Opname

Opname

Enkele belangrijke richtlijnen voor uw opname:

 • Verwijder alle cosmetica, nagellak, juwelen, piercings,… voor u naar het ziekenhuis komt.
 • Op alle reeds gerenoveerde afdelingen beschikt u op de kamer over een kluisje (ingebouwd in de kleerkast) waarin u waardevolle voorwerpen kan opbergen.
 • Gelieve zelf te zorgen voor een doosje om eventuele ooglenzen of kunstgebit te bewaren.
 • Indien u rookt is het aangeraden de laatste dagen voor de operatie niet meer te roken.
  Vooral de ochtend van de ingreep is zeer belangrijk. Een kortstondige rookstop heeft al een gunstig effect op de luchtwegen tijdens een verdoving.
 • Voor elke operatie dient u nuchter te zijn. Dit wil zeggen dat u minstens 6 uur voor de operatie niet mag eten of drinken. Deze regel is niet alleen geldig bij ingrepen onder algemene verdoving, maar ook bij ingrepen waarbij u niet slaapt en de anesthesist enkel een deel van het lichaam verdooft (locoregionale anesthesie) of bij ingrepen waarbij de anesthesist sterk rustgevende medicatie toedient (sedatie).
 • Indien u medicatie neemt mag u uw gebruikelijke ochtendmedicatie wel innemen met een klein slokje water.
 • Medicatie of injecties tegen suikerziekte mogen niet ingenomen worden op de ochtend van de operatie.
 • Breng een actueel medicatie-overzicht mee naar het ziekenhuis. Download hier een leeg invuldocument (pdf).

Opnameverklaring

Klik hier voor

De teksten van deze documenten zijn wettelijk vastgelegd. 
Onze onthaalmedewerkers lichten de informatie steeds mondeling toe bij opname.
Heeft u extra vragen, stel ze dan gerust.

Plan uw opname

Uw huisarts of specialist bespreekt vooraf uw opname met u. 
Toch is het noodzakelijk dat u zelf zo vlug mogelijk contact opneemt met de dienst opnameplanning van het ziekenhuis. Daar regelt u datum en uur van opname, geeft u uw voorkeur voor het kamertype door, krijgt u informatie over eventuele voorbereidende onderzoeken en kan u alle inlichtingen bekomen die u nodig heeft.

Zowel bij een spoedopname als bij een geplande opname verwittigt u best

 • uw huisarts
 • uw werkgever
 • uw ziekenfonds
 • de verzekeringsmaatschappij indien u een hospitalisatieverzekering heeft
 • uw postkantoor indien u pensioengerechtigd bent

Indien door uw opname de situatie thuis moeilijk wordt (bijvoorbeeld in geval van een hulpbehoevende partner), kan u dit bespreken met de dienst Opnameplanning.
Er zal dan samen met u naar een oplossing worden gezocht.

Dienst opnameplanning

via route 60, campus Dendermonde
052 25 25 74

 

Maandag

07.30 - 17.30 u  en 18.00 - 20.00 u

Dinsdag

07.30 - 17.30 u  en 18.00 - 20.00 u

Woensdag

07.30 - 17.30 u  en 18.00 - 20.00 u

Donderdag

07.30 - 17.30 u  en 18.00 - 20.00 u

Vrijdag

07.30 - 18.00 uur

Zaterdag

14.00 - 17.00 uur

Aanmelden op de dag van uw opname

U schrijft zich in aan het onthaal (eerste verdieping) aan één van de kiosken en kiest voor de optie 'opname'. U krijgt een volgnummer waarmee u zich begeeft naar één van de onthaalmedewerkers aan de loketten. 
Na uw inschrijving 

 • komt iemand u ophalen aan het onthaal om u naar uw kamer te begeleiden
  of 
 • volgt u zelf de route naar de afdeling waar u zal verblijven. 

