U voelt zich ziek en vermoedt corona?

Meld u telefonisch aan bij uw huisarts (in het weekend bij de huisartsenwachtpost: 052-730 100).
De huisarts zal u indien nodig een afspraak geven voor een coronatest in het Covid-19 testpunt, aan de Kroonveldlaan 40 (aan de huisartsenwachtpost). 

U wordt door uw huisarts doorverwezen naar het ziekenhuis? 
In dit geval komt u naar de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis, via de spoed-inrit. 

Belangrijk:
Kom niet op bezoek wanneer u zich ziek voelt en symptomen van corona vertoont.
Kom in dit geval ook niet op raadpleging (annuleer tijdig uw afspraak via 052 25 25 05).

Fase 2A in alle ziekenhuizen: raadplegingen gaan verder, niet-dringende operaties worden uitgesteld

Alle ziekenhuizen moeten tegen 2 november overgaan naar fase 2A.

Dit betekent dat de ziekenhuizen méér bedden moeten vrijhouden voor corona-patiënten, zowel op Intensieve Zorg (IZ), als op de gewone opname-afdelingen. Voor az Sint-Blasius betekent dit 9 corona-bedden op IZ en 44 corona-bedden op de opname-afdelingen. 

Daarnaast vraagt de overheid ons om alle niet-dringende ingrepen uit te stellen voor een periode van 4 weken, vanaf maandag 26/10/2020. Patiënten wiens ingreep uitgesteld wordt, worden gebeld door het ziekenhuis. Ook uw corona-test in het testcentrum gaat dan niet door.
Indien u géén telefoontje krijgt, gaat uw ingreep door zoals gepland.

De dringende en noodzakelijke ingrepen lopen verder.

Op dit moment kunnen ook alle raadplegingen en onderzoeken verder gaan zoals gepland. Ook de dagopnames voor niet-chirurgische activiteiten (dagopname geriatrie, psychiatrie, oncologie,…), verder gaan zoals gepland.

Regeling voor bezoek: enkel tussen 18 en 20u

Een aangepaste bezoekregeling voor opgenomen patiënten draagt ertoe bij de opmars van het coronavirus te stuiten.

Bij korte opnames (van enkele dagen) bevelen we aan om NIET op bezoek te komen.
Voor langere opnames, geldt volgende regeling: 

 • 1 bezoeker per patiënt per dag, uit de 'bubbel' van de patiënt, minimum 16 jaar, en zo mogelijk steeds dezelfde persoon 
 • Bezoek tussen 18u en 20u, gedurende maximum 1 uur
 • Bij bezoek aan patiënten ouder dan 75 jaar en op intensieve zorgen: steeds dezelfde persoon
 • Elke bezoeker meldt zich aan de onthaalpost in de inkomhal
 • De bezoeker draagt verplicht een eigen mondmasker, vanaf het betreden tot het verlaten van het ziekenhuis, dus ook op de kamer (de patiënt krijgt de aanbeveling om ook een mondmasker te dragen gedurende het bezoek).
 • De bezoeker ontsmet de handen bij het binnenkomen in het ziekenhuis en nogmaals aan de kamerdeur, vooraleer de kamer binnen te gaan.
 • De bezoeker mag enkel plaatsnemen op de klapstoel, op voldoende afstand van de patiënt; dus niet op het bed, en niet op de stoel van de patiënt; de vouwstoel zal na het bezoek gereinigd worden.
 • Op tweepersoonskamers vragen wij respectvol afstand te houden van de patiënt in het andere bed en diens eventuele bezoeker.
 • Bezoekers die ziek zijn of zich ziek voelen zijn niet toegelaten.

Bezoekrichtlijnen voor specifieke kamers of afdelingen:

 • Covid-19 patiënten: geen bezoek toegelaten
 • Intensieve Zorg: bezoek mogelijk van 15.00 tot 15.30, één bezoeker per dag, steeds dezelfde persoon
 • Kinderafdeling: enkel ouders zijn toegelaten, onbeperkt in duurtijd, één ouder tegelijk
 • Kraamafdeling:
  enkel de partner mag op bezoek komen, onbeperkt in duurtijd
  oudere broertjes of zusjes mogen éénmaal per verblijf op bezoek komen, onbeperkt in duurtijd
 • Geriatrie: één bezoeker per patiënt per dag, enkel tussen 18 en 20 uur, steeds dezelfde bezoeker. Op tweepersoonskamers komt de bezoeker van de patiënt aan de deur bij voorkeur tussen 18u en 19u; de bezoeker van de patiënt aan het raam komt bij voorkeur tussen 19u en 20u.
 • Patiënten in de laatste levensfase (op de palliatieve eenheid of op andere afdelingen): onmiddellijke naasten zijn toegelaten na afspraak via de hoofdverpleegkundige (zie contactinfo www.azsintblasius.be/zorgaanbod/zorgafdelingen/)

Hartelijk dank om deze regels te respecteren en samen met ons de veiligheid van patiënten te verzekeren.

