Beleid

Opdrachtverklaring az Sint-Blasius

"Als toonaangevende regionale zorgorganisatie zorgen we samen
 voor de best mogelijke gezondheid van onze bevolking".

Beleidsplan

Klik hier voor ons beleidsplan Samen Beter Worden 2020-2025.

Klik hier voor onze focusdoelstellingen 2022.

Kerncijfers

Met ruim 1300 medewerkers, 438 erkende bedden, 176 miljoen euro omzet en een missie waarin samenwerking, voortdurend verantwoord verbeteren, en de gezondheid van de bevolking centraal staan, is az Sint-Blasius een bedrijf als (g)een ander.

Op deze pagina's krijgt u informatie over onze bedrijfscijfers.

Activiteitscijfers 

20182019202020212022
globale activiteit 38.153 38.82819.223 22.077
klassieke opnames 17.446 16.75014.734 16.534
dagziekenhuis 20.707   22.078 21.207 23.649
raadplegingen232.958 229.379204.715240.467
aantal patiënten op spoedopname  26.676 26.622 21.868 24.315
MUG oproepen  1.885    1.848  1.694  1.992 1.995

De activiteit van het ziekenhuis wordt onder andere gemeten op basis van volgende twee parameters:

 • de globale activiteit (=de som van de klassieke opnames met overnachting en de prestaties in het dagziekenhuis)
 • de raadplegingen.

Financieel resultaat

2018201920202021
omzet143.910.605152.052.570160.874.023176.125.373
investeringen11.615.159   8.363.927   7.061.944   7.223.989
inkomsten151.750.785160.235.021169.970.278184.723.225
operationele kosten82.097.571 91.335.248 94.069.936104.864.014
personeelsvergoedingen45.142.614 46.690.497 49.635.330 51.304.006
liquiditeit (Acid Test Ratio)   1,96      1,96      2,24    2,15
solvabiliteit  105%    106%      95%    94%
resultaat    277.299      64.781   1.442.690   3.090.857
continuïteit MVA1,44     0,95     0,81    0,82


Om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg en de investeringen die hiermee gepaard gaan ook in de toekomst te kunnen garanderen, hecht az Sint-Blasius veel belang aan een financieel gezonde situatie.

Ziekenhuizen halen hun inkomsten uit drie bronnen:

 • het budget financiële middelen (BFM), waarmee de overheid een deel van de investeringslasten en de werkingskosten dekt; 
 • de afdracht van artsen op de honoraria 
 • de opbrengsten uit de apotheek.

Op elk van deze bronnen zijn overheidsbesparingen doorgevoerd. Net als andere ziekenhuizen staat az Sint-Blasius dan ook voor grote uitdagingen, vooral omdat die dalende inkomsten gepaard gaan met stijgende kosten.

Van de uitgaven gaat 40% naar personeelskosten, 25% naar verbruiksmaterialen en 6% naar afschrijvingen.
Ook de onderhoudskosten van medische toestellen vormen een belangrijke kost.
Toch blijft az Sint-Blasius een financieel gezonde en solide instelling, dankzij de activiteitencijfers die ook in 2020 constant blijven en dankzij een zorgvuldig en duurzaam beheer van de middelen.
Bovenstaande financiële indicatoren worden frequent opgevolgd om het beleid van het ziekenhuis te kunnen bijsturen.

Medewerkers

Voor az Sint-Blasius zijn mensen de drijvende krachten in de organisatie. Dankzij het professionalisme van onze medewerkers kan az Sint-Blasius inspelen op veranderende trends in de samenleving en optimaal ten dienste staan van haar patiënten. De medewerkers zijn de hefbomen van vernieuwing en optimale dienstverlening. Daarom werkt az Sint-Blasius op een continue basis aan een slagkrachtig en samenhangend personeelsbeleid. 
Surf zeker ook naar de pagina's Werken bij ons!

Hieronder enkele kerncijfers m.b.t. tewerkstelling.

Personeelsleden

gegevens 2022

az Sint-Blasius telt 1341 medewerkers (exclusief de artsen)  

 • Mannen 184 (=14%) / vrouwen 1174 (=86%)
 • Gemiddelde leeftijd: 42,3 jaar
 • Beroepsgroepen
    verplegend en verzorgend 55%
    werklieden 14%
    administratief 19%
    paramedisch 9%
    medisch (artsen in opleiding) 2%
    andere 1%
 • Contractvorm: onbepaalde duur 94% / andere 6% 
 • Voltijds 42% / deeltijds 58%

Artsen

gegevens op 31/12/2020

 • Artsen (specialisten): 176 (toegelaten / residenten / vaste stafleden)
 • Assistenten (specialisten in opleiding): 23
 • Stagiairs (arts in opleiding): 57

Vrijwilligers

Vrijwilligers (jaarlijks gemiddeld 65 mensen) werken via het Rode Kruis, via Caritas Gemeenschapsdienst of via de Vlaamse Liga tegen Kanker.
Zij worden ingezet in de ziekenhuisbibliotheek, de zorgcentra, de pastorale werking en bij het patiëntentransport (begeleiding naar een onderzoek,…).
Ook in de palliatieve eenheid "De Haven" zijn de vrijwilligers van grote betekenis.
Meer info op de pagina 'Werken bij ons'.

