Artikel

Wereldlongkankerdag op 1 augustus

01/08/2021

85% van de longkankers wordt veroorzaakt door sigarettenrook

Longkanker (ook wel longtumor of  longcarcinoom genoemd) is één van de meest voorkomende kankers wereldwijd. In België krijgen ongeveer 7000 mensen per jaar longkanker.
Er zijn 2 types longkanker:
kleincellige (+/- 20%) en
niet-kleincellige (+/- 80%).
Het type is bepalend voor de behandelingskeuze.

Longvlieskanker (mesothelioom) is een aparte vorm van longkanker.
Deze ontstaat in het borstvlies (pleura) en houdt meestal verband met blootstelling aan asbest.

Oorzaken
De belangrijkste oorzaak van longkanker is een langdurige blootstelling van de slijmvliezen van de luchtwegen aan kankerverwekkende stoffen.

85% van de longkankers wordt veroorzaakt door tabaksrook/sigarettenrook.
Wie elke dag 1 pakje sigaretten rookt, heeft 15 tot 20 keer meer kans op longkanker dan een niet-roker.
17% van alle rokers krijgt longkanker
Passief roken verhoogt het risico op longkanker met 30%.

Symptomen
Klachten en symptomen ontstaan vaak pas in een gevorderd stadium.
Frequent hoesten, al dan niet in combinatie met bloederige slijmen, kan een eerste alarmsignaal zijn.
Er kunnen zich ook herhaaldelijke longinfecties voordoen met kortademigheid, heesheid en/of pijn in de borstkas. 
Soms gaat ook de algemene toestand achteruit (vermoeidheid, ongewild vermageren, chronische koorts) of duiken opgezwollen klieren op. 
Deze symptomen wijzen niet altijd op longkanker maar vereisen in elk geval verder onderzoek.

 

Behandeling
Als de ziekte in een vroegtijdig stadium ontdekt wordt, kan een behandeling een goede kans op genezing bieden. De behandeling is afhankelijk van het vastgestelde weefseltype en het stadium van de ziekte. Indien mogelijk zal men bij voorkeur opteren om het gezwel operatief te verwijderen, vaak in combinatie met chemotherapie en/of radiotherapie (bestraling).

Positief nieuws is dat de laatste jaren, onder andere dankzij immunotherapie, de behandelingsmogelijkheden en overlevingsduur aanzienlijk zijn toegenomen.
Vaak wordt longkanker echter pas vastgesteld als de ziekte al uitgezaaid is. De behandeling is dan vooral gericht op het zo lang mogelijk afremmen van de ziekte, behoud van de levenskwaliteit en het verlichten van de symptomen door middel van chemo- , immuno- en/of radiotherapie.

Meer informatie over