Artikel

Geheugenrevalidatie bij beginnende dementie: erkenning geheugenkliniek opnieuw verlengd

13/07/2020

In de geheugenkliniek kunnen mensen terecht met geheugenproblemen.

De raadpleging heeft als doel een juiste diagnose te stellen over de oorzaken en de aard van de geheugenproblemen en aanbevelingen te formuleren voor een eventuele therapie.

In de geheugenkliniek kunnen mensen met beginnende dementie ook terecht voor geheugenrevalidatie

Onze geheugenkliniek is als enige centrum in Oost-Vlaanderen erkend door de overheid voor geheugenrevalidatie. Deze erkenning is recent opnieuw verlengd voor een periode van drie jaar. 

Het doel van de revalidatie is om mensen met dementie toe te laten zo lang mogelijk thuis of bij een naaste thuis te leven. De revalidatie wil de zelfredzaamheid versterken, met het best mogelijke levenscomfort. 

Een multidisciplinair team begeleidt hiervoor zowel de persoon met dementie zelf, als zijn/haar mantelzorger: 
- een neuroloog
- een geriater
- een ergotherapeut
- een psycholoog
- een sociaal verpleegkundige.

Het programma richt zich zowel tot de patiënt zelf als tot de naaste (mantelzorger).

Meer info op de pagina over de geheugenkliniek.