Terrein en gebouwen

 • SBD: campus Dendermonde, Kroonveldlaan 50/52 - Dendermonde / bouwjaar 1993

  • extra vleugel (dagcentrum) / bouwjaar 2011
  • modulair gebouw (psychiatrische dienst) / bouwjaar 2011

 • DPZ: campus Zele, Polikliniek, Pijnkliniek, Medische Beeldvomring en Dialyse, Koevliet 6 - Zele / bouwjaar 1994

oppervlakte terrein (in m2):

88750SBD
  2680DPZ

 

 

bebouwde oppervlakte (in m2):

12968SBD
  1703extra vleugel
  1190modulair gebouw
  2031DPZ

 

 

bedrijfsoppervlakte (in m2):

 

 

40838SBD
  4927extra vleugel
  1190modulair gebouw
  4487DPZ

 

 

 

Energie en milieu

Klik hier voor onze kerncijfers inzake verbruik van gas en elektriciteit en water, afvalsortering en -recuperatie.


Gezondheid en duurzaamheid gaan hand in hand!
In juni 2015 behaalde az Sint-Blasius voor het vijfde opeenvolgende jaar het VOKA Milieucharter Oost-Vlaanderen. Lees meer.  

Samenwerking

Samenwerking met andere ziekenhuizen

Het az Sint-Blasius maakt samen met AZ Nikolaas en AZ Lokeren deel uit van het Mira netwerk.

Voor enkele specifieke onderzoeken en behandelingen werkt az Sint-Blasius samen met preferentiële partners die voldoen aan de van toepassing zijnde wetten en kwaliteitsvoorschriften en waarbij geen belangenverstrengelingen van toepassing zijn.

 • Oncologie: radiotherapie en brachytherapie ism OLV Aalst
 • Nucleaire Geneeskunde: PET-scan ism OLV Aalst
 • Cardiologie: samenwerking met ASZ Aalst
 • Laboratoria: samenwerking met onderstaande laboratoria
LEVERANCIER POSTCODEPLAATSSTRAAT
AML (Algemeen Medisch Labo)2018Antwerpen 1Desguinlaan 88/1
Centrum Menselijke Erfelijkheid3000LeuvenHerestraat 49
Hopital Erasme1070BrusselRoute De Lennik 808
Instituut Tropische Geneeskunde2000AntwerpenKronenburgstraat 43/3
O.L.Vrouwziekenhuis9300AalstMoorselbaan 164
UCL Cliniques Univ St Luc1200Brussel 20Av. Hippocrate 10
UZ Antwerpen2650EdegemWilrijkstraat 10
UZ Brussel1090BrusselLaarbeeklaan 101
UZ Gent9000GentDe Pintelaan 185
UZ KUL3000LeuvenHerestraat 49

 

Samenwerking met patiëntenverenigingen

VERENIGINGVOOR WELKE PATIËNTEN
CATO vzwHartziekten (cardiologie)
Diabetes Liga DendermondeDiabetes
COPD vzwLongziekten (pneumologie)
MS Liga DendermondeMultiple Sclerose (neurologische aandoening)
LenabeauBorstkliniek

Info voor leveranciers

 

 

 

Contact

Centrale aankoopdienst
Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde
aankoop@azsintblasius.be

Geschiedenis

De geschiedenis van az Sint-Blasius reikt terug tot in de Middeleeuwen. Machteld I van Dendermonde stichtte in 1202 een gasthuis dat aan Sint-Blasius werd toegewijd. De heilige Blasius was geneesheer en bisschop in het begin van de 4de eeuw na Christus en werd vereerd als patroon tegen keelziekten en kinderziekten. 

Het Sint-Blasiusgasthuis was eeuwenlang de spil van de plaatselijke gezondheidszorg. De gezondheidszorg in Dendermonde kent aldus een lange en rijke traditie.

In het midden van de 20ste eeuw bestonden in Dendermonde 3 ziekenhuizen, met name Sint-Blasius, Sint-Christiana en het Stedelijk Ziekenhuis van het OCMW. Reeds in 1972 werd geopteerd voor de oprichting van één centraal ziekenhuis. St-Blasius en St-Christiana integreerden in 1976 in het Algemeen Ziekenhuis O.L.Vrouw Van Troost.

Het gebouw aan de Kroonveldlaan te Dendermonde, in gebruik genomen in 1993, is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen dit AZ O.L.Vrouw van Troost enerzijds en het OCMW-ziekenhuis anderzijds. Sinds december 1996 gebeurt de volledige exploitatie van az Sint-Blasius door de vzw O.L. Vrouw van Troost.

Het huidige az Sint-Blasius heeft sinds 1998 ook een campus te Zele, door de overname van het Dagziekenhuis, de Polikliniek en het OCMW ziekenhuis te Zele.

Vandaag de dag heeft az Sint-Blasius zich ontpopt tot een centrum van hoogkwalitatieve, innovatieve en persoonsgerichte zorg.  Het ziekenhuis kenmerkt zich door haar streven naar voortdurende verbetering van de kwaliteit en patiëntveiligheid van de zorg (zie Kwaliteit).

Het ziekenhuis werkt nauw samen met de lokale zorgpartners (huisartsen, woonzorgcentra, geestelijke gezondheidszorg,...) en met omliggende ziekenhuizen. Het maakt deel uit van het Mira netwerk met AZ Nikolaas en AZ Lokeren en van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven.