Artikel

30 maart: brandweer oefent op terreinen AZ Sint-Blasius

30/03/2023

Geen impact op werking ziekenhuis

Op donderdagavond 30 maart zullen de brandweer van Dendermonde en de omliggende korpsen een technische oefening uitvoeren in AZ Sint-Blasius.

De deelnemers zullen trainen op het blussen van een brand in technische ruimtes, het zoeken van vermisten, het evacueren van slachtoffers, enz.

Het brandweerkorps zal de oefeningen uitvoeren op enkele beperkte locaties in het ziekenhuisOmdat deze oefenzones buiten de zones voor patiënten en bezoekers liggen, zullen de oefeningen geen impact hebben op de werking van het ziekenhuis.

Tegelijk zullen enkele medewerkers van spoed en van technische dienst zelf een gedeelte van het ‘technisch noodplan brand’ en van de bijhorende medische interventie oefenen. 

De dienst spoedgevallen en de coördinatiecel ziekenhuis (CCZ) van AZ Sint-Blasius oefenen regelmatig op de aanpak van verschillende soorten noodsituaties die zich kunnen voordoen, in het ziekenhuis of ergens in onze regio. Wanneer de opdracht voor politie en brandweer stopt na SAR (search and rescue), start de interventie voor de medische discipline: controle en stabilisatie van de vitale functies, uitbouw van de medische keten, veilig transport van de patiënten, psychosociale opvang van patiënten, familie en omstaanders,...

Ook verschillende andere diensten van het ziekenhuis (zoals technische dienst, logistiek, dienst patiëntenbegeleiding, communicatie,…) nemen dan ondersteunende taken op.

De oefening van donderdagavond biedt een unieke gelegenheid om de multidisciplinaire samenwerking met de brandweerkorpsen te oefenen en te versterken.