Artikel

Welkom dr. Jan Vandermeulen anesthesist en pijnarts

24/05/2022

Vanaf 1 juni vervoegt dr. Jan Vandermeulen het team van onze Pijnkliniek en het Multidisciplinair Pijncentrum. Dr. Vandermeulen studeerde geneeskunde aan de U Gent, waar hij in 2020 afstudeerde als anesthesist. Het jaar daarop was hij resident pijngeneeskunde in het Multidisciplinair Pijncentrum van AZ Delta in Roeselare en legde hij het theoretische luik van het Europees examen locoregionale anesthesie af.

Dr. Jan Vandermeulen is al sinds oktober 2021 als anesthesist aan het az Sint-Blasius verbonden als toegelaten arts. Vanaf volgende maand zal hij als vast staflid de ene helft van zijn tijd besteden als anesthesist, de andere helft als pijnarts. Die combinatie heeft hem altijd al aangesproken.  

Als pijnarts doorloop je samen met de patiënt een volledig traject waarbij je ook in aanraking komt met andere disciplines (zoals orthopedie, fysische geneeskunde, neurologie, …). Bij pijnproblematieken zal je steeds de afweging maken of de patiënt baat heeft bij een multidisciplinaire, medicamenteuze of interventionele behandeling (zoals infiltraties en denervaties).

Tijdens zijn residentschap heeft dr. Vandermeulen ervaring opgedaan op vlak van echogeleide en fluoroscopie-geleide procedures en neuromodulatie (plaatsen van elektrodes). Deze expertise laat ons pijnteam toe om in de toekomst meer technische behandelingen in az Sint-Blasius zelf uit te voeren in plaats van patiënten te moeten doorverwijzen. Zo zal onze pijnkliniek in november 2022 een nieuwe invulling krijgen, mede door de ingebruikname van een gloednieuwe locatie op campus Dendermonde.

Meer informatie over de Pijnkliniek en het Multidisciplinair Pijncentrum van az Sint-Blasius op www.azsintblasius.be/zorgaanbod/specialismen/pijnkliniek/