Patientenbegeleiding

Dienst patiëntenbegeleiding

Volg route 66 op  campus Dendermonde.

Klik hier voor het overzicht alle andere medewerkers per dienst en contactinfo.

Contact

hoofd van de dienst patiëntenbegeleiding Nadine Declerq

nadine.declercq(at)azsintblasius.be

052 25 20 97

fax 052 25 20 33  

Sociale dienst

U kan hier terecht voor:

 • ondersteuning en begeleiding tijdens uw ziekteproces
 • administratieve moeilijkheden verbonden aan uw ziekenhuisverblijf
 • financiële regelingen, contacten met mutualiteit
 • informatie rond sociale voorzieningen en tegemoetkomingen

Bij ontslag uit het ziekenhuis kan de sociale dienst thuiszorgdiensten inschakelen: thuisverpleging, poetsdienst, gezinshulp, warme maaltijden, een personenalarmsysteem.

Indien een terugkeer naar huis niet meer haalbaar is, zoekt de sociale dienst samen met u naar een geschikte oplossing.

Pensioenen kunnen uitbetaald worden in het ziekenhuis en op de sociale dienst in bewaring gegeven worden. 

Woon-Zorgcentra
Download hier onze brochure 

Contact

Algemeen mailadres: socialedienst@azsintblasius.be
Samenstelling team klik hier

locatie 
Campus Dendermonde, 1ste verdieping, route 66
bureau van de dienst 'patiëntenbegeleiding'

Psychologen

az Sint-Blasius beschikt over een ruim aanbod aan psychologische dienstverlening. Op die manier proberen we een meerwaarde te bieden bij de behandeling of begeleiding van patiënten en hun omgeving.
U kan bij een klinisch psycholoog terecht voor:

De dienstverlening gebeurt binnen een multidisciplinaire werking.
Er zijn specifieke samenwerkingsverbanden met de verschillende afdelingen.

Psychologische begeleiding kan op doorverwijzing van uw behandelde artsen of op uw eigen initiatief. 

Bij volgende zorgprogramma's is psychologische begeleiding inbegrepen:

Voor psychologische begeleiding buiten deze zorgprogramma's gelden tarieven die onderhevig zijn aan indexering. Klik hier voor het actuele overzicht van deze tarieven

Contactgegevens psychologen

Wenst u meer informatie of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met de psycholoog verbonden aan uw zorgafdeling.

Trudy Cuijpers: PST, PSST, rookstop
052 25 28 62

Elien Deelen: NPO
052 25 21 62

Ellen De Loore: PSST, Herstel en Balans, Obesitas, 
052 25 21 97

Roxanne De Ridder: PSST, geheugenrevalidatie, geriatrie
052 25 20 41 

Karlien De Schryver: PSST, geriatrie
052 25 20 39

Alessandra Op de Beeck: pijnteam, geriatrie, obesitas, geheugenrevalidatie
052 25 27 92

Hanne Raets: borstkliniek, slaaplabo
052 25 24 95

Shelly Van Den Berghe: diabetes;, obesitas, cardiorevalidatie, pijnteam
052 25 29 43 

Valerie Van Hoedenaghe: pijnteam, pediatrie
052 25 27 91 

Jolien Van Langehove: pediatrie, NPO 
052 25 21 13 

Kamlesh Van Zeebroeck: geheugenrevalidatie/raadpleging (NPO), cardioreva 
052 25 20 96 

Kathleen Hawil: borstkliniek
052 25 21 56

Kim Rens: PSST
052 25 21 55

Fien Heungens: obesitas, rugschool
052 25 21 44

Begga Dom: pijnkliniek
052 25 21 22

 

 

Psychologische begeleiding bij slaapproblemen


Ook voor psychologische begeleiding bij slaapproblemen kan u terecht in az Sint-Blasius.
Meer info vindt u op de pagina's van het slaaplabo.

Dienst zingeving en pastorale zorg

Een opname in het ziekenhuis kan een mensenleven flink overhoop halen. Naast de praktische beslommeringen stelt men zich ook vragen naar wat de toekomst brengt. Allerlei ervaringen gaan weer leven: vroegere opnamen, familieleden die ernstig ziek zijn geweest, een sterfgeval van iemand nabij….

