Een coronatest voor vertrek op reis, festival, evenement, kamp...

Je maakt hiervoor zelf een afspraak.
Surf naar http://www.vehamedgaatopreis.be en vul je gegevens in. De test wordt afgenomen in het triagecentrum voor de huisartsenwachtpost, Kroonveldlaan 40 d, naast het az Sint-Blasius. 
De website werd opgericht door huisartsenkring Vehamed en az Sint-Blasius, om de huisartsen de komende weken en maanden niet te overbelasten. 
De informatie over de kostprijs en hoe je het resultaat van je test kan bekomen, vind je op ook op http://www.vehamedgaatopreis.be.

Een coronatest voor uw ziekenhuisopname

Alle patiënten die worden opgenomen in een ziekenhuis, worden eerst getest op Covid-19 (corona). Deze test gebeurt op afspraak, enkele dagen vóór de opname.
Ook voor mensen die ondertussen hun 2 covid-vaccins kregen, blijft deze coronatest noodzakelijk. Het aantal gevaccineerde zorgmedewerkers, en ook het aantal gevaccineerde burgers in het algemeen, is nog te klein om uw en onze veiligheid te garanderen zonder deze pre-opname coronatest.

 

De test vindt plaats in het Covid-19 testpunt op het terrein van De Kroon, aan de Kroonveldlaan 40 (= naast het ziekenhuis). Voor kinderen tot 15 jaar vindt de test plaats in het ziekenhuis, op de kinderafdeling.

U hoeft vooraf geen specifieke voorbereidingen te treffen (zoals bijvoorbeeld nuchter zijn). Soms zijn er bijkomende onderzoeken nodig, waarvoor wel een voorbereiding nodig is. In dit geval zal uw behandelende arts u hierover informeren. De test gebeurt door slijmen af te nemen via de neus en/of keel. Dit is geen  aangenaam gevoel. Maar wanneer de aanwijzingen van de verpleegkundige goed opvolgt, zal de test snel kunnen gebeuren en blijft de last beperkt.

Wordt uw kind opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie? Indien u uw kindje wenst te begeleiden tot in het operatiekwartier, tot wanneer het tot het onder verdoving wordt gebracht en bij het ontwaken, dient u als ouder zelf ook getest te worden op Covid-19. Op de dag van de ingreep dient u het negatieve resultaat via GSM of op papier voor te leggen. Deze COVID-screening kan gelijktijdig met uw kind gebeuren in het COVID-testcentrum De Kroon. Onze dienst opnameplanning zal de test voor uw kind en voor uzelf gelijktijdig inplannen. Gezien het gevaar uitgaand van een COVID-besmetting gaat de ingreep van uw kindje niet door als u het resultaat van uw zoon/dochter én van uzelf niet kunt voorleggen, of als het resultaat van uw zoon/dochter of van uzelf positief is. In dat geval wordt de ingreep in samenspraak met de behandelende arts uitgesteld.

De testresultaten zijn de dag na de screening in de namiddag gekend. Wanneer uw testresultaat positief is (wat wil zeggen dat u besmet bent met het coronavirus), zal het ziekenhuis contact met u opnemen. Dit kan immers het moment van uw opname beïnvloeden. We kunnen de opname uitstellen naar een later uur of naar een andere datum, zodat we de nodige isolatiemaatregelen kunnen treffen om besmetting van andere personen te voorkomen.

De resultaten van de screening worden ook naar uw huisarts gestuurd.

U kan ook zelf in uw persoonlijk online patiëntendossier de testresultaten bekijken. Uw persoonlijk dossier is toegankelijk via Mynexuzhealth, een beveiligde app en website waarin u de verslagen van raadplegingen, onderzoeken en opnames in az Sint-Blasius kan vinden. Meer info op www.azsintblasius.be/mijndossier

Wordt u opgenomen in het ziekenhuis en heeft u nog geen afspraak voor een coronatest? Neem contact op met het afsprakenbureau: 052 252574.

Een coronatest na hoogrisico contact

U moet zich laten testen na hoogrisico contact en beschikt over een code.
Indien u een CTPC code hebt, dan kan u zelf met uw code een afspraak inboeken in het Covid testpunt, via deze website: https://www.triagecentrumdekroon.be/. De code hebt u gekregen van uw huisarts, of van de contactopvolging van de overheid, of via de webapplicatie na uw terugkeer uit een rode zone. De test is gratis voor u. 

