Neurologie

Met welke klachten of ziekten kan u bij de neurologen terecht?

Neurologen behandelen patiënten met neurologische ziekten, met name:

 • hoofdpijn:
  migraine, spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn (trigeminusneuralgie) en alle andere vormen van hoofd- of aangezichtspijn 
 • bewegingsstoornissen (zoals de ziekte van Parkinson)
 • epilepsie
 • multiple sclerose (MS)
 • geheugenproblemen:
  de ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie, de ziekte van Jacob-Creutzfeldt
 • spierziekten en zenuwkabelontstekingen (polyneuropathie), of ALS (amyotrofe lateraal sclerose) 
 • slaapproblemen
 • neurologen kunnen ook helpen om de ernst van een hernia in de rug of in de nek in te schatten

Daarnaast bestaat een belangrijk deel van het werk van neurologen uit opnames via de dienst spoedgevallen:

 • mensen met plotse hoofdpijn
 • mensen met een eerste epilepsie aanval
 • mensen met een beroerte (een CVA - cerebrovasculair accident):
  hierbij kan het gaan om een ischemische beroerte op basis van een bloedklontertje, maar het kan ook gaan om hersenbloedingen. Mensen met een beroerte worden opgenomen op de afdeling beroertezorg.
 • mensen met een hersenvliesontsteking (meningitis)

Bijzondere interesses van onze neurologen (naast bovenvermelde algemene domeinen):

 • dr. Erwig Van Buggenhout verdiept zich in kinderneurologie,
  hij werkt ook in het revalidatiecentrum op de campus te Zele
 • dr. Adinda De Pauw neemt de slaapproblemen op zich

Welke onderzoeken worden door neurologen uitgevoerd?

EEG

Een EEG of electroencefalogram is een onderzoek waarbij de werking van het hoofd onderzocht wordt.
Dit onderzoek gebeurt het vaakst om een diagnose van epilepsie te stellen.
Vaak gebeuren er ook meerdere EEG's, soms een 24-uurs EEG. 

Voor een 24-uurs EEG moet u 's middags komen om een EEG op het hoofd te laten kleven; de volgende dag wordt dit weer verwijderd.  

 • Volwassenen mogen met een 24-uurs EEG op hun hoofd gekleefd naar huis en moeten dit de volgende dag terugbrengen.
 • Wanneer een 24-uurs EEG wordt afgenomen bij kinderen, blijven deze altijd overnachten
  (dit om eventuele schade aan het toestel te beperken).

EMG

Een EMG of electromyografie meet de spieractiviteit via hele fijne naaldjes die in de spieren worden geprikt. Dit is belangrijk bij het vermoeden van een spierziekte of bij het onderzoek van een ischias, een hernia of een carpal tunnel. Dit zijn allemaal aandoeningen waarbij een zenuwkabel gekneld zit op een bepaalde plaats en waarbij de zenuwkabel de spier niet normaal meer kan bezenuwen.

Door met een naaldje in een spier te prikken die niet meer normaal wordt bezenuwd, kan de neuroloog vaststellen hoe ernstig de situatie is.

Bij een geleidingsonderzoek, wat meestal tegelijk met het EMG gebeurt, meten de neurologen de geleidingssnelheid van de zenuwen en de grootte van het antwoord. Dit gebeurt door de zenuwkabels te prikkelen met elektrische schokjes. Hierdoor kunnen zenuwkabelontstekingen (polyneuropathie, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Guillain-Barré) of vastzittende zenuwkabels (zoals bij een carpal tunnel) vastgesteld worden.

geëvokeerde potentialen

Bij een onderzoek met geëvokeerde potentialen wordt de geleidingssnelheid gemeten van

 • de handen
 • de voeten
 • de oogzenuw
 • en de gehoorszenuw naar de hersenen. 

Dit gebeurt door elektrische schokjes op de handen en de voeten. 

Dan worden de SSEP's (sensibele geëvokeerde potentialen) gemeten door naar een beeldscherm met een schaakbordpatroon te kijken voor de visuele geëvokeerde potentialen (VEP) en door naar tonen te luisteren via een hoofdtelefoon voor een BERA.

neurologische onderzoeken op medische beeldvorming

Door de neuroloog wordt ook vaak een scan van het hoofd aangevraagd. Dit gebeurt op de afdeling medische beeldvorming (radiologie). Het kan gaan om een 

 • CT-scan van het hoofd
 • NMR (nucleaire magnetische resonantie) van de hersenen:
  Bij een NMR onderzoek wordt u in een tunnelscanner geschoven. Dit onderzoek is soms moeilijk voor mensen met claustrofobie, maar het geeft voor de neuroloog vaak betere informatie over het hoofd.

ruggenmergpunctie

Een ruggenmergpunctie kan gebeuren

 • bij mensen met een hersenvliesontsteking
 • bij mensen met multiple sclerose
 • bij sommige andere neurologische ziekten.