Zorg voor zingeving en spiritualiteit
Iedereen heeft levensvragen en zinvragen en deze kunnen bij een opname in het ziekenhuis plots opduiken. De leden van de dienst Zingeving en pastorale zorg bieden zowel de zieke als de familie die erom vragen de mogelijkheden tot een deugddoend gesprek. U hoeft niet katholiek te zijn om op ons een beroep te doen. De medewerkers van de dienst zingeving en pastorale zorg zijn er voor alle patiënten en hun familieleden, of ze nu wel of niet kerkelijk zijn of niet, wel of niet gelovig.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

 • luisterende nabijheid
 • zingevingsgesprek / geloofsgesprek
 • zorg voor het einde van het leven
 • ethische vragen en zorgen
 • rituelen en sacramenten
 • Iedere woensdag is er een eucharistieviering om 16.00 uur in onze kapel (niveau -1, route 73). Als u wil komen meevieren en hulp nodig heeft bij de verplaatsing, meld dit aan de verpleegkundige. Er staan vrijwilligers klaar om u naar de kapel te brengen, ook in uw rolstoel.
 • De kapel is een ruimte voor bezinning en gebed. U kan er ook buiten de vieringen terecht. U kan er een kaarsje branden en/of iets schrijven in het intentieboek.
 • Communie kan u op zondag en/of dagelijks op vraag, via de verpleegkundige, ontvangen.

Godsdienstige, morele en filosofische bijstand
Als u zelf tot een andere traditie behoort en u zou graag met een hulpverlener uit die levensbeschouwing praten, dan kan dat door het formulier in de onthaalbrochure 'godsdienstige, morele en filosofische bijstand' in te vullen. Dit kan u dan afgeven aan een verpleegkundige of aan het onthaal.  

Klik hier voor onze infobrochure.

Dienst zingeving en pastorale zorg

052 25 29 76
zingevingpastoralezorg(at)azsintblasius.be

Hilde Buelens
Angeline De Moor
Walter Van der Meulen
Veerle Speltincx

Op adem komen
Een moment om de innerlijke batterij
op te laden en weer verder te kunnen.
Tot rust komen bij een inspirerend woord,
stilte en muziek.
Een deugddoend moment
van samenzijn en bezieling.
Van harte welkom

Mortuarium in het ziekenhuis

Wanneer een patiënt in het ziekenhuis overlijdt, dan kan een begroeting door familieleden en vrienden in het ziekenhuismortuarium plaatsvinden.

Wanneer kan de begroeting plaatsvinden?

 • maximaal 6 personen per dag
 • elke werkdag om 16u, 16u40 of 17u20
 • elke zaterdag (behalve op feestdagen) om 9u, 9u40, 10u20 of 11u

Maak vooraf een afspraak via het afsprakenbureau: 052 25 25 05 
(bereikbaar op weekdagen van 8u tot 20 uur, op zaterdag van 9u tot 12.45 uur)

Tarief mortuarium

 • dag van overlijden en volgende (dag 1 en 2): worden niet aangerekend
 • dag 3 en 4: 37,50 euro per dag
 • dag 5 en volgende: 62,50 euro per dag

Afspraken bij rituele wassingen

 • neem contact op met de mortuariumverantwoordelijke: 052 25 25 21 
 • breng zelf het nodige materiaal mee (bv. handdoeken)
 • maximaal aantal aanwezigen: 6 personen (zoals bij begroetingen)

Contact voor begrafenisondernemers
Voor afhaling van de overledene, neem contact op met de mortuariumverantwoordelijke 052 25 25 21 

 

Verlies- en rouwbegeleiding

Verlies en rouw horen bij het leven.
Verlies daagt ons uit om onze gevoelens en gedachten te verwoorden, om intens te voelen en betekenis te geven, om stil te staan en te bewegen, om kwetsbaar te zijn en tegelijk krachtig.
Hoe zwaar het ook is, rouwen is een natuurlijk iets, waarbij mensen meestal geen professionele hulp nodig hebben.

Toch kan rouwen in sommige situaties extra moeilijk zijn. In deze situaties kan een rouw- en verliesconsulent u helpen om tot een rouwproces te komen dat leefbaar is.

Ook in az Sint-Blasius kan u terecht rouw- en verliesconsulenten, met of zonder doorverwijzing, na afspraak via het afsprakenbureau (052 25 25 05).  

Klik hier voor de infofolder over verlies- en rouwbegeleiding.