Bezoek aan opgenomen patiënten

bezoek kan op woensdag en vrijdag tussen 18u en 20u en op zondag tussen 15u en 17u

 • enkel aan patiënten die meer dan 4 dagen opgenomen zijn (dus vanaf de 5de dag)
 • 1 bezoeker per dag, bij voorkeur een vaste bezoeker
 • gedurende maximaal 1 uur

Bezoekers moeten zich aanmelden aan de onthaalpost in de inkomhal. We vragen de bezoekers om op de kamer te blijven (niet rond te lopen in de gangen) en steeds hun mondmasker te dragen (ook op de kamer van de patiënt).

 

Op volgende diensten gelden specifieke bezoekersrichtlijnen: 

 • Kinderafdeling: 
  Enkel de ouders zijn toegelaten, geen andere bezoekers, ook geen zussen of broers.
  Eén ouder kan blijven slapen, bij voorkeur steeds dezelfde ouder.
  Beide ouders worden gescreend op covid-19 op de 1ste en de  4de opnamedag.
 • Geriatrie
    -bezoek voor patiënten in BED 1:
      op woensdag en vrijdag tussen 18 en 19u - op zondag tussen 15 en 16u
    -bezoek voor patiënten in BED 2:
      op woensdag en vrijdag tussen 19 en 20u -  op zondag tussen 16 en17u
    -patiënten die alleen liggen volgen de regeling voor BED 1 
 • Intensieve zorgen: Bezoek op woensdag, vrijdag en zondag tussen 14u30 en 15 uur.
 • Kraamafdeling: Enkel de partner mag dagelijks op bezoek komen.
  Broertjes en zusjes mogen één keer op bezoek komen, gedurende maximum één uur.
 • Neonatologie: Ouders zijn steeds toegelaten.
  Eénmaal per week EN in samenspraak met vroedvrouw: broer/zus + 1 ouder
 • Patiënten in de laatste levensfase: onmiddellijke naasten zijn toegelaten na afspraak via de hoofdverpleegkundige
  (contactgegevens zie www.azsintblasius.be/zorgaanbod/zorgafdelingen/

Wasgoed brengen of ophalen

Wasgoed voor patiënten 
Wasgoed binnenbrengen en ophalen gebeurt aan de onthaalpost in de inkomhal (gelijkvloers), dagelijks tussen 18 en 19.30u. 

Tips
- Steeds in een tas of zak, met een etiket met naam en geboortedatum van de patiënt. Indien u het kamernummer kent, schrijf dit ook op het etiket.
- We merken dat sommige mensen een leuke wenskaart, een kussen, een knuffeltje in de zak met het propere wasgoed steken. Een fijn idee! Het is een symbool van stevige banden in tijden van gemis.

Draag een mondmasker en houd afstand! 
Ook wanneer u wasgoed komt brengen of halen, is het belangrijk om minstens 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Volg de signalisatie aan onze hoofdingang en neem, wanneer nodig, plaats in de wachtrij. Draag in het ziekenhuis steeds uw mondmasker.

Draag een chirurgisch mondmasker van zodra u het ziekenhuis binnenkomt

Om de verspreiding van covid-19 te voorkomen, zijn chirurgische mondmaskers beter geschikt dan stoffen. Daarom vragen we om enkel chirurgische mondmaskers te dragen van zodra u het ziekenhuis binnenkomt.

Maximaal één begeleider bij raadpleging, onderzoek of voor een opname

 • Wij vragen elke patiënt om alleen naar het ziekenhuis te komen.
  Als het echt noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij patiënten die minder mobiel zijn), breng dan maximaal één begeleider mee.
  Op die manier zorgen we ervoor dat we overal in het ziekenhuis, ook in de wachtzalen, afstand kunnen houden. 

 • Raadpleging tijdens de zwangerschap: Je partner mag 4 maal meekomen, bij volgende raadplegingen:1e controle  - 12 weken – 20 weken – 28/30 weken
  Indien jouw 20 weken reeds voorbij zijn, mag je partner nog eens extra meekomen.
  Meer info voor zwangeren op 'zwanger zijn in tijden van corona'.

 • Spoed: personen die een patiënt begeleiden naar de dienst spoedgevallen, begeleiden de patiënt tot aan de spoedingang en wachten dan in de eigen auto.

 • Chirurgisch of internistisch dagcentrum: personen die een patiënt brengen of ophalen, mogen de patiënt tot aan de deur brengen en wachten dan in de eigen auto.