Stel uw raadpleging niet uit omwille van corona

     

We zorgen voor uw veiligheid

Alle mogelijke voorzorgsmaatregelen werden genomen om de activiteiten veilig te kunnen laten verlopen. Hartelijk dank om ook uw steentje bij te dragen aan de veiligheid van ons allen. 

 • Mondmasker
  Draag een mondmasker van zodra u het ziekenhuis binnenkomt. Draag het zolang u in het ziekenhuis bent. 

 • Handhygiëne
  Ontsmet steeds uw handen in de inkomhal van het ziekenhuis. 
  Komt u op raadpleging? Ontsmet uw handen dan ook vooraleer u zich inschrijft aan de digitale kiosk en vooraleer u een lokaal voor raadpleging, onderzoek, behandeling binnengaat.
  Komt u op bezoek? Ontsmet uw handen dan vooraleer u de kamer van de patiënt binnengaat.

 • Wat doen onze zorgverstrekkers?
  Ook onze artsen en zorgverstrekkers dragen een mondmasker en eventueel handschoenen (voor sommige onderzoeken ook een schort of gezichtsbescherming). Ze ontsmetten de handen en de raadplegingsruimte voor en na elke patiënt.

 • Afstand houden
  De afspraken worden gespreid in de tijd, zodat patiënten verspreid kunnen plaatsnemen in de wachtzalen. Er is signalisatie om 1,5 meter afstand te waarborgen.

 • Kom alleen
  We vragen elke patiënt om zoveel mogelijk alleen naar het ziekenhuis te komen.
  (zie hierboven)

Wasgoed brengen of ophalen

Wasgoed voor patiënten op een corona-afdeling:
Het wasgoed binnenbrengen en ophalen gebeurt aan de onthaalpost in de inkomhal (gelijkvloers).
Vuile was ophalen kan dagelijks tussen 16.00u en 20.00u; propere was binnenbrengen kan dagelijks tussen 6.30u en 20.00u (in het weekend tussen 7.00u en 20.00u)

Wasgoed voor niet-corona patiënten:
Wanneer de éne bezoeker per dag komt, kan hij/zij het wasgoed meebrengen of meenemen.
Wanneer het wasgoed gebracht en opgehaald wordt door een ander familielid, dan kan dit via het onthaal of de inkomhal. 
Vuile was ophalen kan dagelijks tussen 16.00u en 20.00u; propere was binnenbrengen kan dagelijks tussen 6.30u en 20.00u (in het weekend tussen 7.00u en 20.00u).

Tips
- Steeds in een tas of zak, met een etiket met naam en geboortedatum van de patiënt. Indien u het kamernummer kent, schrijf dit ook op het etiket.
- We merken dat sommige mensen een leuke wenskaart, een kussen, een knuffeltje in de zak met het propere wasgoed steken. Een fijn idee! Het is een symbool van stevige banden in tijden van gemis.

Draag een mondmasker en houd afstand! 
Ook wanneer u wasgoed komt brengen of halen, is het belangrijk om minstens 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Volg de signalisatie aan onze hoofdingang en neem, wanneer nodig, plaats in de wachtrij. Draag in het ziekenhuis steeds uw mondmasker.

Raadplegingen, onderzoeken en ingrepen mogelijk

Alle raadplegingen en onderzoeken kunnen momenteel nog plaatsvinden. Dit geldt zowel voor campus Dendermonde als voor campus Zele.

Om uw veiligheid te waarborgen, zorgen we ervoor dat er niet teveel mensen kort na elkaar op consultatie komen. Dit betekent dat we per dag nog niet evenveel afspraken kunnen inplannen als vóór corona. Daardoor moet u misschien wat langer wachten op een afspraak. We danken u voor uw begrip.

