Jaarverslag 2017

Zorgaanbod

Een sterkere NMR, met meer comfort voor de patiënt

In 2017 werd een nieuwe NMR-scanner in gebruik genomen. NMR staat voor Nucleaire Magnetische Resonantie, Nederlands voor MRI (Magnetic Resonance Imaging).
De NMR maakt gebruik van een magneetveld om beeldvorming te bekomen. De technologie bewijst al meer dan 25 jaar zijn meerwaarde in de beeldvorming van onder meer de hersenen, de rug, gewrichten en gezwellen.

Het nieuwe NMR toestel vervangt de vorige NMR, waarvoor az Sint-Blasius reeds in 2001 een erkenning kreeg. Het ziekenhuis koos voor een 3 Tesla-toestel van de laatste generatie. Tesla drukt de magnetische veldsterkte uit; met 3 Tesla is het toestel tweemaal sterker dan het vorige, wat resulteert in betere beelden en een hogere betrouwbaarheid van de diagnose. Verder werd het toestel uitgerust met de nieuwste softwarepakketten en antennes om nog snellere en betere beeldvorming te genereren. Bovendien is de NMR uitgerust met technologie die het comfort van de patiënt verhoogt. Zo krijgt de patiënt tijdens het onderzoek beelden te zien en geluiden te horen die hem/haar doen ontspannen. Een aftelklok toont de patiënt hoe lang het onderzoek nog zal duren. Het toestel is ook stiller en de tunnel is breder: een totaal andere beleving voor de patiënt.

Meer informatie over NMR/MRI onderzoeken via deze link.

Start van een niersteenkliniek

De diensten nefrologie en urologie startten in 2017 een multidisciplinaire niersteenkliniek. De raadpleging richt zich op patiënten met een hoog risico op terugkomende niersteenvorming. Aan de hand van niersteenanalyse en urineanalyse wordt in samenwerking met de diëtisten een specifiek en persoonlijk behandelingsplan opgemaakt.
Meer info via deze link.

Nieuw: een bekkenbodemraadpleging

Naar schatting wordt 1 vrouw op 3 vroeg of laat geconfronteerd met een probleem ter hoogte van de bekkenbodem. Typische symptomen zijn incontinentie (zowel van urine als van ontlasting) en verzakking van de inwendige vrouwelijke organen.
In 2017 startte in az Sint-Blasius een multidisciplinaire bekkenbodemraadpleging. Een team van specialisten, waaronder een gynaecoloog en een uroloog, staat in voor een optimale begeleiding. Wie bekkenbodemproblemen heeft, spreekt best eerst de huisarts aan; deze kan vervolgens verwijzen naar de bekkenbodemraadpleging.
Meer info via deze link.

Valkliniek 75+

Eén op de drie 75-plussers valt minstens één keer per jaar. Een valpartij kan vervelende gevolgen met zich meebrengen.
Vallen is echter vaak te voorkomen. Via deskundige adviezen, tips om vallen te vermijden en een oefenprogramma op maat, biedt de nieuwe valkliniek begeleiding om vallen te vermijden. De patiënt komt hiervoor twee keer naar het geriatrisch dagcentrum, zonder overnachting. Het team van de valkliniek bestaat uit een arts-geriater, een cardioloog, een verpleegkundige, een ergotherapeut, een kinesitherapeut, een apotheker en een sociaal verpleegkundige. Wie interesse heeft in de valkliniek, raadpleegt best eerst de huisarts.
Meer info via deze link.

 

 

Obesitaskliniek: een nieuwe aanpak voor mensen met ernstig overgewicht

De multidisciplinaire obesitaskliniek van az Sint-Blasius legt zich toe op het behandelen van mensen met overgewicht en ernstige (morbide) obesitas.
Morbide obesitas is een ernstige ziekte die schadelijk is voor het hele lichaam. Ze vereist dan ook een gespecialiseerde en multidisciplinaire aanpak, waarbij een team van experten aan elke obesitaspatiënt de juiste, op maat gemaakte, behandeling aanbiedt. Het team omvat naast dr. Caroline Ivens en dr. Saskia Robbrecht (endocrinologen), dr. Simon van de Vrande en dr. Filip Vanrykel (chirurgen), ook gespecialiseerde diëtisten, psychologen en een begeleidingsverpleegkundige.

