Artikel

Uitbreiding zorgaanbod campus in Zele

14/02/2023

In oktober 2022 verhuisde het multidisciplinair pijncentrum van campus Zele naar een gloednieuwe locatie op campus Dendermonde. Zo is er in campus Zele plaats vrijgekomen voor bijkomende consultaties.

Sinds begin 2023 is het aantal raadplegingen in Zele sterk toegenomen.
De voormalige lokalen van de pijnkliniek op de 1ste verdieping werden in gebruik genomen voor raadpleging orthopedie, fysische geneeskunde en dermatologie. Ook de consultaties van de vroedvrouwen en de pijnartsen (die nog 1 dag per week raadpleging in Zele houden), vinden er plaats.

Als patiënt kan je nu voor nagenoeg alle disciplines zowel in Dendermonde als in Zele terecht.
Veel disciplines hebben de laatste maanden hun aanwezigheid in Zele uitgebreid.
Je kan nu ook bij de artsen oftalmologie (oogziekten), vaatheelkunde en dermatologie (huidziekten) een afspraak maken. En het aantal tijdstippen voor bloedafname in campus Zele werd aanzienlijk uitgebreid.

Intussen werkt onze dienst bouwprojecten verder aan het bouwplan voor een nieuwbouw in Zele, die achter het huidige gebouw wordt opgetrokken.