10 redenen om te werken bij ons

Financieel gezond

az Sint-Blasius is een financieel gezonde en sterke organisatie met een grote werkzekerheid.

Professioneel en aangenaam

De schaalgrootte van het ziekenhuis staat garant voor een professionele en tegelijk gemoedelijke en aangename werkomgeving.

Gezond en gezinsvriendelijk

az Sint-Blasius hecht veel belang aan de gezondheid, het welzijn en de arbeidsvreugde van haar medewerkers en aan een mooi evenwicht tussen werken en leven.

Deskundigheid troef

We verwachten van onze medewerkers deskundigheid in hun terrein en stimuleren hen om zich verder te bekwamen. Het ziekenhuis biedt heel wat vormingsmogelijkheden.

Kwaliteitsvolle en innovatieve zorg

az Sint-Blasius heeft een sterke reputatie als innovatief ziekenhuis, vooruitstrevend zowel in het beleid als in de medische en verpleegkundige zorg.

Hedendaags comfort

Als innovatief ziekenhuis investeren we in hedendaags design en comfort.
Ook verregaande informatisering draagt bij aan het comfort van onze medewerkers en patiënten.

Excellente samenwerking

Het ziekenhuis draagt samenwerking hoog in het vaandel. We stimuleren excellente samenwerking binnen het team, tussen teams onderling en met zorgpartners buitenshuis. We bieden een werkomgeving met een traditie aan multidisciplinaire samenwerking en netwerking.

Open huis

az Sint-Blasius is een open huis: laagdrempelig en uitnodigend voor de bevolking, en voor onze zorgpartners in het lokaal, regionaal en Vlaams zorgnetwerk.

Duurzame samenleving

az Sint-Blasius wil een actieve en doordachte bijdrage leveren aan een duurzame, gezonde samenleving, met respect voor mensen, milieu en middelen. Het ziekenhuis integreert hiertoe de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen in het beleid.

Maatschappelijk relevant

Werken in az Sint-Blasius betekent dat je jouw deskundigheid kan inzetten in een maatschappelijk relevante sector en bijdragen tot een betere leefomgeving.