De dag van uw ingreep in het chirurgisch dagcentrum

Kan u niet aanwezig zijn?

Laat het ons minstens 24 u vooraf weten wanneer u niet aanwezig kan zijn voor uw ingreep:
052 25 25 74. Wanneer u dit niet doet, zullen wij u een annulatiefactuur sturen.

Zorg voor een begeleider

Bij een ingreep in het chirurgisch dagcentrum moet er een volwassen begeleider met u meekomen.
U mag na de ingreep niet alleen terug naar huis; uw begeleider moet u ophalen en naar huis brengen.

De eerst nacht na de ingreep mag u niet alleen zijn

De eerste nacht na een ingreep onder verdoving mag u niet alleen blijven. We vragen u dan ook of er iemand ’s nachts bij u zal zijn. Wanneer dit niet het geval is, kunnen we ofwel de ingreep uitstellen, ofwel kunnen we u verplichten om in het ziekenhuis te overnachten. 

Dit betekent een extra kost van 500 euro, die niet terugbetaald wordt door het ziekenfonds of hospitalisatieverzekering..

Overnachting zonder medische noodzaak

Wilt u -zonder dat er een medische noodzaak is- toch één nacht blijven overnachten na uw ingreep, dan betaalt u hiervoor €500,-. Deze kost wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds of hospitalisatieverzekering. 

Contactlenzen en kunstgebit

Draagt u contactlenzen of een kunstgebit?
Die mag u inhouden om naar het ziekenhuis te komen, maar niet tijdens de operatie.