Blasius Academie: vormingen en infosessies in coronatijden

Om uw veiligheid te garanderen, worden de activiteiten van Blasius Academie aangepast aan de meest actuele maatregelen met betrekking tot corona. 

De informatieve en educatieve sessies vinden enkel online plaats. Veel sessies hebben zich hierop reeds georganiseerd (bv. heup- en knieklas, pijneducatie, infosessies vermoeidheid na kanker, webinar hartfalen…).
Fysieke aanwezigheid van patiënten is enkel mogelijk voor therapeutische sessies. Hierbij worden de nodige voorzorgsmaatregelen gerespecteerd.   

Meer info bij Ivanka Willems 052 25 23 74
academie(at)azsintblasius.be

U bent veilig in az Sint-Blasius

    

We zorgen voor uw veiligheid

Alle mogelijke voorzorgsmaatregelen werden genomen om de activiteiten veilig te kunnen laten verlopen. Hartelijk dank om ook uw steentje bij te dragen aan de veiligheid van ons allen. 

 • Mondmasker
  Draag steeds een chirurgisch mondmasker (geen stoffen) van zodra u het ziekenhuis binnenkomt. Draag het zolang u in het ziekenhuis bent. 

 • Handhygiëne
  Ontsmet steeds uw handen in de inkomhal van het ziekenhuis. 
  Komt u op raadpleging? Ontsmet uw handen dan ook vooraleer u zich inschrijft aan de digitale kiosk en vooraleer u een lokaal voor raadpleging, onderzoek, behandeling binnengaat.
  Komt u op bezoek? Ontsmet uw handen dan vooraleer u de kamer van de patiënt binnengaat.

 • Wat doen onze zorgverstrekkers?
  Ook onze artsen en zorgverstrekkers dragen een mondmasker en eventueel handschoenen (voor sommige onderzoeken ook een schort of gezichtsbescherming). Ze ontsmetten de handen en de raadplegingsruimte voor en na elke patiënt.

 • Afstand houden
  De afspraken worden gespreid in de tijd, zodat patiënten verspreid kunnen plaatsnemen in de wachtzalen. Er is signalisatie om 1,5 meter afstand te waarborgen.

 • Kom alleen
  We vragen elke patiënt om zoveel mogelijk alleen naar het ziekenhuis te komen.
  (zie boven)

Revalidatie na corona

Heb je ernstige, langdurige klachten na Covid-19? Praat erover met je huisarts. Hij of zij kan je helpen, of doorverwijzen naar de dienst fysische geneeskunde voor een specifieke revalidatie na corona.

Het doormaken van COVID-19 kan immers aanleiding geven tot zeer diverse klachten. Bij sommige mensen blijven weken- tot maandenlang kortademigheid, een gevoel van vermoeidheid, krachtsverlies of andere lichamelijke klachten aanwezig. Er kunnen ook psychische klachten optreden, zoals verminderd concentratievermogen en verwerkingsproblemen. Deze klachten kunnen een negatieve weerslag hebben op de dagelijkse activiteiten zoals werkhervatting, hobby’s, sporten,… 

Een revalidatie op maat van de individuele patiënt kan dan van onschatbare waarde zijn. 

Het revalidatieteam biedt van az Sint-Blasius biedt een multidisciplinair programma aan dat na een intakegesprek en een evaluatie wordt samengesteld. De sessies worden gedeeltelijk terugbetaald. 
Meer info op www.azsintblasius.be/zorgaanbod/specialismen/revalidatie/.

Veilig op raadpleging bij de kinderarts

Onze kinderartsen merken dat veel ouders met een ziek kind weigerachtig zijn om op raadpleging te komen uit schrik voor een mogelijke besmetting met het coronavirus. Maar het is net heel belangrijk dat zieke kinderen de juiste zorgen krijgen. Ook in az Sint-Blasius garanderen we de veiligheid van onze patiëntjes en hun ouders. Stel een raadpleging bij de kinderarts dus niet uit!

 • Afspraken worden verspreid ingepland, zodat er zo weinig mogelijk mensen tegelijkertijd in de wachtzaal zitten.
 • Overal in het ziekenhuis vragen we om minstens 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • De kinderartsen dragen een mondmasker en face shield (gezichtsbeschermer) en ze ontsmetten hun handen vóór en na elk patiëntje.

