Mail ons

Hier vindt u de adressen waarop u onze medewerkers via mail kan bereiken. 

Medisch-verpleegkundig
Opgelet: Gebruik onderstaande mailadressen NIET voor het maken van een afspraak.
Neem voor het maken van een afspraak telefonisch contact (klik hier voor een overzicht van de telefoonnummers). Ook om uw afspraak te annuleren, telefoneert u best uiterlijk 24 uur vóór het tijdstip van de afspraak.

diabetescentrum(at)azsintblasius.be
geheugenkliniek(at)azsintblasius.be
iz(at)azsintblasius.beintensieve zorgen
mka(at)azsintblasius.bemond-, kaak- en aangezichtschirurgie
obesitaskliniek(at)azsintblasius.be
radiologie(at)azsintblasius.bemedische beeldvorming
palliatief support team
secretariaatlabo(at)azsintblasius.be
caroline.dehon(at)azsintblasius.besecretariaat plastische heelkunde
vaatheelkunde(at)azsintblasius.be
zwanger(at)azsintblasius.be
socialedienst(at)azsintblasius.be


Vragen, klachten, suggesties, patiëntendossier
Elektronisch patiëntendossier inkijken?
Sinds 01.01.2018 kan u uw patiëntendossier ook gedeeltelijk inkijken via www.mynexuzhealth.be.

ombudsdienst(at)azsintblasius.bevoor vragen, klachten, suggesties
privacy(at)azsintblasius.bevragen over ons privacybeleid, verwerking van persoonsgegevens
katrien.boodts(at)azsintblasius.be voor inzage in of een kopie van uw papieren patiëntendossier
mynexuz(at)azsintblasius.bevoor vragen over het inkijken van uw patiëntendossier via internet
onthaal(at)azsintblasius.be
klokkenluiders(at)azsintblasius.bemeer info


Financieel 

facturatie(at)azsintblasius.bevragen over aangerekende prestaties op uw ziekenhuisfactuur
debiteuren(at)azsintblasius.be(dubbele) betalingen, verkeerde overschrijving, informatie over verzekeringen, ziekenfondsen, correcties op facturen


Blasius Academie

academie(at)azsintblasius.bevragen over vormingsaanbod en de
Blasius Academiekalender 


(toekomstige) Medewerkers

sollicitatie(at)azsintblasius.bevoor toekomstige medewerkers
personeelsdienst(at)azsintblasius.bevoor huidige of voormalige medewerkers
begeleiders(at)azsintblasius.bevoor stagiairs en (her-)intreders


Leveranciers 

aankoop(at)azsintblasius.be  
crediteuren(at)azsintblasius.beleveranciersboekhouding
dispatchingTD(at)azsintblasius.betechnische dienst
apothekers(at)azsintblasius.be


Overige vragen

info(at)azsintblasius.be