Het beoogde gewicht, de voorgeschiedenis en de aanwezigheid van andere ziektebeelden bepalen of een heelkundige ingreep ofwel een behandeling zonder operatie aangewezen is. Een operatieve behandeling kan onder meer bestaan uit een maagverkleining (sleeve gastrectomie) of een maagomleiding (gastric bypass). Een niet-operatieve behandeling kan zowel individueel als in groep, onder begeleiding van dr. Ivens, de diëtiste, een psycholoog en een kinesist. Deze behandeling is geschikt voor mensen die geen operatie willen, niet zwaar genoeg zijn voor een operatie of niet in aanmerking komen om medische redenen. Ook na een operatie kan u individueel of in groep begeleid worden.
Meer info via deze link.

Continentieverpleegkundige wint prijs

Tijdens het nationale urologiesymposium in november 2017 werd Freya De Cock, begeleidingsverpleegkundige urologie in az Sint-Blasius, verkozen tot ‘Continentieverpleegkundige van het jaar 2017’. Naar aanleiding van de Week van de urologie organiseerde zij in het najaar van 2017 samen met de urologen een sneukeltocht in Dendermonde voor patiënten na een robot-geassisteerde prostaatwegname, en hun partners. Een wandeling door de stad werd afgewisseld met educatieve momenten op verschillende stopplaatsen. Terwijl de deelnemers genoten van een hapje en een drankje kregen ze toelichting over diverse aspecten die van belang zijn na de ingreep zoals kine, voeding, psychologische en sociale aspecten. 

Nieuwe ambitieuze artsen

Het jaar 2017 kenmerkte zich door de start van enkele gedreven, ambitieuze artsen in az Sint-Blasius, die in een mum van tijd kwaliteitsvolle initiatieven ontplooiden in het ziekenhuis.
We verwelkomden onder andere dr. Tine Faes (gynaecoloog), dr. Simon van de Vrande (abdominaal chirurg), dr. Deborah De Bruyn (oogarts), dr. Maaike Cornelis (neus, Keel- Oorarts), dr. Bart Rutteman (kinderarts) en dr. Charlotte Naeyaert (dermatoloog). 

Mobiel team acute zorg (MTAZ)

Het MTAZ is een ambulant multidisciplinair team voor volwassenen met acute psychiatrische problemen in de thuissituatie. Het doel van crisisinterventie is opname te voorkomen en herval te vermijden.
Het team is 7 dagen op 7 telefonisch bereikbaar; aanmelden kan enkel via een arts.
Het az Sint-Blasius participeert in het MTAZ via het deeltijds ter beschikking stellen van een personeelslid.
Meer info via deze link.

Kwaliteitsbeleid

Voortdurend Verantwoord Verbeteren

In az Sint-Blasius is het de ambitie om uitstekende zorg en een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden aan de bevolking. Het hele ziekenhuis is er op gericht, om de kwaliteit van onze werking voortdurend te verbeteren.
Deze verbeterdynamiek is de voorbije jaren sterk gegroeid. Eén van de elementen die het ziekenhuis hierin ondersteunen, is de driejaarlijkse audit door een team van onafhankelijke auditoren van Joint Commission International (JCI). Bij een dergelijke audit onderzoeken de auditoren een week lang alle aspecten van de medische, paramedische en farmaceutische zorg en van de ziekenhuiswerking, en dat vanuit het perspectief van de patiënt. 

In 2017 vond een intens traject plaats om het ziekenhuis voor te bereiden op een tweede audit, in april 2018. De doorlichting was succesvol: op 1 mei 2018 behaalde az Sint-Blasius voor de tweede maal de JCI-accreditering. Het eindrapport bevestigt dat het kwaliteitssysteem van az Sint-Blasius beantwoordt aan de hoge eisen van de JCI standaarden. Het az Sint-Blasius is het vierde ziekenhuis in België dat voor de tweede maal het JCI kwaliteitslabel behaalt. Voor de ruim 1300 artsen en medewerkers is de erkenning een stimulans om hun engagement voor een steeds betere zorg blijvend verder te zetten.