Op de zorgafdeling geeft u de etiketten van inschrijving en andere documenten (bv. i.v.m. verzekering of onderzoeken) aan de verpleegkundige. Hij/zij informeert u over de verdere voorbereidingen.

Indien u ziek of verkouden bent op de dag vóór of de dag zelf van uw ingreep, verwittigt u best de dienst opnameplanning op het nummer 052 25 25 74. In overleg met chirurg of anesthesist zal beslist worden of het veiliger is om de ingreep uit te stellen. 
Indien u door persoonlijke/familiale omstandigheden niet aanwezig kunt zijn, is het ook nodig de dienst opnameplanning te verwittigen. In het geval dat u niet tijdig verwittigd heeft, kunnen kosten aangerekend worden.

Kamerkeuze

Vóór uw opname kan u reeds meedelen welk kamertype uw voorkeur geniet. De behandeling en verzorging is op alle kamers dezelfde.
U kan kiezen voor:

 • een gemeenschappelijke kamer (3 personen, enkel campus Zele)
 • een tweepersoonskamer
 • een éénpersoonskamer
 • een familiekamer (kinder- of kraamafdeling)

De kostprijs van de kamer vindt u op de pagina patiënten - financieel. 
Het aantal éénpersoonskamers is beperkt.
Het ziekenhuis kan u niet met zekerheid garanderen dat, indien u voor een éénpersoonskamer kiest, u dit type kamer ook zal kunnen krijgen op het moment van uw opname.  Wanneer het ziekenhuis of uw afdeling volledig bezet is, dient bij de toekenning van de éénpersoonskamers rekening te worden gehouden met medische prioriteiten.

WIFI

Surfen op het internet kan met uw eigen laptop of smartphone. Overal in het ziekenhuis is WIFI beschikbaar. Ga naar 'INTERNET', accepteer de gebruiksvoorwaarden, klaar!

 

 

Extra diensten en voorzieningen tijdens uw verblijf

Comfortdiensten

Volgende comfortdiensten worden u aangeboden door het ziekenhuis. 
De eventuele kostprijs vindt u hier

Rolstoelen
Opgenomen patiënten kunnen tijdens hun verblijf een rolstoel van het ziekenhuis gebruiken. U kan deze ophalen aan het onthaal (eerste verdieping, route 1). Patiënten die voor een raadpleging naar het ziekenhuis komen en bezoekers kunnen de rolstoelen gebruiken die ter beschikking staan in de inkomhal op het gelijkvloers.

Brieven
Indien u een brief wil versturen kan u deze in een gefrankeerde omslag bezorgen aan een verpleegkundige op de dienst waar u verblijft. Wij zorgen voor de verzending. 

Bibliotheek
Vrijwilligers van het Rode Kruis zorgen driemaal per week voor een boekenbedeling. De uitleendienst is gratis. Wanneer u naar huis gaat en u bent nog in het bezit van een of meerdere boeken uit de bibliotheek, gelieve deze dan te bezorgen aan een verpleegkundige.

Inslapende ouder (rooming-in)
U kan als ouder bij uw kind verblijven op de kinderafdeling. Tegen een vaste prijs per dag bieden wij een slaapgelegenheid en de maaltijden op de kamer van het kind voor de begeleider.

Maaltijden en dieetvoeding

We houden van lekkere en gezonde voeding. 
Daarom streven we op de voedingsdienst dagelijks naar een prima kwaliteit
met ons team van koks, diëtisten en keukenmedewerkers.

 • We bieden u een zo gevarieerd mogelijk menu aan met keuzemogelijkheden.
 • Dagelijks komt iemand bij de patiënt op de kamer om de voorkeur te vragen voor het menu van de volgende dag.
 • Dient de patiënt een dieet te volgen, dan wordt het dagmenu daaraan aangepast.
 • Gedurende uw verblijf kan de samenstelling van uw maaltijden ook wijzigen. 

Indien u hierover vragen heeft, staan wij graag ter uwer beschikking. 
Vraag gerust informatie tijdens de dagelijks bevraging of bij de diëtisten op -25 06 (= bereikbaar van op uw kamer). Een diëtiste komt dan zo spoedig mogelijk langs.

