Artikel

Foute verzending facturen januari

05/04/2023

Nieuwe verzending gebeurt deze week

In januari is het ziekenhuis overgeschakeld naar digitaal factureren. In de eerste week van februari hebben we facturen over de raadplegingen en opnames van de maand december digitaal (via e-mal) verzonden. Mensen van wie het mailadres foutief in onze bestanden zat, hebben toen per ongeluk geen factuur gekregen (noch digitaal, noch op papier). Zij ontvingen vorige week wél een aanmaning. Dat was uiteraard niet de bedoeling.

Al deze mensen krijgen in de loop van deze week (3-7 april) een papieren factuur met een woordje uitleg in de bus. Wij verontschuldigen ons oprecht voor de aanmaning die zij onterecht hadden ontvangen. De aanmaningskost hoeven zij niet te betalen.

We hebben intussen ook de software aangepast, zodat deze fout zich in de toekomst niet meer kan voordoen. 

Ter info: via onthaal@azsintblasius.be kan je je mailadres opgeven of wijzigen, of laten weten dat je jouw facturen via de post wil blijven ontvangen.