Artikel

Welkom dr. Ewout Termote, dienst anesthesie en intensieve zorgen

06/03/2023

Dr. Ewout Termote startte op 1 februari 2023 als staflid anesthesie-intensieve zorgen in AZ Sint-Blasius.

Dr. Termote studeerde geneeskunde en anesthesie aan de UGent, waar hij afstudeerde in 2019. Hij werkte een half jaar als vervangend anesthesist in AZ Sint-Blasius, een periode waarin hij ons ziekenhuis en de dienst anesthesie goed leerde kennen.
Vervolgens koos Dr. Termote ervoor om zich bijkomend te bekwamen in intensieve zorgen. De zorg voor de meest zieke patiënten, de aandacht voor de ‘totale’ mens, en de samenwerking met verschillende disciplines spreken hem hierin sterk aan.