Klik hier voor het actuele overzicht van de kostprijs voor deze begeleiding

Palliatief Support Team (PST)

Wanneer een patiënt niet langer kan genezen, blijft een goede medische zorg ontzettend belangrijk. Deze zal niet zozeer gericht zijn op behandeling, maar op het comfort van de patiënt. We denken hierbij vooral aan een goede pijn- en symptoomcontrole. Daarnaast is er binnen de palliatieve zorg aandacht voor psychosociale en spirituele begeleiding, rouwvoorbereiding en rouwbegeleiding, en dit zowel voor de patiënt als voor zijn naasten.

 • Klik hier voor een korte informatieve film (4 minuten) over de werking en het aanbod van het palliatief support team in ons ziekenhuis.
 • Klik hier voor de infofolder over het PST.

Contactinfo 

     tel. 052 25 22 32

Trudy Cuijpers, psychologe
An Willems, verpleegkundige
Isabel Leeman, verpleegkundige

Coördinerend arts: dr. Sabine Serry

U kan de leden van het PST ook bereiken via de verpleegkundigen van de zorgafdelingen of via de dienst patiëntenbegeleiding op campus Dendermonde.

Aanbod
Het palliatief support team is een advies- en begeleidingsorgaan, dit zowel voor patiënt, familie, verwanten, als zorgverleners. Het palliatief support team neemt de zorg dus niet over. De verpleegkundige afdelingen en de behandelende arts(en) blijven de spilfiguren in de zorg voor de patiënt.

Het palliatief support team wil wel bijdragen aan een goede zorg bij het levenseinde.

 • Het team tracht de autonomie en de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren door deskundige bijstand op het gebied van pijn- en symptoomcontrole.
 • Het luistert naar emoties, verwachtingen en vragen van alle betrokkenen en hen nabij te zijn en ondersteunt waar mogelijk.
 • Het team verstrekt ook informatie over tussenkomsten (palliatieve thuiszorgpremie, palliatief verlof, …) en bespreekt het palliatieve zorgaanbod (palliatieve thuiszorg, palliatieve eenheid, …).

Spreekuur ‘Voorafgaande zorgplanning’

Mensen die gekend zijn in ons ziekenhuis kunnen (na afspraak) terecht bij de leden van het Palliatief Support Team met vragen rond de toekomstige planning van hun medische zorg. Het PST geeft informatie en helpt om hun gedachten en wensen te formuleren naar de (huis)arts.
Deze dialoog kan uitmonden in het invullen van een wilsverklaring samen met de desbetreffende arts. Indien de patiënt dit wenst, kan de wilsverklaring ingescand worden in het elektronisch patiëntendossier. Op die manier gaan de ideeën en verwachtingen die iemand heeft niet verloren en kunnen ze bij een mogelijke consultatie of opname (opnieuw) bevraagd worden.
Zo geven we patiënten de mogelijkheid een actieve rol te spelen bij het eigen levenseinde.

Praktisch:
Het spreekuur voorafgaande zorgplanning vindt plaats elke dinsdag tussen 15.30 tot 17.30
Afspraken via het centraal afsprakenbureau 052 25 25 05, na verwijzing door de huisarts of specialist.

Klik hier voor meer info over ethische aspecten van zorg in az Sint-Blasius.

Psychosociaal Support Team (PSST)

Begeleidingsteam bij kanker 

Wie een diagnose van kanker te horen krijgt, wordt van het ene op het andere moment geconfronteerd met heel wat vragen en onzekerheden. Vragen en onzekerheden die ook na de behandeling nog regelmatig kunnen opduiken.

Een multidisciplinair begeleidingsteam, Het Psychosociaal Support Team (PSST), staat in voor de specifieke opvang, ondersteuning en begeleiding van u en uw familie. 
Klik hier voor de infofolder over het PSST.
Klik hier voor een overzicht van de teamleden en contactgegevens van PSST.

Het coronavirus (Covid-19): informatie voor mensen met kanker
Het oncologisch team staat ook in corona-tijden klaar om mensen met kanker te helpen. Op deze pagina geven wij alvast enkele antwoorden op de meest voorkomende vragen omtrent het coronavirus bij mensen met kanker. 

