Patientenbegeleiding

Dienst patiëntenbegeleiding

Volg route 66 op  campus Dendermonde.

Klik hier voor het overzicht alle andere medewerkers per dienst en contactinfo.

Contact

hoofd van de dienst patiëntenbegeleiding Nadine Declerq

nadine.declercq(at)azsintblasius.be

052 25 20 97

fax 052 25 20 33  

Sociale dienst

U kan hier terecht voor:

 • ondersteuning en begeleiding tijdens uw ziekteproces
 • administratieve moeilijkheden verbonden aan uw ziekenhuisverblijf
 • financiële regelingen, contacten met mutualiteit
 • informatie rond sociale voorzieningen en tegemoetkomingen

Bij ontslag uit het ziekenhuis kan de sociale dienst thuiszorgdiensten inschakelen: thuisverpleging, poetsdienst, gezinshulp, warme maaltijden, een personenalarmsysteem.

Indien een terugkeer naar huis niet meer haalbaar is, zoekt de sociale dienst samen met u naar een geschikte oplossing.

Pensioenen kunnen uitbetaald worden in het ziekenhuis en op de sociale dienst in bewaring gegeven worden. 

Woon-Zorgcentra
Download hier onze brochure 

Contact

Algemeen mailadres: socialedienst@azsintblasius.be
Samenstelling team klik hier

locatie 
Campus Dendermonde, 1ste verdieping, route 66
bureau van de dienst 'patiëntenbegeleiding'

Psychologen

az Sint-Blasius beschikt over een ruim aanbod aan psychologische dienstverlening. Op die manier proberen we een meerwaarde te bieden bij de behandeling of begeleiding van patiënten en hun omgeving.
U kan bij een klinisch psycholoog terecht voor:

De dienstverlening gebeurt binnen een multidisciplinaire werking.
Er zijn specifieke samenwerkingsverbanden met de verschillende afdelingen.

Psychologische begeleiding kan op doorverwijzing van uw behandelde artsen of op uw eigen initiatief. 

Bij volgende zorgprogramma's is psychologische begeleiding inbegrepen:

Voor psychologische begeleiding buiten deze zorgprogramma's gelden tarieven die onderhevig zijn aan indexering. Klik hier voor het actuele overzicht van deze tarieven

Contactgegevens psychologen

Wenst u meer informatie of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met de psycholoog verbonden aan uw zorgafdeling.

Trudy Cuijpers: PST, PSST, rookstop
052 25 28 62

Elien Deelen: NPO
052 25 21 62

Ellen De Loore: PSST, Herstel en Balans, Obesitas, 
052 25 21 97

Roxanne De Ridder: PSST, geheugenrevalidatie, geriatrie
052 25 20 41 

Karlien De Schryver: PSST, geriatrie
052 25 20 39 

Katia De Visscher: A-dienst, consultaties
052 25 22 93 

Joyce Leny: pijnteam, pediatrie
052 25 21 22 

Alessandra Op de Beeck: pijnteam, geriatrie, obesitas, geheugenrevalidatie
052 25 27 92

Isabelle Ottermans: geriatrie, rookstop, RUG school, diabetes
052 25 28 40

Bo Quintelier: pijnteam, slaaptherapie, PSST
052 25 21 16

Hanne Raets: borstkliniek, slaaplabo
052 25 24 95

Shelly Van Den Berghe: diabetes;, obesitas, cardiorevalidatie, pijnteam
052 25 29 43 

Valerie Van Hoedenaghe: pijnteam, pediatrie
052 25 27 91 

Jolien Van Langehove: pediatrie, NPO 
052 25 21 13 

Kamlesh Van Zeebroeck: geheugenrevalidatie/raadpleging (NPO), cardioreva 
052 25 20 96 

Psychologische begeleiding bij slaapproblemen


Ook voor psychologische begeleiding bij slaapproblemen kan u terecht in az Sint-Blasius.
Meer info vindt u op de pagina's van het slaaplabo.

Dienst zingeving en pastorale zorg

Een opname in het ziekenhuis kan een mensenleven flink overhoop halen. Naast de praktische beslommeringen stelt men zich ook al vlug vragen naar wat de toekomst brengt. Allerlei ervaringen gaan weer leven: vroegere opnamen, familieleden die ernstig ziek zijn geweest, een sterfgeval van iemand nabij….

