Artikel

Borstkliniek AZ Sint-Blasius is een van de erkende coördinerende borstklinieken

13/07/2020

De overlevingskansen voor mensen met borstkanker zijn 30% hoger in erkende borstklinieken dan in niet-erkende centra.
Dit blijkt uit een studie van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE), waaraan de coördinator van onze borstkliniek, dr. Jan Decloedt, als expert heeft meegewerkt.

Borstklinieken moeten aan een aantal criteria voldoen om door de overheid erkend te worden. Zo moeten ze onder meer 125 nieuwe borstkankerdiagnoses stellen per jaar. In België voldoen 51 borstklinieken aan deze criteria, waaronder de borstkliniek van AZ Sint-Blasius.

Er is een duidelijk verband aangetoond tussen de ervaring die een borstkankerteam opbouwt, wanneer het jaarlijks voldoende grote aantallen patiënten kan behandelen enerzijds, en de kwaliteit van het behandelplan anderzijds.
In een erkende coördinerende borstkliniek, zoals die van AZ Sint-Blasius, werken borstverpleegkundigen, psychologen, huisartsen, en specialisten van verschillende disciplines op een gestructureerde manier samen om tot een gedetailleerde diagnose en het best mogelijke behandelplan te komen. Bovendien kunnen erkende centra een optimale omkadering aanbieden, die in kleinere centra vaak ontbreekt.

In België krijgen 1 op de 8 à 9 vrouwen met borstkanker te maken. Vroegtijdige opsporing is cruciaal. Zelfonderzoek en deelname aan het gratis bevolkingsonderzoek naar borstkanker zijn belangrijk om de diagnose zo vroeg mogelijk te stellen. Ook op jonge leeftijd is zelfonderzoek belangrijk.

Meer informatie

- Over het onderzoek van het Federaal Kenniscentrum

- Over het gratis bevolkingsonderzoek

- Over zelfonderzoek van de borsten