Artikel

Opvolging van hartfalenpatiënten kan voortaan ook digitaal

22/02/2023

Bij de behandeling van patiënten met hartfalen is het van groot belang om gewicht en bloeddruk goed op te volgen. Bij schommelingen kan het nodig zijn om de therapie aan te passen.
Tot voor kort noteerden patiënten in het hartfalencentrum van AZ Sint-Blasius gewicht en bloeddruk dagelijks in een papieren dagboek. Tijdens de raadpleging besprak de cardioloog en/of hartfalenverpleegkundige de genoteerde parameters met de patiënt.

In augustus 2022 startte het hartfalencentrum met een proefproject om het papieren dagboek te digitaliseren. Samen met collega’s van de dienst ICT bekeek het team de mogelijkheden om digitaal informatie te verzamelen, rekening houdend met het gebruiksgemak voor de patiënt en de zorgverlener én met de mogelijkheid tot integratie van gegevens in het elektronisch patiëntendossier.
Op basis van deze criteria ontwikkelden zij een digitaal dagboek in Mynexuzhealth, de beveiligde app en website waarmee patiënten hun digitaal patiëntendossier online kunnen inkijken. Ze vinden er onder andere verslagen van raadplegingen, onderzoeken en opnames. De nieuwe ontwikkeling betekent dat patiënten nu ook van thuis uit informatie kunnen ‘sturen’ naar het digitaal patiëntendossier, via hun smartphone of PC. De genoteerde gegevens landen rechtstreeks in het digitaal dossier van de patiënt.

“Een aantal patiënten van het hartfalencentrum hebben het online dagboek binnen Mynexuzhealth uitgebreid getest”, zegt Kristof Van den Hauwe, hoofdarts in AZ Sint-Blasius. “Na hun positieve ervaringen werd beslist om de toepassing nu ter beschikking te stellen van een brede groep hartfalenpatiënten.”

Voordelen voor patiënt en zorgverlener

Een medisch dagboek digitaal invullen kan snel en eenvoudig. Elke patiënt die hiermee start, wordt begeleid door een hartfalenverpleegkundige over hoe hij of zij gewicht en bloeddruk kan registreren. De patiënt krijgt ook een dagelijkse reminder via de smartphone, zodat er veel minder ontbrekende data zijn.
De voordelen van een digitaal medisch dagboek zijn talrijk:

  • De parameters landen rechtstreeks in het medisch elektronisch dossier in het AZ Sint-Blasius.
  • De informatie is direct beschikbaar voor de arts en verpleegkundige die op basis hiervan de consultatie kunnen voorbereiden.
  • Het opvolgen van de parameters laat toe om de patiënt instructies te geven voor eventuele aanpassing van medicatie en/of leefstijl.
  • De elektronische registratie garandeert opvolging op lange termijn.
  • De huisarts van de betrokken patiënt kan de digitaal geregistreerde parameters mee opvolgen.

“In de toekomst zullen verschillende andere medische disciplines met dergelijke toepassingen van start gaan”, voegt dr. Van den Hauwe toe. “Hiermee zetten we een verdere stap naar digitalisering van zorg.”

Bekijk de TV Oost-reportage van dinsdag 21.02.2023

 

Workshops digitale vaardigheden in maart en april
Uiteraard houden we rekening met de digitale vaardigheden van patiënten en/of hun mantelzorger. Voor wie niet digitaal vaardig is of geen PC of smartphone heeft, blijft het papieren dagboek een alternatief.
Patiënten die gemotiveerd zijn om het digitaal patiëntendossier te gebruiken, maar worstelen met het gebruik van apps en het online aanmelden, kunnen dit voorjaar deelnemen aan een workshop ‘Spreek jij digi-taal?’.
Blasius Academie organiseert in samenwerking met Gezonde Buurt van CM en met Eerstelijnszone Dender infoklassen voor groepjes van 10 à 15 deelnemers. Mensen leren er werken met It'sme en met MyNexuz.
Meer info in onze Blasius Academie kalender.