U kan zelf contact opnemen met ons voor het plannen van een afspraak: 

 • Raadplegingen en onderzoeken:
  Via het afsprakenbureau, elke werkdag tussen 8u en 20u, op 052 25 25 05.
  U krijgt één dag vooraf een sms ter bevestiging van de afspraak.

 • Medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde
  Via het secretariaat medische beeldvorming, elke werkdag tussen 7u en 19u, op 052 25 26 95. 

 • Raadplegingen en behandelingen in de pijnkliniek
  Via het secretariaat van de pijnkliniek, elke werkdag tussen 8u en 18u, op 052 45 64 04.

 • Vragen over een opname of operatie 
  Via de dienst opnameplanning, elke werkdag tussen 8u en 20u, op 052 25 25 74.

U kan ook in het ziekenhuis zelf een afspraak vastleggen op het afsprakenbureau:
Bent u in het ziekenhuis (campus Dendermonde) voor een raadpleging of onderzoek, dan kan u een eventuele volgende afspraak bij uw arts vastleggen op het afsprakenbureau:
dienst onthaal (route 1), loket 5
maandag tot vrijdag van 9 en 12 uur en van 13 tot 17 uur.

Kom niet te laat naar uw afspraak, maar ook niet te vroeg. 

Het is belangrijk dat we het aantal mensen in de wachtzaal kunnen beperken. Best komt u zo’n 10 tot 15 minuten vóór uw afspraak aan in het ziekenhuis.

Begeleiders van patiënten op raadpleging, onderzoek of voor een opname

 • Wij vragen elke patiënt om alleen naar het ziekenhuis te komen.
  Als het echt noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij patiënten die minder mobiel zijn), breng dan maximaal één begeleider mee.
  Op die manier zorgen we ervoor dat we overal in het ziekenhuis, ook in de wachtzalen, afstand kunnen houden. 

 • Raadpleging tijdens de zwangerschap: partners mogen meekomen voor de zwangerschapsopvolging op twee momenten, bij voorkeur bij de echo op 12 weken en op 20 weken. Vrouwen die reeds voorbij deze termijn zijn, en wiens partner door corona nog geen zwangerschapsopvolging heeft kunnen mee beleven, mogen deze twee momenten anders inplannen.
  Meer info voor zwangeren op 'zwanger zijn in tijden van corona'.

 • Spoed: personen die een patiënt begeleiden naar de dienst spoedgevallen, begeleiden de patiënt tot aan de spoedingang en wachten dan in de eigen auto.

 • Chirurgisch of internistisch dagcentrum: personen die een patiënt brengen of ophalen, mogen de patiënt tot aan de deur brengen en wachten dan in de eigen auto.

Restaurant beperkt toegankelijk voor bezoekers, enkel als wachtzone

Als bezoeker kan u alleen gebruik maken van het restaurant als wachtzone (niet om te eten of drinken):

 • enkel op volgende tijdstippen:

  • tussen 9.00 en 10.45 uur 
  • tussen 14.00 en 17.45 uur.

 • U kan plaatsnemen in een voorbehouden zone, aan de tafels met rode stoelen. Deze zone wordt na gebruik steeds ontsmet door de medewerkers van het restaurant.

Contactopvolging: hoe verloopt dit?

Om de verspreiding van een virus te vertragen, is het belangrijk om snel te weten wie besmet is met het coronavirus, en met wie deze persoon recent nog contact had. Deze persoon kan op zijn beurt besmet zijn en het virus doorgeven vanaf twee dagen voordat hij zelf ziek wordt. Door contactopvolging kunnen we er samen voor zorgen dat het coronavirus niet opnieuw kan opflakkeren.
Hoe dit in zijn werk gaat, kan u lezen op de website van de overheid.

Corona test voor elke ziekenhuisopname

Volgens de richtlijnen van de Belgische overheid, worden alle patiënten die worden opgenomen in een ziekenhuis, getest op Covid-19 (corona). Deze screening gebeurt enkel op afspraak, enkele dagen vóór uw opname.

De test vindt plaats in het Covid-19 testpunt op het terrein van De Kroon, aan de Kroonveldlaan 40 (= naast het ziekenhuis). Voor kinderen tot 15 jaar vindt de test plaats in het ziekenhuis, op de kinderafdeling.