Voetverzorging

Wenst u een voetverzorging in ons ziekenhuis? 
U kan een voetverzorging aanvragen via de verpleegkundigen.

Deze zullen een aanvraagformulier invullen dat door u of uw familielid ondertekend wordt. Nadien komt de pedicure bij u langs op uw kamer.

De voetverzorging is niet gratis. De verrekening van de kosten gebeurt op het moment van de zorgverlening, rechtstreeks tussen u en de pedicure.

 

 

Voorbereidende onderzoeken

Vaak moeten ter voorbereiding van een operatie een aantal onderzoeken bij uw huisarts gebeuren, zoals

 • een bloedafname
 • een onderzoek van het hart
 • een foto van de longen
 • ...

Neem tijdig contact op met uw huisarts, zodat de onderzoeken tijdig kunnen gebeuren (minimum drie dagen vóór de operatie). Uw huisarts zal de onderzoeksresultaten samen met een ingevulde vragenlijst, met u meegeven. 

Preoperatieve raadpleging

Vóór uw geplande ingreep, moet u steeds bij uw huisarts langsgaan. Wanneer u dit wenst, kan u ook terecht op de dienst anesthesie van het ziekenhuis voor een ‘preoperatieve consultatie’.
Dit biedt u, als patiënt, volgende meerwaarde:

 • Een ambulante preoperatieve consultatie geeft de anesthesist de mogelijkheid om bijkomende onderzoeken tijdig te laten uitvoeren, zonder tijdsdruk of stress voor u.
 • U kan dan meestal de ochtend van de ingreep binnen komen i.p.v. de avond voordien. Bovendien daalt het risico op annulatie of uitstel van de ingreep.
 • Een goede preoperatieve informatie kan uw eventuele angst voor anesthesie verminderen. De anesthesist kan ruim vóór de ingreep uw vragen beantwoorden over bijvoorbeeld de wijze van verdoving, pijnstilling en het verblijf op de ontwaakruimte.
  (meer informatie over het verloop van de ingreep en de ontwaakzaal vindt u op de pagina anesthesie


Praktisch:

 • preoperatieve consultatie kan elke donderdag van 16.00 tot 18.00u (campus Dendermonde)
 • een afspraak maakt u via het afsprakenbureau: 052 25 25 05
 • door u mee te brengen: resultaat van de onderzoeken, info thuismedicatie, ingevulde vragenlijst, (eventueel) recente verslagen van specialisten buiten het ziekenhuis

Wat brengt u mee voor een opname?

Administratieve gegevens

 • EID: elektronische identiteitskaart (of die van uw kind)
 • adres en telefoonnummer van een contactpersoon

Bij een arbeidsongeval brengt u ook mee:

 • naam en adres van de werkgever
 • naam en adres van de verzekeringsmaatschappij
 • polisnummer

Indien u een hospitalisatieverzekering heeft, dient u dit te melden bij uw inschrijving. Breng de contactgegevens van de verzekeraar mee (naam, adres en telefoonnummer). Het ziekenhuis biedt de mogelijkheid om via Assurcard de aangifte van uw hospitalisatie te doen bij uw verzekeraar.  

Indien u vragen heeft over de aangifte van uw opname, kan u bellen naar de dienst onthaal 052 25 26 13.

