Artikel

Keuken az Sint-Blasius gaat voor hoogste onderscheiding

09/08/2017

Deze week verscheen in het weekblad Knack een artikel over voedselveiligheid in de Vlaamse ziekenhuiskeukens. Naar aanleiding van dit artikel geven wij graag informatie over voedselveiligheid en hygiëne in az Sint-Blasius.

Het az Sint-Blasius hecht het grootste belang aan kwaliteit en veiligheid voor onze patiënten.
Wij zijn er ons van bewust dat de veiligheid van het voedsel hierin een essentieel onderdeel is, waaraan we continu aandacht moeten en willen besteden. Daarom laten wij, naast de permanente interne controles door onze eigen medewerkers, maandelijks ook een controle uitvoeren door een onafhankelijke externe firma, die hierin gespecialiseerd is. Deze firma controleert onze voedingsdienst op alle componenten van voedselveiligheid (zoals hygiëne, correcte temperatuur bij bewaren, voorraadbeheer, infrastructuur,…). Eventuele verbeterpunten leiden steeds tot snelle verbeteracties.
Tenslotte wordt onze dienst geïnspecteerd door het FAVV (het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). Het rapport van de laatste inspectie, op 23 februari 2017, was over de hele lijn positief. De bevindingen waren dermate gunstig, dat wij momenteel in een laatste fase zijn voor het behalen van een Smiley-label, de hoogste kwaliteitsonderscheiding van het FAVV. Het Smiley-label toont aan dat de keuken voldoet aan alle door het FAVV gestelde eisen van bij de aankoop tot en met het opdienen.

Het az Sint-Blasius streeft ernaar het Smiley-label te behalen in 2018, na het uitvoeren van enkele kleine gevraagde infrastructurele aanpassingen, die dit najaar zullen worden uitgevoerd.