6 juni: What Matters To You Day

Elke dag zijn zorgverleners in de weer om goede, veilige en warme zorg te bieden.
Op 6 juni 2017 vond in België voor het eerst ‘What Matters to You’-dag plaats, een internationaal initiatief waarbij de zorgsector extra aandacht heeft voor de stem van de patiënt.
De koepelorganisatie Zorgnet Icuro riep de Vlaamse ziekenhuizen op om een initiatief te nemen. 

In az Sint-Blasius kozen we ervoor een visuele ‘collage’ te maken van de initiatieven die in ons ziekenhuis bestaan mbt patiëntgerichte gespreksvoering en patiëntenparticipatie. De focus ligt in az Sint-Blasius op de essentie van een goed contact. Peilen naar wat voor de patiënt belangrijk is, is zowel luisteren naar zijn noden nu, op dit moment (tijdens het verblijf in het ziekenhuis) als later, eens terug thuis.
In 2018 ontwikkelen we onze visie verder.

Schitterende resultaten patiëntveiligheidscultuur

Om het belang dat wordt gehecht aan patiëntveiligheid in kaart te brengen, wordt in Belgische ziekenhuizen om de drie jaar een vragenlijst ingevuld door zorgverleners. In 2017 ontvingen we de resultaten van de laatste benchmark.
Uit de schitterende resultaten bleek dat az Sint-Blasius in vergelijking met andere ziekenhuizen voor veel domeinen een koploper is, onder meer inzake acties die patiëntveiligheid bevorderen; de wijze waarop de organisatie leert en voortdurend tracht te verbeteren; feedback en communicatie over veiligheid; ondersteuning van ziekenhuismanagement voor patiëntveiligheid; frequentie van rapportering van incidenten.
Verbeteren stopt echter nooit. Daarom blijven we focussen op voortdurend verantwoord verbeteren, ook en vooral inzake patiëntveiligheid.

Samen ‘Wel Zijn’

Om goed zorg te dragen voor onze patiënten, wil az Sint-Blasius even goed zorg dragen voor haar medewerkers, hun talenten en hun welzijn.
Welzijn op het werk heeft te maken met de omstandigheden waarin iemand zijn werk uitvoert: veiligheid, bescherming van de gezondheid, psychosociale veerkracht, ergonomie, hygiëne, verfraaiing van de werkplaatsen,...
In 2017 optimaliseerde az Sint-Blasius het welzijnsbeleid daarom rond vijf thema’s: Samen gezond; Samen in balans; Samen aan het werk; Samen veilig; Samen duurzaam. 
Deze thema's komen bij heel wat initiatieven aan bod, o.a. samen bewegen ter gelegenheid van de 'Dag van de medewerker', samen ecologisch naar het werk in het kader van de jaarlijkse fietsdag, samen alcoholvrij tijdens 'Tournée Minérale' en samen sporten tijdens de stadsloop 'Dwars door Dendermonde'.  


Herindeling verblijfsafdelingen: de juiste zorg op de juiste plaats

In 2017 bracht az Sint-Blasius enkele activiteiten van campus Zele over naar campus Dendermonde. Het verouderde gebouw aan de Koevliet 5 werd gesloten en drie opname-afdelingen verhuisden naar Dendermonde: de dienst Geriatrie 3; de Palliatieve eenheid De Haven; de dienst SP-revalidatie.
Het andere gebouw op campus Zele, aan de Koevliet 6, blijft open. Hier bevinden zich de ‘ambulante’ diensten: raadplegingen en functie-onderzoeken, medische beeldvorming, pijnkliniek en low-care dialyse.

In de hoofdcampus te Dendermonde vond een herindeling plaats van de verblijfsafdelingen. De herindeling laat az Sint-Blasius toe de medische activiteiten zo logisch mogelijk te organiseren, in functie van de evoluerende zorgnoden, en de capaciteit en middelen optimaal te benutten.
Klik hier voor een overzicht van de zorgafdelingen in az Sint-Blasius.

