Revalidatie: specifieke informatie

Logopedie

Heeft u problemen op vlak van spraak, taal en/of elementaire processen (slikken, kauwen, …), dan komt de logopedist(e) bij u langs.

 • Bij spraakproblemen krijgt u motorische oefeningen van het aangezicht en pittigheidstraining. 
 • Bij taalproblemen zal de therapie zich richten op stimuleren van spontaan spreken en/of verbeteren van het taalbegrip. De logopedist(e) zal ook de familie inlichten en tips meegeven voor communicatie.
 • Slikproblemen kunnen worden verbeterd door houdingsaanpassingen en aanpassing van de voedselconsistentie. Bij ontslag krijgt u steeds informatie mee voor een veilige voedingssituatie thuis.

Ergotherapie

De ergotherapeut onderzoekt waar u problemen ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Hij/zij kijkt naar de problemen die zich voordoen op gebied van bewegen, denken en gedrag. 

Tijdens de therapie worden activiteiten uit het alledaagse leven aangeboden. Zo kan u zich opnieuw leren verzorgen, het huishouden doen, gaan werken of hobby's uitoefenen.

De therapeut geeft ook individueel advies bij woningaanpassing en/of gebruik van hulpmiddelen.

Kinesitherapie

Bij problemen met houding of beweging kan kinesitherapie een belangrijke bijdrage leveren.

 • We gebruiken hiervoor oefentherapie, massage, elektrotherapie en relaxatietechnieken.
 • We geven advies.
 • We begeleiden bij het omgaan met eventuele beperkingen.

Onze dienst beschikt over expertise rond revalidatie bij hartklachten, zwangerschapskine, valpreventie en rugscholing. Er zijn 2 teams voor de specifieke revalidatie van neurologische (beroerte, hersenchirurgie, Parkinson,...) en orthopedische (totale knieprothese,…) oorzaak.

Soorten kine en revalidatie

Isokinetische (Biodex) testing

Dit onderzoek stelt ons in staat een aantal metingen te verrichten die tot een oplossing van uw probleem kunnen leiden. We beoordelen volgende parameters: krachtsverhouding tussen de strekkers en buigers van een gewricht, manier van aanspannen van spieren en de verhouding tussen linker- en rechterzijde.

Neurologische revalidatie

Omwille van de mogelijke complexiteit van neurologische letsels heeft elke patiënt in az Sint-Blasius zijn eigen behandelteam. Er wordt gestart met een uitgebreide screening gevolgd door een intake-gesprek. Afhankelijk van het probleem kan gestart worden met Bobath (NDT)-therapie, Perfetti, myofeedback, elektrostimulatie…
De begeleiding gebeurt steeds in samenspraak met uw directe omgeving.

Orthopedische revalidatie

Voor orthopedische revalidatie beschikt onze dienst over een oefenzaal met uitgebreide mogelijkheden.
Een team van kinesitherapeuten en ergotherapeuten heeft tot doel zo snel mogelijk uw spierkracht, mobiliteit en functionaliteit te verhogen en herstellen.

Revalidatie bij hartklachten (cardiale revalidatie)

Omvat een oefenprogramma in groepsverband gedurende acht weken. Het doorlopen van dit programma helpt u om opnieuw vertrouwen te krijgen in uw lichaam. Het werkt preventief voor lichamelijke beperkingen of nieuwe hartproblemen.

Revalidatie voor COPD patiënten (rokerslong)

Dit omvat een trainingsprogramma in groepsverband dat wordt aangepast aan uw mogelijkheden. 
Het doel is om u te begeleiden naar een optimaal functioneren in uw dagelijks leven.
We leren u volgende zaken aan: 

 • ademhalingstechnieken
 • oefeningen om omgaan te gaan met de beperkingen die COPD met zich meebrengt
 • optimaal benutten van uw energie tijdens activiteiten.

Rug- en nekscholing

Heft u rugklachten? 
U kan kiezen voor een kortdurende behandeling door een kinesitherapeut of u aanmelden voor een uitgebreider programma

Pelvische kinesitherapie (bij urologische problemen)

Bij incontinentie kan de controle van de bekkenbodemspieren gestoord zijn door een verhoogde of verminderde spanning. Door oefentherapie en instructie kan de functie van de betreffende spieren verbeterd worden. In sommige gevallen kan het aanbieden van 'myofeedback' tot goede resultaten leiden.

Valpreventie

Dit programma omvat een uitgebreide test en een behandeling om vallen te voorkomen.
Daarnaast krijgt u uitgebreide informatie over de verschillende risicofactoren.

Zwangerschapskinesitherapie

Deze revalidatie bereidt aanstaande moeders voor op de bevalling en helpt hen na de bevalling optimaal te recupereren. Het programma omvat maximaal 9 behandelingen.

Praktisch

Opgenomen patiënten krijgen revalidatie op voorschrift van de behandelende specialist (op de kamer of in de oefenzaal). 

Niet-opgenomen 
patiënten hebben een voorschrift nodig van een (huis)arts.

Locatie

route 109 - 3de verdieping (campus Dendermonde) 

Afspraken

Aanmelden

Wanneer u een afspraak maakt, krijgt u informatie over hoe u zich moet aanmelden aan het onthaal.
Tijdens het eerste contact bespreken we met u het tijdstip van revalidatie, het aantal behandelingen per week en de duur van de sessies.

Openingsuren

De openingsuren zijn afhankelijk van het soort revalidatie dat u volgt. 

 • algemene openingsuren van de dienst: elke weekdag van 08.00 tot 16.30 uur
 • rug- en nekschool: 
  op dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur
  op maandag en donderdag van 08.00 tot 21.00 uur
 • hartrevalidatie: op maandag, woensdag en vrijdag van 08.15 tot 17.00 uur

Kostprijs
De duur en de kostprijs van de behandeling zijn afhankelijk van uw revalidatieproces en van wettelijke bepalingen. We werken volgens het officiële tarief (klik hier).

Rolstoeladviezen

Onze dienst is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) voor het opstellen van een multidisciplinair functioneringsrapport, voor de aanvraag van een mobiliteitshulpmiddel en/of aanpassing. 
Om een multidisciplinair functioneringsrapport op te stellen, kan u een afspraak maken via het centraal afsprakenbureau (052 25 25 05). Het team komt samen elke vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur.

Werking en visie

Werking

Onze werking is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en op de kennis en ervaring van onze gespecialiseerde therapeuten. 
Elke patiënt heeft zijn eigen behandelteam. Aan het begin van de revalidatie onderzoekt dit team uw mogelijkheden en beperkingen. Op basis hiervan bepalen we uw verdere revalidatie. Uw wensen en behoeften zijn voor ons richtinggevend. 

In overleg met u wordt ook uw omgeving betrokken. 
Dit kan zowel uw partner, werk- als hobby-omgeving zijn.

Visie

We zien revalideren als een actief proces van de revalidant en verwachten van u een actieve deelname in de revalidatie.
Wij geven:

 • informatie over uw mogelijkheden
 • concrete oefentaken. Deze omvatten zowel activiteiten uit het dagelijkse leven (koken, fietsen, wassen,…) als klassieke oefeningen voor het bevorderen van kracht, lenigheid, uithouding en evenwicht. 

Ons doel is niet enkel uw klachten te verminderen maar ook inzicht te verschaffen in hoe u deze klachten kunt voorkomen.