Blasius Academie

De Blasius Academie biedt een kwaliteitsvol en hedendaags vormingsaanbod over ziekte en gezondheid.
De academie richt zich tot
- patiënten, hun familieleden en mantelzorgers
- interne en externe zorgprofessionals. 

Via dit vormingsaanbod wil de Blasius Academie een betekenisvolle bijdrage leveren aan excellente patiëntgerichte gezondheidszorg in en rond az Sint-Blasius.

Wat zijn onze doelstellingen?

1/ De Blasius Academie wil de gezondheidskennis van patiënten en familie vergroten en hen versterken zodat zij een geïnformeerde, geëngageerde rol kunnen opnemen in het eigen zorgtraject.

2/ De Blasius Academie wil een relevant en kwaliteitsvol vormingsaanbod bieden aan externe zorgprofessionals.

3/ De Blasius Academie wil de competenties van eigen zorgverstrekkers en medewerkers ontwikkelen en versterken. 

Klik hier voor de kalender van alle vormingen

Uw feedback en vragen zijn welkom via academie@azsintblasius.be of 052 252374. 

Contactgegevens:

Ivanka Willems

Enkele van onze opleidingen worden ondersteund door het Europees Sociaal Fonds (ESF). 
Lees meer.