Artikel

Kom je naar spoed? Breng een medicatie-overzicht mee

31/03/2020

Extra belangrijk tijdens deze corona-epidemie

Om u goed te kunnen behandelen en verzorgen, moeten onze zorgverleners weten welke medicatie u thuis neemt. Breng daarom altijd een actueel medicatie-overzicht mee naar het ziekenhuis. 

Tijdens de COVID-19-epidemie is een medicatie-overzicht extra belangrijk. Vaak worden patiënten doorverwezen via een triage centrum en niet door de vaste huisarts die een goed beeld heeft van de thuismedicatie. 

In deze uitzonderlijke situatie mag er ook geen familielid bij de patiënt blijven die ons informatie kan geven. Een correct medicatieoverzicht is dus van levensbelang.

In het overzicht vermeldt u alle medicatie die u neemt:

- medicatie die u regelmatig neemt

- medicatie die u maar één keer per week of per maand neemt

- puffers

- oogdruppels

- ook medicatie die u zonder voorschrift bij de apotheker koopt.

Schrijf per geneesmiddel op:

- naam (bv. Dafalgan)

- sterkte (bv. 1 gram)

- wijze waarop u het inneemt (bv. inslikken)

- hoe vaak neemt u het in (bv. 3 x /dag).

Vermeld in het schema ook welke geneesmiddelen u niet verdraagt of waar u allergisch aan bent.

Vraag zo nodig hulp aan een familielid, een thuisverpleegkundige, uw apotheker of uw huisarts.

Bewaar het overzicht in uw portefeuille, handtas of gsm. Zo hebt u het bij de hand als u onverwachts naar het ziekenhuis moet vertrekken.

Download hier een leeg invuldocument (pdf) dat u kan gebruiken wanneer u naar het ziekenhuis komt.