Zwanger? Veilig bevallen in az Sint-Blasius

Hartelijke gelukwensen met uw zwangerschap!
Zwanger zijn en bevallen in tijden van corona brengt extra vragen met zich mee.
Klik hier door naar een aparte pagina met informatie over zwangerschap, bevalling en borstvoeding in tijden van corona.
Je vindt er onder andere informatie over de zwangerschapscontroles waarbij je partner mee kan komen.

We maakten een aantal korte filmpjes waarin je digitaal kennis maakt met onze afdeling en alles wat met de geboorte van je baby te maken heeft.

Informatie voor mensen met kanker in tijden van corona

Het oncologisch team staat ook in corona-tijden klaar om mensen met kanker te helpen.
Op deze pagina geven wij alvast enkele antwoorden op de meest voorkomende vragen omtrent het coronavirus bij mensen met kanker. 

Herstellen na kanker in tijden van corona

Omwille van de onzekerheid rond de verdere impact van het corona virus is besloten om de veiligheid van onze patiënten voorop te stellen en geen fysieke revalidatie aan te bieden binnen ons onco-revalidatie programma 'Herstel en Balans' dit najaar. Graag verwelkomen we u hiervoor terug in het voorjaar 2021.

Onze begeleiding voor patiënten met kanker en na kanker stopt echter niet! 
We blijven u graag psychosociale ondersteuning bieden. We doen via individuele sessies bij onze zorgmedewerkers van het psychosociaal support team. Daarnaast bieden we dit najaar een aantal online informatiesessies, die u thuis kan volgen via uw computer of smartphone

Indien u vragen of interesse heeft, aarzel niet om ons te contacteren. We kijken dan samen hoe we u kunnen ondersteunen in uw herstelproces. 
Klik hier voor onze contactgegevens.

 

 

Diabetes in tijden van corona

Als diabetesteam staan wij garant voor een kwaliteitsvolle zorgverlening en opvolging van uw diabetes. Het is belangrijk dat de zorg voor uw diabetes ook in corona-tijden gegarandeerd blijft.
Indien uw afspraak geannuleerd wordt, dan verwittigen wij u per sms of telefoon. Wanneer u geen bericht ontvangt, dan vindt uw raadpleging plaats zoals gepland.
Conventiepatiënten die in rusthuizen verblijven, hoeven niet fysiek naar het ziekenhuis te komen, de patiënt/familie of het WZC-personeel zal telefonisch gecontacteerd worden voor verder advies. 

Uiteraard blijven we steeds ter beschikking bij verdere vragen, op 052 252677 of via diabetescentrum@azsintblasius.be.

 

Ter info: de Diabetesliga heeft voor alle personen met diabetes veel voorkomende vragen en antwoorden m.b.t. corona op een rijtje gezet, op de website www.diabetesliga.be. Uiteraard geven we zelf ook graag informatie. Via deze link (pdf) vindt u antwoorden op de meest voorkomende vragen omtrent diabetes. 

Restaurant gesloten, geen bezoek van medisch afgevaardigden en vertegenwoordigers

Het restaurant is tijdelijk gesloten voor bezoekers. 
We laten tijdelijk geen bezoek van medisch afgevaardigden en vertegenwoordigers toe.

Hygiëneadvies thuis

Voor mensen met covid-19 die -al dan niet na een ziekenhuisopname- thuis geïsoleerd zijn, werden onderstaande richtlijnen opgesteld:

 • Klik hier voor de richtlijnen (pdf) die we in az Sint-Blasius meegeven aan covid-patiënten bij ontslag uit het ziekenhuis.
 • Klik hier voor de informatie die de overheid ter beschikking stelde (Nederlands - pdf).
 • Vertalingen van deze richtlijnen zijn te vinden op de website van de federale overheid

Vragen over het Corona virus - ook voor anderstaligen

Op de website www.info-coronavirus.be vindt u antwoord op uw vragen.
De overheid plaatst hier steeds de meest actuele informatie.

Er doen helaas ook veel foute verhalen over Covid19 de ronde. 
De website van Gezondheid-en-Wetenschap geeft, in samenwerking met universiteiten en gezondheidsorganisaties, een overzicht van de feiten: www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/coronavirus

Deze aanbevelingen mbt corona zijn beschikbaar in verschillende talen via:

Helpen als vrijwilliger?

Misschien wil u in deze corona-tijden als vrijwilliger helpen in ons ziekenhuis. 
U kan zich aanmelden via deze link op onze website.

Hartelijk dank! Uw betrokkenheid steekt ons een hart onder de riem.

Steunbetuigingen en schenkingen

Klik hier voor het overzicht van alle donaties die we al mochten ontvangen.