Blasius Academie

De Blasius Academie biedt een kwaliteitsvol en hedendaags vormingsaanbod over ziekte en gezondheid.
De academie richt zich tot
- patiënten, hun familieleden en mantelzorgers
- interne en externe zorgprofessionals. 

Via dit vormingsaanbod wil de Blasius Academie een betekenisvolle bijdrage leveren aan de missie van az Sint-Blasius, om als toonaangevende regionale zorgorganisatie te zorgen voor de best mogelijke gezondheid van de bevolking.

Wat zijn onze doelstellingen?

1/ De Blasius Academie wil de gezondheidskennis van patiënten en familie vergroten en hen versterken zodat zij een geïnformeerde, geëngageerde rol kunnen opnemen in het eigen zorgtraject.

2/ De Blasius Academie wil een relevant en kwaliteitsvol vormingsaanbod bieden aan externe zorgprofessionals.

3/ De Blasius Academie wil de competenties van eigen zorgverstrekkers en medewerkers ontwikkelen en versterken, en hun kennis en inzicht in de Blasius Richting en Blasius Wijze ondersteunen. 

Klik hier voor de kalender van alle vormingen

Uw feedback en vragen zijn welkom via academie@azsintblasius.be of 052 252374. 

Contactgegevens:

Ivanka Willems

Enkele van onze opleidingen worden ondersteund door het Europees Sociaal Fonds (ESF). 
Lees meer.