Artikel

Dag van de Patientenrechten

11/04/2013

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt

Donderdag 18 april is het Europese dag van de Patiëntenrechten.
Ken jij jouw rechten als patiënt?
az Sint-Blasius besteedt veel aandacht aan de informatie over patiëntenrechten, ondermeer via folders, de opnamebrochures en via een infopagina op deze website (klik hier).
De patiëntenrechten in het kort:
- het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
- het recht op vrije keuze van de zorgverstrekker
- het recht op informatie
- het recht op vrij toestemmen in een behandeling of ingreep, na voorafgaande informatie
- rechten i.v.m. het patiëntendossier
- recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy)
- recht op klachtenbemiddeling

Een uitgebreide folder van de overheid kan je ook downloaden op
www.patientrights.be.