Medische gegevens

 • brief van de verwijzende arts
 • bloedgroepkaart
 • recente uitslagen van onderzoeken (RX-foto’s, bloeduitslagen, …)
 • geneesmiddelen die u thuis neemt (bij voorkeur in de originele verpakking), met vermelding van dosis en tijdstip van inname, voor minimum één dag
 • een actueel medicatie-overzicht: download hier een leeg invuldocument (pdf).
 • informatie over eventuele allergieën
 • naam en adres van de huisarts

Persoonlijke benodigdheden

 • toiletgerief: washandjes, handdoeken, zeep, kam, scheergerief, tandenborstel, tandpasta,
 • nachtkleding, ondergoed, kamerjas, pantoffels
 • leesbril, lectuur, handwerk, …
 • het bedrag voor de waarborg van een rolstoel, indien u deze van het ziekenhuis gebruikt (zie ook op de pagina financieel)

Opname in het Chirurgisch Dagziekenhuis

Steeds meer behandelingen en ingrepen kunnen gebeuren zonder overnachting.
U wordt ‘s morgens opgenomen en mag in de loop van de dag of ‘s avonds reeds terug naar huis. Om deze korte opnames vlot en comfortabel te laten verlopen, bouwde az Sint-Blasius een nieuwe vleugel met aparte toegang.

De brochure 'opname in het chirurgisch dagcentrum' bundelt heel wat praktische informatie en richtlijnen. We vragen u om deze richtlijnen aandachtig te lezen en zo strikt mogelijk na te leven. Ze zijn belangrijk voor het verloop van de dag en voor uw herstel. 

Lees ook de brochure 'informatie over verdoving'.

Belangrijke informatie

 • vóór u naar het Chirurgisch Dagcentrum komt: klik hier
 • de dag van de ingreep in het Chirurgisch Dagcentrum: klik hier

 

Contactgegevens Chirurgisch dagcentrum (CDC)

 • Voor telefonische vragen over uw dagopname: onthaalmedewerkers van het CDC 
  052 25 22 00
 • Voor algemene vragen: opnameplanning
  052 25 25 74

Het CDC bereikt u via route 115.
Alle ingrepen in dagziekenhuis gebeuren uitsluitend op campus Dendermonde (niet op campus Zele).

Openingsuren 
algemeen: 08.00 tot 16.00 uur
onthaal CDC: 07.30 tot 17.00 uur.
afdeling nazorg: 08.30 tot 17.45 uur

Spoedopname

Voor meer informatie over een (ongeplande) spoedopname: klik hier. 

Ontslag uit het ziekenhuis

 • Uw behandelende arts en de hoofdverpleegkundige zullen u tijdig de datum en het uur van het ontslag meedelen
 • Heeft u nog vragen over uw medicatie, over de nazorg thuis of over een controleraadpleging? Stel uw vragen aan uw arts of een verpleegkundige. Indien u -bij een ingreep in dagziekenhuis- nog de dag zelf naar huis gaat, krijgt u voor de eerste 24 uur pijnstilling mee. De verdere opvolging gebeurt door de huisarts.
 • Geef een seintje aan de verpleegkundige wanneer u vertrekt; indien u geen vervoer heeft kan de hoofdverpleegkundige dit voor u regelen.
 • Bij ontslag uit dagziekenhuis mag u in geen geval zelf een voertuig besturen op de dag van de ingreep. Bovendien is het vereist dat er een volwassen persoon bij u blijft gedurende de eerste avond en nacht na de ingreep.
 • Eens terug thuis, brengt u best uw huisarts op de hoogte van uw ontslag. Wanneer u, als gevolg van de ingreep, problemen ervaart of wanneer u extra vragen heeft (bijvoorbeeld over nazorg, pijnstilling), dan richt u zich ook best tot uw huisarts of de huisarts van wacht. Indien deze het nodig acht, zal hij/zij u eventueel verwijzen naar de spoeddienst.
 • Contacteer onze sociale dienst voor informatie over en ondersteuning bij o.a.

  • hulp aan huis
  • medische hulpmiddelen in uw thuisomgeving
  • ziekenvervoer

 • Rolstoelen staan ter beschikking in onze inkomhal (zie 'comfortdiensten')
 • Wanneer kan u de factuur voor uw ziekenhuisverblijf verwachten? Klik hier voor meer info.
 • Info over de kostprijs van ziekenvervoer vindt u hier.

Wij wensen u alvast een goede thuiskomst en een spoedig herstel!