Zorg voor zingeving en spiritualiteit
Iedereen heeft levensvragen en zinvragen en deze kunnen bij een opname in het ziekenhuis plots opduiken. De leden van de pastorale dienst bieden zowel de zieke als de familie die erom vraagt de mogelijkheden tot een deugddoend gesprek. U hoeft niet katholiek te zijn om op ons een beroep te doen. De medewerkers van de dienst zingeving en pastorale zorg zijn er voor alle patiënten en hun familieleden, of ze nu wel of niet kerkelijk zijn of niet, wel of niet gelovig.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

 • luisterende nabijheid
 • zingevingsgesprek / geloofsgesprek
 • zorg voor het einde van het leven
 • ethische vragen en zorgen
 • rituelen en sacramenten
 • Iedere woensdag is er een eucharistieviering om 16.00 uur in onze kapel (niveau -1, route 73). Als u wil komen meevieren en hulp nodig heeft bij de verplaatsing, meld dit aan de verpleegkundige. Er staan vrijwilligers klaar om u naar de kapel te brengen, ook in uw rolstoel.
 • De kapel is een ruimte voor bezinning en gebed. U kan er ook buiten de vieringen terecht. U kan er een kaarsje branden en/of iets schrijven in het intentieboek.
 • Communie kan u op zondag en/of dagelijks op vraag, via de verpleegkundige, ontvangen.

Godsdienstige, morele en filosofische bijstand
Als u zelf tot een andere traditie behoort en u zou graag met een hulpverlener uit die levensbeschouwing praten, dan kan dat door het formulier in de onthaalbrochure 'godsdienstige, morele en filosofische bijstand' in te vullen. Dit kan u dan afgeven aan een verpleegkundige of aan het onthaal.  

Klik hier voor onze infobrochure.

Dienst zingeving en pastorale zorg

052 25 29 76
zingevingpastoralezorg(at)azsintblasius.be

Hilde Buelens
Angeline De Moor
Walter Van der Meulen
Veerle Speltincx

Op adem komen
Een moment om de innerlijke batterij
op te laden en weer verder te kunnen.
Tot rust komen bij een inspirerend woord,
stilte en muziek.
Een deugddoend moment
van samenzijn en bezieling.
Van harte welkom

Mortuarium in het ziekenhuis

Wanneer een patiënt in het ziekenhuis overlijdt, dan kan een begroeting door familieleden en vrienden in het ziekenhuismortuarium plaatsvinden.

Wanneer kan de begroeting plaatsvinden?

 • maximaal 6 personen per overledene per dag
 • elke werkdag om 16u, 16u40 of 17u20
 • elke zaterdag en zondag (behalve op feestdagen) om 9u, 9u40, 10u20 of 11u

Maak vooraf een afspraak via het afsprakenbureau: 052 25 25 05 
(bereikbaar op weekdagen van 8u tot 20 uur, op zaterdag van 9u tot 12.45 uur)

Tarief mortuarium

 • dag van overlijden en volgende (dag 1 en 2): worden niet aangerekend
 • dag 3 en 4: 35 euro per dag
 • dag 5 en volgende: 60 euro per dag

Afspraken bij rituele wassingen

 • neem contact op met de mortuariumverantwoordelijke: 052 25 25 21 
 • breng zelf het nodige materiaal mee (bv. handdoeken)
 • maximaal aantal aanwezigen: 6 personen (zoals bij begroetingen)

Contact voor begrafenisondernemers
Voor afhaling van de overledene, neem contact op met de mortuariumverantwoordelijke 052 25 25 21 

 

Verlies- en rouwbegeleiding

Verlies en rouw horen bij het leven.
Verlies daagt ons uit om onze gevoelens en gedachten te verwoorden, om intens te voelen en betekenis te geven, om stil te staan en te bewegen, om kwetsbaar te zijn en tegelijk krachtig.
Hoe zwaar het ook is, rouwen is een natuurlijk iets, waarbij mensen meestal geen professionele hulp nodig hebben.

Toch kan rouwen in sommige situaties extra moeilijk zijn. In deze situaties kan een rouw- en verliesconsulent u helpen om tot een rouwproces te komen dat leefbaar is.

Ook in az Sint-Blasius kan u terecht rouw- en verliesconsulenten, met of zonder doorverwijzing, na afspraak via het afsprakenbureau (052 25 25 05).  

