Artikel

Infosessies COPD

13/03/2013

een initiatief van de dienst longziekten van az Sint-Blasius

een initiatief van de dienst longziekten van az Sint-Blasius

Meer dan 500 000 mensen in België lijden aan COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Naast verlies aan levenskwaliteit kan COPD aanleiding geven tot belangrijke en levensbedreigende complicaties. Door als multidisciplinair team bij de behandeling goed samen te werken met de patiënt en diens naasten, kunnen we de verdere evolutie van deze ziekte tegengaan, een betere levenskwaliteit bekomen en complicaties vermijden.

Via de informatienamiddagen wil de dienst longziekten van az Sint-Blasius samen met u en uw familie werken aan het herstellen, behouden en verbeteren van uw gezondheid en levenskwaliteit.  
De infosessies worden uitgesplitst in 2 namiddagen - telkens van 14 tot 16 uur

Sessie 1: woensdag 13 maart 
Sessie 2: woensdag 17 april

Alle info vindt u op onze site bij 'evenementen'