Tarieven dringend ziekenvervoer

112

Sinds 1 januari 2019 wordt voor elke dringende interventie van de ambulance na een 112-oproep 60 euro aangerekend, ongeacht de afgelegde afstand.
Dit bedrag valt volledig ten laste van de patiënt. Er is geen tegemoetkoming van de ziekteverzekering.

Dat de ambulance ter plaatse komt, volstaat om het bedrag aan te rekenen.
Of de patiënt al dan niet naar het ziekenhuis wordt vervoerd, speelt geen rol.

Bovenop de 60 euro mogen geen bijkomende kosten worden aangerekend.

MUG

Op vraag van de dienst 112 kan de Medische Urgentiegroep (MUG) worden uitgestuurd. Deze brengt een urgentiearts en een verpleegkundige ‘Intensieve zorg en Spoedgevallenzorg’ tot bij de persoon van wie de gezondheidstoestand levensbedreigend is. De MUG moet de vitale functies van de patiënt stabiliseren, vooraleer de ambulance de patiënt naar het ziekenhuis vervoert. 

Voor het uitsturen van de MUG op zich mogen aan de patiënt geen kilometervergoeding of andere kosten worden aangerekend. De prestaties van de urgentiearts zullen op de ziekenhuisfactuur wel te vinden zijn. 

Voor medische assistentie door een spoedarts in het kader van een MUG-interventie bedraagt het honorarium 53,60 euro. Dit bedrag wordt volledig vergoed door de ziekteverzekering. Ook andere technische prestaties kunnen worden aangerekend. Sommige zijn volledig ten laste van het ziekenfonds, voor andere geldt een klein persoonlijk aandeel.