Klik hier voor de infofolder over verlies- en rouwbegeleiding.

Klik hier voor het actuele overzicht van de kostprijs voor deze begeleiding

Palliatief Support Team (PST)

Wanneer een patiënt niet langer kan genezen, blijft een goede medische zorg ontzettend belangrijk. Deze zal niet zozeer gericht zijn op behandeling, maar op het comfort van de patiënt. We denken hierbij vooral aan een goede pijn- en symptoomcontrole. Daarnaast is er binnen de palliatieve zorg aandacht voor psychosociale en spirituele begeleiding, rouwvoorbereiding en rouwbegeleiding, en dit zowel voor de patiënt als voor zijn naasten.

Lees hieronder meer over het aanbod van het palliatief support team in ons ziekenhuis.

Klik hier voor de infofolder over het PST.

Contactinfo 

Coördinerend arts: dr. Sabine Serry

Trudy Cuijpers, psychologe
tel: 052 25 28 62      of   trudy.cuypers(at)azsintblasius.be

An Willems, verpleegkundige 
tel: 052 25 26 14       of    an.willems(at)zsintblasius.be

Isabel Leeman, verpleegkundige
tel : 052 25 24 92      of   isabel.leeman(at)azsintblasius.be

U kan hen ook bereiken via de verpleegkundigen van de zorgcentra of via de dienst patiëntenbegeleiding op campus Dendermonde (1ste verdieping, route 66)

Aanbod
Het palliatief support team is een advies- en begeleidingsorgaan, dit zowel voor patiënt, familie, verwanten, als zorgverleners. Het palliatief support team neemt de zorg dus niet over. De verpleegkundige afdelingen en de behandelende arts(en) blijven de spilfiguren in de zorg voor de patiënt.

Het palliatief support team wil wel bijdragen aan een goede zorg bij het levenseinde.

 • Het team tracht de autonomie en de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren door deskundige bijstand op het gebied van pijn- en symptoomcontrole.
 • Het luistert naar emoties, verwachtingen en vragen van alle betrokkenen en hen nabij te zijn en ondersteunt waar mogelijk.
 • Het team verstrekt ook informatie over tussenkomsten (palliatieve thuiszorgpremie, palliatief verlof, …) en bespreekt het palliatieve zorgaanbod (palliatieve thuiszorg, palliatieve eenheid, …).

Spreekuur ‘Vroegtijdige zorgplanning’

In 2017 ging az Sint-Blasius van start met een spreekuur ‘Vroegtijdige zorgplanning’.
Mensen die gekend zijn in ons ziekenhuis kunnen (na afspraak) terecht bij de leden van het Palliatief Support Team met vragen rond de toekomstige planning van hun medische zorg. Het PST geeft informatie en helpt om hun gedachten en wensen te formuleren naar de (huis)arts.
Deze dialoog kan uitmonden in het invullen van een wilsverklaring samen met de desbetreffende arts. Indien de patiënt dit wenst, kan de wilsverklaring ingescand worden in het elektronisch patiëntendossier. Op die manier gaan de ideeën en verwachtingen die iemand heeft niet verloren en kunnen ze bij een mogelijke consultatie of opname (opnieuw) bevraagd worden.
Zo geven we patiënten de mogelijkheid een actieve rol te spelen bij het eigen levenseinde.

Praktisch:
Het spreekuur vroegtijdige zorgplanning vindt plaats elke dinsdag tussen 15.30 tot 17.30
Afspraken via het centraal afsprakenbureau 052 25 25 05, na verwijzing door de huisarts of specialist.

Klik hier voor meer info over ethische aspecten van zorg in az Sint-Blasius.

Psychosociaal Support Team (PSST)

Begeleidingsteam oncologie 

Wie een diagnose van kanker te horen krijgt, wordt van het ene op het andere moment geconfronteerd met heel wat vragen en onzekerheden. Vragen en onzekerheden die ook na de behandeling nog regelmatig kunnen opduiken.

Een multidisciplinair begeleidingsteam, Het Psychosociaal Support Team (PSST), staat in voor de specifieke opvang, ondersteuning en begeleiding van u en uw familie. 
Klik hier voor de infofolder over het PSST.

Het coronavirus (Covid-19): informatie voor mensen met kanker
Het oncologisch team staat ook in corona-tijden klaar om mensen met kanker te helpen. Op deze pagina geven wij alvast enkele antwoorden op de meest voorkomende vragen omtrent het coronavirus bij mensen met kanker. 