Aanbod PSST

Begeleiding op sociaal vlak

U kan bij ons terecht voor informatie rond:

 • sociale voorzieningen en financiële tegemoetkomingen
 • herstelverlof
 • aanbod van thuishulp
 • nevenwerkingen bij de behandeling (haarverlies, vermoeidheid, ...)
 • vervoer bij behandeling
 • psychosociale begeleiding

Contactgegevens

 Erika Brandt

 052 25 28 76

 erika.brandt(at)azsintblasius.be

 Greet Van De Sompel

 052 25 29 80

 greta.vandesompel(at)azsintblasius.be

Begeleiding op pyschisch en relationeel vlak

De psychische begeleiding van kankerpatiënten (en hun naasten) richt zich op: 

 • begeleiding en ondersteuning bij diagnose en tijdens de behandelingen
 • het omgaan met angst- en onzekerheidsgevoelens
 • het leren bewaken van de eigen grenzen (zowel emotioneel als lichamelijk)
 • het leren omgaan met een gewijzigde draagkracht (vermoeidheid)
 • het doorbreken van negatieve gedachtestromen / loskomen van piekeren
 • het inzicht krijgen hoe stress werkzaam is ons leven (bewustwording van signalen) en het anders leren omgaan hiermee
 • ondersteuning in het omgaan met existentiële levensvragen
 • ondersteuning op relationeel vlak en ingaan op vragen die zich in deze context stellen (bv. rond seksualiteit)
 • ….

De psychologen begeleiden ook de psycho-educatieve gespreksgroepen voor kankerpatiënten. Tijdens een gespreksgroep ga je samen met lotgenoten stilstaan bij thema’s zoals omgaan met angst, piekeren, communicatie, … . De klemtoon ligt op lotgenotencontact en het uitwisselen van ervaringen. 

Contactgegevens en meer informatie

Vrijwilligerswerking

Op maandag -en woensdagvoormiddag is een vrijwilliger van de Stichting tegen Kanker aanwezig om gelaatsverzorging en advies te geven aan patiënten die in behandeling zijn. 

Afspraken hiervoor kunnen gemaakt worden via het dagziekenhuis oncologie 052 25 25 14

Folder goed verzorgd beter gevoel

Op maandagvoormiddag en woensdagvoormiddag is een vrijwilliger van Kom op tegen Kanker aanwezig in het ziekenhuis. U kan bij deze mensen terecht voor informatie rond de projecten, maar ook voor emotionele ondersteuning (een deugddoende babbel).

Indien u zelf interesse heeft om vrijwilliger te worden in ons ziekenhuis verwijzen we u graag door naar

Informatie en literatuur

In het lokaal van het psychosociaal support team beschikken we over een bibliotheek met boeken die u kan uitlenen. 

Voor een actuele lijst van de titels klik hier.

We hebben ook tal van nuttige informatiebrochures ter beschikking.

Folder PSST
Folder PSST voor longkankerpatiënten

Nuttige websites
Website voor kinderen waarvan de ouders met kanker geconfronteerd worden: www.kankerspoken.nl

Yoga voor mensen met kanker - viniyoga

 • In 2019 startten we een aantal lessenreeksen 'Viniyoga' voor oncologische patiënten,
 • In de eerste 3 reeksen konden 8 mensen per sessie deelnemen.
  Dit aantal is ondertussen verhoogd naar 12.
 • Bij reeks 1 vroegen we initieel 2 euro per sessie. Door covid-19 maatregelen werd beslist om geen geld meer te vragen en werden de sessies gratis voor patiënten. Helaas konden er toen ook geen drankje of versnapering meer aangeboden worden. Dit willen we in de toekomst graag weer wél aanbieden.
 • Actuele lessenreeksen viniyoga: bekijk de activiteitenkalender
Reeks 1 - najaar 2019 (i.s.m. Kom op tegen Kanker)
23 en 30 oktober
6, 13 en 20 november
4 en 11 december

 

 

Reeks 2 - voorjaar 2020 (i.s.m. Kom op tegen Kanker)
11, 18 en 25 maart
1, 22 en 29 april
6 mei

 

 

Reeks 3 - najaar 2021 en voorjaar 2022 (i.s.m. Sneukeltocht Grembergen)
14, 21 en 28 september
7, 21 en 26 oktober
25 en 30 november
16 februari
19 maart

 

 

Reeks  - najaar 2022 (i.s.m. 1K Cycling Support)
20 augustus
10 en 24 september
22 en 29 oktober
19 november
3 en 10 december

 

 

