Artikel

Maandag 18 maart start kwaliteitsaudit

18/01/2013

JCI accreditering voor aantoonbare zorgkwaliteit

JCI accreditering voor aantoonbare zorgkwaliteit

Op maandag 18 maart gaat een belangrijke kwaliteitsaudit van start in het ziekenhuis.

az Sint-Blasius draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Al jaren zijn we pionier inzake kwaliteitszorg. Zo zijn we in Vlaanderen algemeen erkend als voortrekker in het meten en opvolgen van zorgkwaliteit aan de hand van indicatoren (meetpunten). Verschillende indicatoren worden in ons ziekenhuis reeds 10 jaar opgevolgd. Deze meetcultuur en de daaraan gekoppelde voortdurende kwaliteitsverbetering, was reeds in 2005 aanleiding tot het behalen van de Tyco Award voor Excellentie in Ziekenhuismanagement. Wij hebben ervaren dat het opvolgen van meetpunten inderdaad leidt tot zelfsturing en tot voortdurende verbetering van de zorg.

In 2011 hebben we ook beslist onze zorg en het beleid te laten accrediteren door een extern bureau. Accreditering is een vrijwillig kwaliteitsonderzoek (een 'audit') door een internationaal erkend en onafhankelijk agentschap. Het agentschap stelt minimumnormen voorop die voortdurende verbetering vereisen in alle domeinen van zorg, patiëntveiligheid en patiëntenbejegening. Wanneer het ziekenhuis aan het eind van dit traject positief geëvalueerd wordt, krijgt het een label dat door de overheid en de internationale gemeenschap wordt erkend als een bewijs van hoogkwalitatieve zorg. 
az Sint-Blasius heeft gekozen voor accreditering via JCI (Joint Commission International). De JCI kwaliteitsnormen bieden handvaten om de zorg, het beleid en de infrastructuur op te tillen naar het hoogste niveau inzake kwaliteit, patiëntveiligheid en duurzaamheid. Het traject naar accreditering ondersteunt ons aldus om voortdurend verantwoord te verbeteren. De patiënt staat hierbij centraal: elk verbetertraject wordt opgezet vanuit zijn noden en beleving.

In de week van 18 tot 22 maart 2013 vindt in ons ziekenhuis de eerste proefaudit door JCI kwaliteitsexperten plaats, de zogenaamde 'baseline assessment'. De JCI experten zullen ons op basis van hun zesdaags bezoek adviseren in ons traject naar een steeds betere werking en steeds betere zorg.

Meer weten over ons beleid? Surf naar de pagina's 'over ons'. 
Vragen? Mail naar mvo@azsintblasius.be