Aanbod PSST

Begeleiding op sociaal vlak

U kan bij ons terecht voor informatie rond:

 • sociale voorzieningen en financiële tegemoetkomingen
 • herstelverlof
 • aanbod van thuishulp
 • nevenwerkingen bij de behandeling (haarverlies, vermoeidheid, ...)
 • vervoer bij behandeling
 • psychosociale begeleiding

Contactgegevens

 Erika Brandt

 052 25 28 76

 erika.brandt(at)azsintblasius.be

 Greet Van De Sompel

 052 25 29 80

 greta.vandesompel(at)azsintblasius.be

Begeleiding op pyschisch en relationeel vlak

De psychische begeleiding van kankerpatiënten (en hun naasten) richt zich op: 

 • begeleiding en ondersteuning bij diagnose en tijdens de behandelingen
 • het omgaan met angst- en onzekerheidsgevoelens
 • het leren bewaken van de eigen grenzen (zowel emotioneel als lichamelijk)
 • het leren omgaan met een gewijzigde draagkracht (vermoeidheid)
 • het doorbreken van negatieve gedachtestromen / loskomen van piekeren
 • het inzicht krijgen hoe stress werkzaam is ons leven (bewustwording van signalen) en het anders leren omgaan hiermee
 • ondersteuning in het omgaan met existentiële levensvragen
 • ondersteuning op relationeel vlak en ingaan op vragen die zich in deze context stellen (bv. rond seksualiteit)
 • ….

De psychologen begeleiden ook de psycho-educatieve gespreksgroepen voor kankerpatiënten. Tijdens een gespreksgroep ga je samen met lotgenoten stilstaan bij thema’s zoals omgaan met angst, piekeren, communicatie, … . De klemtoon ligt op lotgenotencontact en het uitwisselen van ervaringen. 

Contactgegevens en meer informatie

Vrijwilligerswerking

Op maandag -en woensdagvoormiddag is een vrijwilliger van de Stichting tegen Kanker aanwezig om gelaatsverzorging en advies te geven aan patiënten die in behandeling zijn. 

Afspraken hiervoor kunnen gemaakt worden via het dagziekenhuis oncologie 052 25 25 14

Folder goed verzorgd beter gevoel

Op maandagvoormiddag en woensdagvoormiddag is een vrijwilliger van Kom op tegen Kanker aanwezig in het ziekenhuis. U kan bij deze mensen terecht voor informatie rond de projecten, maar ook voor emotionele ondersteuning (een deugddoende babbel).

Indien u zelf interesse heeft om vrijwilliger te worden in ons ziekenhuis verwijzen we u graag door naar

Informatie en literatuur

In het lokaal van het psychosociaal support team beschikken we over een bibliotheek met boeken die u kan uitlenen. 

Voor een actuele lijst van de titels klik hier.

We hebben ook tal van nuttige informatiebrochures ter beschikking.

Folder PSST
Folder PSST voor longkankerpatiënten

Nuttige websites
Website voor kinderen waarvan de ouders met kanker geconfronteerd worden: www.kankerspoken.nl

Activiteiten

Doorheen het jaar worden voor kankerpatiënten en hun naasten tal van zaken georganiseerd zoals infomomenten, schoonheidssessies, gespreksgroepen, relaxatiecursussen, ….

Kijk voor een overzicht van de huidige activiteiten op de pagina 'Blasius Academie'.

Klik hier voor onze kalender 2017.

Onco-revalidatie

Kanker is een ingrijpende ziekte. U werd geopereerd, onderging chemotherapie, radiotherapie of een andere vorm van behandeling. U wil graag de draad weer opnemen maar kampt met klachten die uw functioneren belemmeren. U hebt pijn, voelt zich erg moe of futloos.

Is dit herkenbaar voor u? 
Bent u op zoek naar een nieuw evenwicht en wil u graag werken aan uw herstel?  
Dan is het revalidatieprogramma ‘Herstel & Balans’ iets voor u. 

Herstel en Balans
is een wetenschappelijk onderbouwde combinatie van lichaamstraining en psychosociale begeleiding. Het programma is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven en het bevorderen van het lichamelijk en psychisch herstel. Een uniek programma en net dát steuntje in de rug waarvan de ex-deelnemers zeggen dat ze dat zo hard nodig hebben. Om ‘meer energie te krijgen’, ‘weer in de toekomst durven kijken’, ‘een betere conditie te hebben’ en zoals een ander zei ‘voor het gevoel er niet alleen voor te staan’.