Reflectie van enkele deelnemers

"Reeds maanden speelde ik met het idee om yogalessen te volgen. De angst om yoga te gaan doen in een groep met gezonde mensen van alle leeftijden weerhield me er van om de stap te zetten: je wil immers niet uit de toon vallen en je oefeningen perfect doen!
Ik was dan ook heel blij met het initiatief dat het ziekenhuis nam om yogalessen te organiseren voor kankerpatiënten. Wekelijks naar de yogales gaan, contact hebben met lotgenoten, het doet zoveel deugd! Samen bewegen met oefeningen op maat, het ideale recept om je lenigheid te bewaren. Je hoeft je niet te schamen dat je de oefeningen niet perfect uitvoert, iedereen kampt immers met een andere problematiek en heeft een andere fitheid. Relaxatie- en ademhalingsoefeningen, begeleid door de aangename stem van Fabienne, een zacht achtergrondmuziekje, ... een mens wordt er rustig van. Je stressniveau zakt en je bent in het nu, mindful dus. Even geen sombere gedachten of zorgen die steeds door je hoofd malen. Even denken aan aangename dingen, dingen waar je blij van wordt. Het maakt me gelukkig."

       _______________________________________________________

"Wat ik aan de yoga sessies heb: een gevoel van energie die stroomt in bepaalde delen van het lichaam, het bewust zijn van gevoelige plaatsen en door houdingen de eventuele pijn of stramheid controleren en draagbaar maken. Bewust zijn van de ademhaling en beter verdelen in functie van in-/ontspanning, een bron van rust. Het sociaal contact is voor mij ook belangrijk, het yoga moment in groep beleven is motiverend, ik voel me dan niet alleen in de strijd."

       _______________________________________________________

 

De yoga-leerkracht aan het woord

Jarenlang beoefende ik gepassioneerd yoga en volgde uiteindelijk de 4-jarige opleiding tot yogadocente volgens de traditie van Krishnamacharya. De bedoeling was om yoga en mijn bevindingen daaromtrent te kunnen doorgeven. Daar ik ook oncologisch verpleegkundige ben en deze functie al bijna 20 jaar met hart en ziel uitvoer ging ik me verder verdiepen in yoga voor oncologische patiënten.
De viniyoga waar zowel asana’s als pranayama (de ademhalingstechnieken) en relaxatie wordt toegepast…
Zowel patiënten tijdens en  na de behandeling komen in aanmerking, de yoga wordt afgestemd op ‘maat van de patiënt’, dit wil zeggen dat ook patiënten met nevenwerkingen zoals vermoeidheid en weinig uithoudingsvermogen deze sessies kunnen volgen, iedereen kan deelnemen…
Mensen ervaren dat ook zij, met deze ernstige ziekte, aan yoga kunnen doen en zijn enorm dankbaar hiervoor.
Vaak vragen de mensen ook naar continuïteit, ze willen graag dat ze wekelijks naar de yogalessen kunnen komen, dit draagt niet alleen bij tot hun lichamelijk welzijn maar ook mentaal. Het contact met lotgenoten, niet alleen staan met hun problematiek is ook voor hen een meerwaarde.
Er ging een nieuwe wereld voor mij open toen ik zag en hoorde hoe mensen terug bij zichzelf thuiskwamen en hoe bepaalde ademhalingstechnieken hun konden helpen tijdens stressvolle situaties bv. lang stilliggen tijdens bepaalde onderzoeken of behandelingen.
Tijdens de relaxatie hielp het hen ook om in het ‘nu moment’ te blijven en het piekeren een halt toe te roepen. Ik durf hopen dat we de yoga kunnen verderzetten en misschien zelfs kunnen uitbreiden en continuïteit verzekeren.

       _______________________________________________________

 

 

Diverse activiteiten

Doorheen het jaar worden voor kankerpatiënten en hun naasten tal van zaken georganiseerd zoals infomomenten, schoonheidssessies, gespreksgroepen, relaxatiecursussen, ….

Kijk voor een overzicht van de huidige activiteiten op de pagina 'Blasius Academie'.

Onco-revalidatie

Kanker is een ingrijpende ziekte. U werd geopereerd, onderging chemotherapie, radiotherapie of een andere vorm van behandeling. U wil graag de draad weer opnemen maar kampt met klachten die uw functioneren belemmeren. U hebt pijn, voelt zich erg moe of futloos.

Is dit herkenbaar voor u? 
Bent u op zoek naar een nieuw evenwicht en wil u graag werken aan uw herstel?  
Dan is het revalidatieprogramma ‘Herstel & Balans’ iets voor u. 

