Artikel

Een onderzoek met een endoscoop? In az Sint-Blasius bent u in goede handen.

19/07/2017

In een artikel in ‘De Standaard’ van vandaag worden vraagtekens geplaatst bij de desinfectie van endoscopen in Vlaamse ziekenhuizen. De toestellen voor maag-, long- en urineblaasonderzoeken zouden volgens een rapport van de Zorginspectie niet afdoende gereinigd en gedesinfecteerd worden.

Alle endoscopen die in az Sint-Blasius gebruikt worden, zijn eigendom van het ziekenhuis en worden gereinigd volgens de bepalingen van het ‘Agentschap Zorg en Gezondheid’.  

We volgen ook de richtlijnen van de ‘Hoge Gezondheidsraad’ van de Federale Overheid wat betreft de wijze van desinfectie, de bacteriologische controles en de opleiding van de medewerkers die instaan voor de reiniging en desinfectie van de endoscopen.

Bovendien werd in aanloop naar de Joint Commission International-audit, die voor ons ziekenhuis in 2015 resulteerde in het behalen van het JCI-kwaliteitslabel, de manier waarop onze endoscopen na elk onderzoek gedesinfecteerd worden, bestempeld als ‘state of the art’.