Artikel

Eerste samenwerking minimaal-invasieve oncologische longchirurgie binnen het Mira netwerk

09/03/2021

Op vrijdag 11 oktober 2020 vond de eerste minimaal invasieve longresectie voor longkanker plaats in AZ Sint-Blasius, door twee artsen van het AZ Nikolaas, dr. Stephen Verbeke en dr. Vincent Ceuterick van de dienst Thorax- en Vaatheelkunde.

Bij een longresectie wordt een deel van de long of de gehele long weggenomen. De ingreep gebeurde minimaal invasief, onder het zicht van een camera en via een zeer kleine snede in de borstkas.
De ingreep is het begin van een verdere samenwerking in het kader van het MIRA netwerk, het ziekenhuisnetwerk van AZ Sint-Blasius, AZ Lokeren en AZ Nikolaas. De ingreep volgt uit een verhaal dat reeds enige tijd geleden werd opgestart om complexe oncologische longresecties ook minimaal invasief binnen het netwerk mogelijk te maken.

“Voor patiënten uit de regio is dit een grote stap vooruit”, zegt dr. Koen Deloose, vaatchirurg in AZ Sint-Blasius. “Zij kunnen nu in de eigen streek terecht voor een hoogkwalitatieve heelkundige behandeling van hun longkanker, en dit zowel minimaal invasief, als robot geassisteerd, of via open chirurgie”.

Twee jaar geleden was er een eerste contact tussen de diensthoofden van de verschillende heelkundige afdelingen welke bij deze longheelkunde zouden betrokken worden. De drs. Koen Deloose, Luk Verlaeckt en Stephen Verbeke zetten toen de krijtlijnen uit voor een intense samenwerking, die enkel kon gerealiseerd worden door de zeer goede verstandhouding tussen de diensten vasculaire en thoraco-abdominale heelkunde in az Sint-Blasius enerzijds en de dienst thoraco-vasculaire chirurgie van het AZ Nikolaas anderzijds.
In het az Sint-Blasius werden door drs Verlaeckt en Deloose verdere afspraken gemaakt met de diensten Pneumologie, Anesthesie en Intensieve zorgen en met de directie omtrent het praktisch organiseren van dit nieuwe klinische pad.

“In het AZ Nikolaas hebben wij, mede dankzij de goede samenwerking met de dienst Pneumologie, een grote afdeling thoraxheelkunde uitgebouwd”, zegt dr. Verbeke, vaat- en thoraxchirurg aldaar. “Met de uitbreiding van de dienst door dr. Vincent Ceuterick is er mogelijkheid om dit ook aan te bieden in het az Sint-Blasius, waar vroeger de patiënten voor minimaal invasieve longtumorchirurgie doorverwezen werden buiten de eigen regio.”

Via een multidisciplinair overleg (MOC) werd begin oktober door de dienst Pneumologie een eerste patiënt voorgedragen voor minimaal invasieve heelkundige behandeling van zijn longcarcinoom. De ingreep werd met hem door de chirurgen en anesthesisten op de raadpleging te Dendermonde uitvoerig besproken. Na de negatieve COVID-test kon de ingreep plaatsvinden op 11-10-2020. Het betrof een succesvol heelkundig ingrijpen. Dankzij de inspanningen van de verschillende diensten kon de patiënt binnen de week het ziekenhuis op eigen kracht verlaten. Sinds deze eerste succesvolle casus werden tot op heden 10 patiënten uit de regio met minimaal-invasieve heelkunde voor longkanker behandeld in het AZ Sint-Blasius.

“We zijn bijzonder verheugd met deze ziekenhuis-overstijgende netwerksamenwerking”, zegt dr. Kristof Van den Hauwe, hoofdarts van AZ Sint-Blasius. “De betrokken diensten kijken constructief en enthousiast uit naar verdergaande samenwerkingen binnen het MIRA-netwerk. We vertrouwen erop dat dit project een motiverend voorbeeld mag zijn voor vele volgers, in onze beide ziekenhuizen.”

Vlnr: dr. Luk Verlaeckt, dr. Koen Deloose, dr. Vincent Ceuterick, dr. Stephen Verbeke, dr. Joren Callaert