Oefening Rampenplan

In oktober 2017 hield het ziekenhuis in samenwerking met het Rode Kruis een oefening van het extern rampenplan. Het doel van de oefening was om de paraatheid als ziekenhuis voor de opvang van slachtoffers van rampen van grote omvang te optimaliseren en om alle betrokken diensten en medewerkers voor te bereiden op de impact hiervan op hun dagelijkse werking.
Een incident op het grondgebied van Dendermonde, met hoog aantal slachtoffers, werd gesimuleerd. Medewerkers van het ziekenhuis en vrijwilligers van het Rode Kruis namen diverse rollen op zich (slachtoffer, patiënt, bezorgde familieleden, … ). Na de oefening vond een grondige debriefing en evaluatie plaats, die leidde tot verbeteracties, onder meer inzake identificatie en interne en externe communicatie, en tot de optimalisatie van het ziekenhuisnoodplan.

Blasius Academie

Blasius Academie: het aanbod voor patiënten en zorgprofessionals groeit

De Blasius Academie, het leercentrum van az Sint-Blasius, biedt infosessies en diverse activiteiten rond gezondheid voor alle geïnteresseerden.

In 2017 breidden zowel het aanbod voor de bevolking als het aanbod voor zorgprofessionals sterk uit.
Zo organiseerden de urologen een gewaardeerde week van de urologie met een aanbod voor patiënten in behandeling en een aanbod voor alle geïnteresseerden.

De week van 21 tot 25 november stond dan weer in het teken van orthopedie. Dagelijks gaven de orthopedisch chirurgen twee druk bezochte infosessies rond orthopedische thema’s, waarop iedereen welkom was.
‘s Ochtends werden ontbijtkrantjes verdeeld, telkens rond een specifiek orthopedisch thema. De week werd afgesloten met een symposium voor huisartsen en kinesitherapeuten.

Ook de lezing over het Geheim van Geluk kende een sterke opkomst van ziekenhuismedewerkers, patiënten en bewoners van Dendermonde en omliggende gemeenten.

Voor de kalender van de Blasius Academie, klik hier.

Een geïntegreerde navormingskalender voor artsen

De Blasius Academie, huisartsenkring Vehamed, en de Medische Eenheidskring MED, sloegen in 2017 de handen in elkaar. Zij bieden voortaan één geïntegreerde navormingskalender aan voor artsen in onze regio. De kalender wordt bepaald in overleg; de sessies worden georganiseerd eenmaal per maand op donderdagmiddag en beperkt tot 75 minuten. De huisartsen, specialisten en andere MED-leden worden uitgenodigd via een maandelijkse mail met een overzicht van de komende vormingen. 

De kalender voor artsen is ook raadpleegbaar via de site van Vehamed en op de webpagina van de Blasius Academie (klik hier). 

Durf helpen: gratis reanimatiesessies

Onder het motto ‘durf helpen!’ trok het cardioteam van az Sint-Blasius in mei, tijdens de week van het hartritme, naar de wekelijkse markt in Dendermonde en Zele om mensen te leren reanimeren. In sessies van 15 minuten leerden de verpleegkundigen de basis van hartmassage en beademing aan, en leerden mensen werken met het AED-toestel (de automatische defibrillator). Het initiatief kreeg dermate veel positieve reacties dat intussen nieuwe gratis sessies plaatsvonden in september 2017 en in mei 2018 op het terrein van az Sint-Blasius, buiten aan de inkom. 

Dag van de mantelzorger

Mantelzorgers zetten zich met hart en ziel in voor iemand die ze graag zien. Je kiest er niet altijd voor om mantelzorger te worden, het ‘overkomt’ je gewoon. Vaak loopt het goed, maar evident is het zeker niet… de druk op de mantelzorger kan zeer groot worden.

In Dendermonde werd een mantelzorgnetwerk opgestart, waarin az Sint-Blasius een actieve rol opneemt. Verschillende van onze multidisciplinaire teams, zoals het team van de geheugenkliniek, hebben in hun werking bijzondere aandacht voor de mantelzorgers.
In 2017 organiseerde de dienst patiëntenbegeleiding ook een info- en lotgenotenavond voor mantelzorgers. Het werd een gezellige en deugddoende, informatieve en interactieve avond.
Om het begrip mantelzorg meer bekendheid te geven, wordt jaarlijks een ‘dag van de mantelzorger’ georganiseerd. In az Sint-Blasius zetten we die dag de mantelzorgers in de bloemetjes als bedanking voor de warme zorg die ze onze patiënten geven.