U hoeft vooraf geen specifieke voorbereidingen te treffen (zoals bijvoorbeeld nuchter zijn). Soms zijn er bijkomende onderzoeken nodig, waarvoor wel een voorbereiding nodig is. In dit geval zal uw behandelende arts u hierover informeren. De test gebeurt door slijmen af te nemen via de neus en/of keel. Dit is geen  aangenaam gevoel. Maar wanneer de aanwijzingen van de verpleegkundige goed opvolgt, zal de test snel kunnen gebeuren en blijft de last beperkt.

De testresultaten zijn de dag na de screening in de namiddag gekend. Wanneer uw testresultaat positief is (wat wil zeggen dat u besmet bent met het coronavirus), zal het ziekenhuis contact met u opnemen. Dit kan immers het moment van uw opname beïnvloeden. We kunnen de opname uitstellen naar een later uur of naar een andere datum, zodat we de nodige isolatiemaatregelen kunnen treffen om besmetting van andere personen te voorkomen.

De resultaten van de screening worden ook naar uw huisarts gestuurd.

U kan ook zelf in uw persoonlijk online patiëntendossier de testresultaten bekijken. Uw persoonlijk dossier is toegankelijk via Mynexuzhealth, een beveiligde app en website waarin u de verslagen van raadplegingen, onderzoeken en opnames in az Sint-Blasius kan vinden. Meer info op www.azsintblasius.be/mijndossier

Wordt u opgenomen in het ziekenhuis en heeft u nog geen afspraak voor een coronatest? Neem contact op met het afsprakenbureau: 052 252574.

Informatie voor mensen met kanker in tijden van corona

Het oncologisch team staat ook in corona-tijden klaar om mensen met kanker te helpen.
Op deze pagina geven wij alvast enkele antwoorden op de meest voorkomende vragen omtrent het coronavirus bij mensen met kanker. 

Herstellen na kanker in tijden van corona

Omwille van de onzekerheid rond de verdere impact van het corona virus is besloten om de veiligheid van onze patiënten voorop te stellen en geen fysieke revalidatie aan te bieden binnen ons onco-revalidatie programma 'Herstel en Balans' dit najaar. Graag verwelkomen we u hiervoor terug in het voorjaar 2021.

Onze begeleiding voor patiënten met kanker en na kanker stopt echter niet! 
We blijven u graag psychosociale ondersteuning bieden. We doen via individuele sessies bij onze zorgmedewerkers van het psychosociaal support team. Daarnaast bieden we dit najaar een aantal online informatiesessies, die u thuis kan volgen via uw computer of smartphone

Indien u vragen of interesse heeft, aarzel niet om ons te contacteren. We kijken dan samen hoe we u kunnen ondersteunen in uw herstelproces. 
Klik hier voor onze contactgegevens.Diabetes in tijden van corona

Als diabetesteam staan wij garant voor een kwaliteitsvolle zorgverlening en opvolging van uw diabetes. Het is belangrijk dat de zorg voor uw diabetes ook in corona-tijden gegarandeerd blijft.

Vanaf 4 mei start het diabetesteam opnieuw met beperkte raadplegingen. Hierbij dienen wij op dit moment nog voorrang te geven aan nieuwe gediagnosticeerde diabetespatiënten, diabetespatiënten met een intensief insulineschema/insulinepomp, zwangere diabetespatiënten en patiënten met een nieuwe endocrinologische problematiek.

Diabetespatiënten die reeds opgevolgd worden via het 'diabetes zorgtraject' zullen in de komende periode in de eerste plaats opgevolgd worden door hun huisarts. In overleg met de huisartsen werd beslist de controleconsultaties bij de endocrinoloog een half jaar uit te stellen. Daarom raden wij, in afwachting tot uw volgende consultatie bij uw endocrinoloog, ten zeerste aan om een tussentijdse bloedafname te laten doen bij uw huisarts. Indien uw huisarts oordeelt dat uw diabetes niet goed geregeld is of mocht dit uit de bloedafname blijken, aarzel dan niet om ons te contacteren voor een eventueel vervroegde afspraak.

Wij zullen zelf op een later tijdstip contact met u opnemen voor een nieuwe afspraak; u hoeft hiervoor niets te doen. U hoeft zich geen zorgen te maken rond de continuïteit van uw zorgtraject. De overheid heeft de voorwaarden éénmalig aangepast.  De lopende zorgtrajecten worden automatisch behouden en verlengd. Er moet voor deze periode minimum 1 controle zijn bij de behandelend endocrinoloog/24 maanden.

