aanmelding kan op vraag van behandeld artsen of op eigen initiatief. Op die manier wordt getracht een meerwaarde te bieden bij de behandeling of begeleiding van patiënten en hun omgeving.

Wenst u meer informatie of een afspraak maken, neem dan gerust contact op met de psycholoog verbonden aan uw zorgafdeling.

Contactgegevens

Trudy Cuijpers: PST, PSST, onco geriatrie, rookstop
052 25 28 62

Sarah Maes: geheugenrevalidatie/raadpleging (NPO), pijnteam
052 25 29 43

Valerie Van Hoedenaghe: pijnteam, pediatrie
052 25 27 91 

Katia De Visscher: pijnteam, consultaties
052 25 22 93 

Kamlesh Van Zeebroeck: geheugenrevalidatie/raadpleging (NPO), cardioreva, consultaties 
052 25 20 96

Roux Stefanie: PSST, consultaties
052 25 27 92 

Raets Hanne: borstkliniek, pediatrie, onco-geriatrie, slaaplabo
052 25 24 95 

De Loore Ellen: PSST, Herstel en Balans
052 25 21 97 

Isabelle Ottermans: geriatrie, rookstop, RUG school
052 25 28 40

team psychologen 2015

Borstkliniek

In de borstkliniek worden patiënten met borstproblemen en/of borstkanker professioneel begeleid door een hecht multidisciplinair team van artsen en verpleegkundigen die nauw overleggen over diagnose en therapie. 
Kleinschaligheid en menselijkheid gaan gepaard met medische vernieuwing.

Klik voor meer info.

Rookstop / tabakoloog

In het ziekenhuis geldt een absoluut rookverbod. Roken is enkel toegelaten in de daartoe bestemde overdekte zone, buiten naast de hoofdingang (campus Dendermonde). 

Wanneer u een ingreep moet ondergaan, is het aanbevolen 14 dagen voor de ingreep te stoppen met roken. Dit kan u veel ongemakken besparen. 
Uw huisarts of een tabakoloog kan u begeleiden bij het stoppen met roken. 

Rookstopbegeleiding in az Sint-Blasius

Stoppen met roken is belangrijk voor de gezondheid. Roken is immers verantwoordelijk voor 23 verschillende aandoeningen. Stoppen met roken zonder hulp is echter niet zo eenvoudig. Een erkende tabakoloog kan u hiermee helpen.

Wenst u een begeleiding op te starten, spreek erover met uw arts, of neem contact op met onze tabakoloog. De begeleiding is individueel.
rookstop@azsintblasius.be 
052 25 28 40

Klik hier om de patiëntenfolder 'rookstopbegeleiding' te downloaden.

Kostprijs 
U heeft recht op 8 terugbetaalde sessies per 2 kalenderjaren.  
U betaalt 15 euro remgeld per sessie.

Belangrijk: vermijd annulatiekosten
Indien u verhinderd bent voor uw afspraak, annuleer dan minstens 24 uur vooraf.
Kosteloos annuleren kan (tot 24 u vooraf)

 • telefonisch bij de rookstopconsulent (niet via het afsprakenbureau): contactinfo hierboven
 • bij afwezigheid van de rookstopconsulent spreekt u een bericht in op de voicemail

Andere patiënten zullen u dankbaar zijn: de vrijgekomen tijd kunnen we immers gebruiken om hen sneller te helpen.

 • indien u pas de dag zelf annuleert, wordt een kost van 15 euro aangerekend
 • indien u niet annuleert, wordt de kost van één uur consultatie aangerekend.

Voor een overzicht van alle tabakologen (in alle gemeenten) ga naar Vlaanderen stopt met roken.

Psychologische begeleiding bij slaapproblemen


Ook voor psychologische begeleiding bij slaapproblemen kan u terecht in az Sint-Blasius.
Meer info vindt u op de pagina's van het slaaplabo.

az Sint-Blasius | Powered by Mentoring Systems

Foreign patients Sitemap Juridische informatie