Artikel

AZ Sint-Blasius stelt Kris Beeckman aan als gedelegeerd bestuurder

23/02/2022

De komende jaren zal de organisatie van de gezondheidszorg in ons land ingrijpend veranderen. Voor AZ Sint-Blasius is dit een unieke kans om zich stevig te verankeren als regionaal ziekenhuis. Om die ambitie mee vorm te geven, neemt Kris Beeckman een tijdelijke opdracht op als gedelegeerd bestuurder.

Kris Beeckman is sinds 2013 lid van de raad van bestuur van AZ Sint-Blasius. Beroepshalve was hij gedurende vele jaren directeur Zorg en Welzijn voor CM Dendermonde en CM Waas en Dender. Op dit moment voltooit hij zijn laatste maanden als algemeen directeur van CM Waas en Dender, waar hij op 1 juli 2022 op pensioen gaat. Kris Beeckman was bestuursmatig betrokken in tal van gezondheidszorgsectoren, waaronder de thuisgezondheidszorg, ouderenzorg, zorg voor mindervaliden en geestelijke gezondheidszorg.

Als gedelegeerd bestuurder zal Kris Beeckman focussen op de externe activiteiten en stakeholders. Zo zal hij de positie van AZ Sint-Blasius in het ziekenhuisnetwerk Mira helpen versterken en de ontwikkelingen in onze regio mee uittekenen. Het ziekenhuisnetwerk Mira omvat Vitaz (het vroegere AZ Nikolaas en AZ Lokeren) en AZ Sint-Blasius. Kris Beeckman zal een belangrijke rol opnemen in de strategische keuzes binnen Mira: keuzes rond het zorgaanbod, de aanvraag van erkenningen, en investeringen in nieuwe technologieën.

Als gedelegeerd bestuurder zal Kris Beeckman ook inzetten op een nog meer intense samenwerking met huisartsen, de thuiszorg en woonzorgcentra, en andere externe zorgpartners. “Het AZ Sint-Blasius heeft een cultuur van dialoog en samenwerking”, zegt Kris Beeckman. ”Zowel intern tussen de verschillende disciplines, als extern met de patiënten en zorgprofessionals. Hierin willen we nog stappen verder nemen.”

“Ik kijk ernaar uit om onze ambitieuze visie op de toekomst samen met de directie en de artsen en met onze externe partners vorm te geven, zodat AZ Sint-Blasius zijn rol voor de patiënten in onze regio optimaal kan blijven vervullen. Het ziekenhuis heeft met kwalitatieve gezondheidszorg een goede naam en faam opgebouwd. Dankzij onze hoge standaarden en een constructieve en vergaande samenwerking met de regionale zorgpartners, blijven we ook in de toekomst in onze regio een baken van vertrouwen én een aantrekkelijk ziekenhuis voor sterke artsen en verpleegkundigen.”