Herstel en Balans
is een wetenschappelijk onderbouwde combinatie van lichaamstraining en psychosociale begeleiding. Het programma is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven en het bevorderen van het lichamelijk en psychisch herstel. Een uniek programma en net dát steuntje in de rug waarvan de ex-deelnemers zeggen dat ze dat zo hard nodig hebben. Om ‘meer energie te krijgen’, ‘weer in de toekomst durven kijken’, ‘een betere conditie te hebben’ en zoals een ander zei ‘voor het gevoel er niet alleen voor te staan’.

Start Herstel & Balans voor mensen uit behandeling

Hebt u interesse? Voor een volledig informatiepakket kan u terecht bij

 

 

Ben jij een mantelzorger?

Soms lijkt wat je doet voor een ander zo vanzelfsprekend dat je er niet bij stil staat. Maar mantelzorg is waardevol en verdient erkenning. Als mantelzorger sta je er niet alleen voor.
Je kan altijd terecht bij erkende mantelzorgverenigingen voor ondersteuning en een luisterend oor.
Meer informatie op www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-dender en www.mantelzorgers.be.  

foto door Monique Buysse

Rookstop / tabakoloog

Overal in het ziekenhuis (kamers, gangen, wachtlokalen,…) geldt een absoluut rookverbod. Ook het gebruik van de e-sigaret is verboden.

Roken en vapen (elektrisch roken) is enkel toegelaten tussen 7.00u en 21.00u in de daartoe bestemde overdekte zone, buiten naast de hoofdingang. Roken is niet mogelijk tussen 21.00u en 7.00u. Dit geldt voor iedereen, ook voor inslapende familie.

Wanneer u een ingreep moet ondergaan, is het aanbevolen 14 dagen voor de ingreep te stoppen met roken. Dit kan u veel ongemakken besparen. Uw huisarts of een tabakoloog kan u begeleiden bij het stoppen met roken. 

 

Rookstopbegeleiding in az Sint-Blasius

Stoppen met roken is belangrijk voor de gezondheid. Roken is immers verantwoordelijk voor 23 verschillende aandoeningen. Stoppen met roken zonder hulp is echter niet zo eenvoudig. Een erkende tabakoloog kan u hiermee helpen.

Wenst u een begeleiding op te starten, spreek erover met uw arts, of neem contact op met onze tabakoloog via rookstop@azsintblasius.be. De begeleiding is individueel.

Meer info en kostprijs 
Klik hier om de folder 'rookstopbegeleiding' te downloaden.

Belangrijk: vermijd annulatiekosten
Indien u verhinderd bent voor uw afspraak, annuleer dan minstens 24 uur vooraf.
Kosteloos annuleren kan (tot 24 u vooraf)

 • telefonisch bij de rookstopconsulent (niet via het afsprakenbureau): contactinfo hierboven
 • bij afwezigheid van de rookstopconsulent spreekt u een bericht in op de voicemail

Andere patiënten zullen u dankbaar zijn: de vrijgekomen tijd kunnen we immers gebruiken om hen sneller te helpen.

 • indien u pas de dag zelf annuleert, wordt een kost van 15 euro aangerekend
 • indien u niet annuleert, wordt de kost van één uur consultatie aangerekend.

Voor een overzicht van alle tabakologen (in alle gemeenten) ga naar Vlaanderen stopt met roken.

Patiëntenverenigingen

Voor bijna elke ziekte of aandoening bestaat er in Vlaanderen een patiëntenvereniging of zelfhulpgroep. De vrijwilligers in deze verenigingen bieden informatie, praktische tips en een luisterend oor.
In een patiëntenvereniging kan je lotgenoten vinden: mensen met hetzelfde gezondheidsprobleem, dezelfde vragen en uitdagingen. Zij kunnen jou ondersteuning bieden vanuit de opgebouwde ervaringen van alle leden.

Zelfhulpgroepen genezen niet. Het lotgenotencontact kan nooit in de plaats komen van je medische behandeling en zorg. Het is er wel een waardevolle aanvulling op.
Op de website van Trefpunt Zelfhulp vind je alle Vlaamse patiëntenverenigingen en hun contactgegevens. Surf naar www.zelfhulp.be.

Lees hier onze infobrochure (pdf) 'Steek je licht op bij een patiëntenvereniging'.
Klik hier voor een overzicht van de patiëntenverenigingen met wie az Sint-Blasius samenwerkt.