Artikel

az Sint-Blasius behaalt opnieuw het JCI kwaliteitslabel ‘Kwaliteitsvol, veilig en patiëntgericht’

03/05/2018

Het algemeen ziekenhuis Sint-Blasius biedt kwaliteitsvolle, veilige en patiëntgerichte zorg, volgens de hoogste internationale normen. Dat bevestigt de Joint Commission International, een organisatie die wereldwijd ziekenhuizen onderzoekt en accrediteert. Voor het az Sint-Blasius is het de tweede erkenning, drie jaar na de eerste toekenning in 2015. De hernieuwing van het label biedt patiënten de garantie dat az Sint-Blasius een uitstekend en veilig georganiseerd ziekenhuis is, met een sterke verbetercultuur. Voor de ruim 1300 artsen en medewerkers is de erkenning een stimulans om hun engagement voor een steeds betere zorg blijvend verder te zetten.

Audit
Eind april bezocht een team van drie onafhankelijke internationale auditoren van Joint Commission International (JCI) het ziekenhuis. Het team onderzocht een week lang alle aspecten van de ziekenhuiswerking, en dat vanuit het perspectief van de patiënt. Hoewel de lat ontegensprekelijk hoger lag dan drie jaar geleden, behaalde az Sint-Blasius een excellent resultaat met een nog hogere eindscore dan in 2015.

Karen Pieters, algemeen directeur:
“Deze tweede accreditatie laat zien dat het ziekenhuis de kwaliteitsdynamiek en verbetercultuur die in de aanloop van de eerste audit in 2015 waren ontstaan verder heeft kunnen versterken. Alle artsen en medewerkers hebben zich de afgelopen jaren sterk ingezet om de kwaliteit van zorg en dienstverlening naar een steeds hoger niveau te brengen. We zijn dan ook bijzonder trots op hen.”

Focus op de patiënt
“De doorlichting gebeurde heel grondig”, zegt Brenda Droesbeke, manager kwaliteit en procesoptimalisatie. “De auditoren spraken met onze artsen en medewerkers, maar ook -en niet in het minst - met de patiënten zelf. Meer nog dan in 2015 ging hun bijzondere aandacht naar de ervaringen van de patiënten en hun familie. De patiënt is immers om wie het in een ziekenhuis draait. In de missie van az Sint-Blasius staat deze focus op de noden en de beleving van elke patiënt uitdrukkelijk ingeschreven. Elke medewerker, in elke functie, draagt ertoe bij om patiënten een veilige, kwaliteitsvolle en persoonsgerichte zorg te bieden.” 

Karen Pieters, algemeen directeur:
“Deze tweede accreditering vormt geen eindpunt: wij zullen permanent blijven werken aan steeds betere kwaliteit. Accreditering betekent immers een engagement om voortdurend te blijven verbeteren. Het optimaliseren van onze zorg en dienstverlening is een blijvende opdracht die we met veel gedrevenheid opnemen.”