Artikel

Campus Zele: wat is belangrijk voor jou?

09/08/2021

Geef ons je mening via 10 vragen.

Vertel ons wat voor jou belangrijk is.
Beantwoord 10 vraagjes via deze link.

Steeds meer specialistische zorg vindt plaats zonder overnachting in het ziekenhuis: onderzoeken, behandelingen, kleine ingrepen, nazorg. Het az Sint-Blasius wil deze ambulante zorg zo dicht mogelijk bij de burger brengen.

Campus Zele is en blijft daarom een belangrijke schakel in het zorgaanbod. 

Het voorbije jaar heeft de campus een opfrisbeurt gekregen en werd het aanbod aan raadplegingen bij arts-specialisten uitgebreid. Op 1 juli ging ook een volwaardig moeder- en kindcentrum voor raadplegingen van start. In 2022 start de bouw van een gloednieuw gebouw, achter het huidige gebouw, op de plaats van het voormalig klooster. 

“We willen de bevolking van Zele en omgeving hoogkwalitatieve zorg aanbieden in een eigentijdse en patiëntvriendelijke omgeving”, zegt Karen Pieters, algemeen directeur. “De nieuwbouw zal tegemoetkomen aan alle hedendaagse verwachtingen inzake medische uitrusting en comfort. Onze focus zal echter niet alleen liggen op een goede infrastructuur. Ook een vlotte en vriendelijke organisatie van de polikliniek krijgt onze volle aandacht.”

Bij het maken van de plannen betrok het ziekenhuis de lokale overheid, de huisartsen en andere zorgpartners in de eerste lijn. Vanaf vandaag beluisteren we ook de noden en verwachtingen van de lokale bevolking. 

“Een dergelijk project is een grote investering, waarbij we prioriteiten moeten stellen. Bij de keuzes die we maken, willen we de mening kennen van onze huidige en toekomstige cliënten, over wat belangrijke elementen zijn in de nieuwe polikliniek. Campus Zele wacht een mooie toekomst.”

Burgers die wensen deelnemen, kunnen dit doen door te antwoorden op 10 vragen via deze link.