Conventie patiënten die in rusthuizen verblijven, hoeven niet fysiek naar het ziekenhuis te komen, de patiënt/familie of rusthuis personeel zal telefonisch gecontacteerd worden voor verder advies. 

Uiteraard blijven we steeds ter beschikking bij verdere vragen, op 052 252677 of via diebetescentrum@azsintblasius.be.

Ter info: de Diabetesliga heeft voor alle personen met diabetes veel voorkomende vragen en antwoorden m.b.t. corona op een rijtje gezet, op de website www.diabetesliga.be. Uiteraard geven we zelf ook graag informatie. Via deze link (pdf) vindt u antwoorden op de meest voorkomende vragen omtrent diabetes. 

Veilig bevallen in az Sint-Blasius

Hartelijke gelukwensen met uw zwangerschap!
Zwanger zijn en bevallen in tijden van corona brengt extra vragen met zich mee.
Klik hier door naar een aparte pagina met informatie over zwangerschap, bevalling en borstvoeding in tijden van corona.

We maakten een aantal korte filmpjes waarin je digitaal kennis maakt met onze afdeling en alles wat met de geboorte van je baby te maken heeft.

Veilig op raadpleging bij de kinderarts

Ook op onze kinderafdeling vinden dringende afspraken en onderzoeken plaats. Onze kinderartsen merken dat veel ouders met een ziek kind weigerachtig zijn om op raadpleging te komen uit schrik voor een mogelijke besmetting met het coronavirus. Maar het is net heel belangrijk dat zieke kinderen de juiste zorgen krijgen. Ook in az Sint-Blasius doen we al het mogelijke om de veiligheid van onze patiëntjes en hun ouders te garanderen

 • Afspraken worden verspreid ingepland, zodat er zo weinig mogelijk mensen tegelijkertijd in de wachtzaal zitten.
 • Overal in het ziekenhuis vragen we om minstens 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • De kinderartsen dragen een mondmasker en face shield (gezichtsbeschermer) en ze ontsmetten hun handen vóór en na elk patiëntje.

Blasius Academie: vormingen en infosessies in coronatijden

Om uw veiligheid te garanderen, worden de activiteiten van Blasius Academie aangepast aan de meest actuele maatregelen met betrekking tot corona. 

De informatieve en educatieve sessies vinden enkel online plaats. Veel sessies hebben zich hierop reeds georganiseerd (bv. heup- en knieklas, pijneducatie, infosessies vermoeidheid na kanker, webinar hartfalen…).
Fysieke aanwezigheid van patiënten is enkel mogelijk voor therapeutische sessies. Hierbij worden de nodige voorzorgsmaatregelen gerespecteerd.   

Meer info bij Ivanka Willems 052 25 23 74
academie(at)azsintblasius.be

Hygiëneadvies voor mensen die thuis geïsoleerd zijn

Vragen over het Corona virus - ook voor anderstaligen

Op de website www.info-coronavirus.be vindt u antwoord op uw vragen.
De overheid plaatst hier steeds de meest actuele informatie.

Er doen helaas ook veel foute verhalen over Covid19 de ronde. 
De website van Gezondheid-en-Wetenschap geeft, in samenwerking met universiteiten en gezondheidsorganisaties, een overzicht van de feiten: www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/coronavirus

Deze aanbevelingen mbt corona zijn beschikbaar in verschillende talen via:

Helpen als vrijwilliger?

Misschien wil u in deze corona-tijden als vrijwilliger helpen in ons ziekenhuis. 
U kan zich aanmelden via deze link op onze website.

Hartelijk dank! Uw betrokkenheid steekt ons een hart onder de riem.

Steunbetuigingen en schenkingen

Klik hier voor het overzicht van alle donaties die we al mochten ontvangen.

Wil jij een gift doen?
Cheer for Champions roept op om te blijven supporteren voor alle medewerkers die ervoor zorgen dat ziekenhuizen, woon-zorgcentra, jeugdinstellingen … blijven draaien in deze crisis en zamelt geld in om onze helden mentaal en emotioneel te versterken.
Steunen kan onder andere door een gift aan de zorgorganisatie van jouw keuze.
Ook in az Sint-Blasius zijn we heel dankbaar voor jullie steun!
action.cheerforchampions.be/project/27380.
cheerforchampions.be