Start Herstel & Balans voor mensen uit behandeling
6 maart 2017 en 10 oktober 2017
Lees ook onze folder!

Hebt u interesse? Voor een volledig informatiepakket kan u terecht bij

Contactinformatie

samenstelling team: klik hier

andere teamleden:
diëtisten
Kelly Debusschere: 
kelly.debusschere@azsintblasius.be

Heike Nowak
heike.nowak@azsintblasius.be 

beiden bereikbaar op 052 25 28 53

Ben jij een mantelzorger?

Soms lijkt wat je doet voor een ander zo vanzelfsprekend dat je er niet bij stil staat. Maar mantelzorg is waardevol en verdient erkenning. Als mantelzorger sta je er niet alleen voor.
Je kan altijd terecht bij erkende mantelzorgverenigingen voor ondersteuning en een luisterend oor.
Meer informatie op www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-dender en www.mantelzorgers.be.  

foto door Monique Buysse

Rookstop / tabakoloog

Overal in het ziekenhuis (kamers, gangen, wachtlokalen,…) geldt een absoluut rookverbod. Ook het gebruik van de e-sigaret is verboden.

Roken en vapen (elektrisch roken) is enkel toegelaten tussen 7.00u en 21.00u in de daartoe bestemde overdekte zone, buiten naast de hoofdingang. Roken is niet mogelijk tussen 21.00u en 7.00u. Dit geldt voor iedereen, ook voor inslapende familie.

Wanneer u een ingreep moet ondergaan, is het aanbevolen 14 dagen voor de ingreep te stoppen met roken. Dit kan u veel ongemakken besparen. Uw huisarts of een tabakoloog kan u begeleiden bij het stoppen met roken. 

 

Rookstopbegeleiding in az Sint-Blasius

Stoppen met roken is belangrijk voor de gezondheid. Roken is immers verantwoordelijk voor 23 verschillende aandoeningen. Stoppen met roken zonder hulp is echter niet zo eenvoudig. Een erkende tabakoloog kan u hiermee helpen.

Wenst u een begeleiding op te starten, spreek erover met uw arts, of neem contact op met onze tabakoloog. De begeleiding is individueel.
rookstop@azsintblasius.be 
052 25 28 40

Meer info en kostprijs 
Klik hier om de folder 'rookstopbegeleiding' te downloaden.

Belangrijk: vermijd annulatiekosten
Indien u verhinderd bent voor uw afspraak, annuleer dan minstens 24 uur vooraf.
Kosteloos annuleren kan (tot 24 u vooraf)

 • telefonisch bij de rookstopconsulent (niet via het afsprakenbureau): contactinfo hierboven
 • bij afwezigheid van de rookstopconsulent spreekt u een bericht in op de voicemail

Andere patiënten zullen u dankbaar zijn: de vrijgekomen tijd kunnen we immers gebruiken om hen sneller te helpen.

 • indien u pas de dag zelf annuleert, wordt een kost van 15 euro aangerekend
 • indien u niet annuleert, wordt de kost van één uur consultatie aangerekend.

Voor een overzicht van alle tabakologen (in alle gemeenten) ga naar Vlaanderen stopt met roken.

Patiëntenvereniging

Voor bijna elke ziekte of aandoening bestaat er in Vlaanderen een patiëntenvereniging of zelfhulpgroep. De vrijwilligers in deze verenigingen bieden informatie, praktische tips en een luisterend oor.
In een patiëntenvereniging kan je lotgenoten vinden: mensen met hetzelfde gezondheidsprobleem, dezelfde vragen en uitdagingen. Zij kunnen jou ondersteuning bieden vanuit de opgebouwde ervaringen van alle leden.

Zelfhulpgroepen genezen niet. Het lotgenotencontact kan nooit in de plaats komen van je medische behandeling en zorg. Het is er wel een waardevolle aanvulling op.
Op de website van Trefpunt Zelfhulp vind je alle Vlaamse patiëntenverenigingen en hun contactgegevens. Surf naar www.zelfhulp.be.

Lees hier onze infobrochure (pdf) 'Steek je licht op bij een patiëntenvereniging'.