Dit onderzoek gebeurt altijd via een dagopname of na opname via de dienst spoedgevallen.
Na een ruggenmergprik moet u twee uur platliggen om hoofdpijn te voorkomen.

MS (Multiple Sclerose) raadpleging

 

Multiple Sclerose (MS) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Hierbij wordt de witte stof rond de zenuwbanen in de hersenen (myeline) door het eigen immuunsysteem aangevallen.
Myeline zorgt voor de geleiding van prikkels. Wanneer deze in volume vermindert, zullen prikkels minder of niet meer correct worden doorgegeven. Dit kan leiden tot een waaier aan symptomen.  

Wanneer u te horen krijgt dat u MS heeft, kan dit een hele klap zijn. Zowel u, uw partner als uw familie worden door deze ziekte geraakt. Het is belangrijk dat u voldoende informatie en begeleiding krijgt.

Daarom werd de MS-raadpleging opgestart voor

 • de eerste opvang en het beantwoorden van uw vragen:
   ‘Wat is MS?’
   ‘Hoe zal dit mijn leven beïnvloeden? ‘
 • algemene informatie en begeleiding
 • de opstart of wijziging van de behandeling

De MS-raadpleging vindt elke vrijdagvoormiddag plaats op campus Dendermonde, route 31.

Klik hier om de informatiefolder te downloaden (pdf).

 

 

Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson treft wereldwijd 0,1% tot 0,2% van de bevolking.
Voor Vlaanderen gaat het over 10.000 mensen.

Bij de ziekte van Parkinson sterven bepaalde hersencellen langzaam af, waardoor beweging, gang, uiterlijk voorkomen en gedrag langzaam kunnen veranderen. De ziekte kan beginnen vanaf de leeftijd van 40 jaar.  Het merendeel van de patiënten krijgt de ziekte na de leeftijd van 60 jaar. Wel zijn er geneesmiddelen die de symptomen sterk kunnen verminderen. Naast medicatie zijn nog andere behandelingen mogelijk, zoals hersenstimulatie en aangepaste revalidatie. 

In het az Sint-Blasius is in 2016 de Parkinsonschool opgericht.
Mensen met Parkinson en hun partner of mantelzorger kunnen er terecht voor een multidisciplinaire evaluatie en een reeks van 6 lesnamiddagen.
Het doel is om de zelfredzaamheid van Parkinsonpatiënten te stimuleren. Het traject wordt op maat van de patiënten opgesteld, in functie van hun persoonlijke situatie.

Wat kan de Parkinschool voor u betekenen?

- Een multidisciplinaire evaluatie, bestaande uit een verpleegkundig consult en een functionele screening:

 • Tijdens het verpleegkundig consult worden uw klachten in kaart gebracht en krijgt u informatie over medicatiegebruik, slaapproblemen,…
 • Daarna volgt de screening door de kinesitherapeut, ergotherapeut en logopedist.
  Het team brengt uw functioneren in kaart.
 • Een syntheseverslag wordt opgesteld in overleg met de behandelende neuroloog.

- Hierna volgen 6 themasessies met oefeningen en werkpunten voor thuis.
Deze lesnamiddagen vinden één keer per week plaats en behandelen thema’s zoals stappen, evenwicht, slikken, hulpmiddelenadvies…

- Na de lessenreeks wordt een verslag opgesteld voor u en uw huisarts. 
De huisarts kan u doorverwijzen naar zorgverleners in eerste lijn voor verdere revalidatie.

Beroerte

Een beroerte: voorkomen, herkennen, behandelen

Wat is een beroerte?

Een beroerte, ook herseninfarct of CVA (cerebrovasculair accident) genoemd, is een medische aandoening waarbij de doorbloeding van de hersenen plots wordt verstoord. Een deel van de hersenen krijgt hierdoor plots onvoldoende zuurstof. 

Er zijn drie types beroerte:

 • Bij een herseninfarct wordt een bloedvat naar of in de hersenen afgesloten. Dit kan door een bloedprop die (vaak vanuit het hart of de hals-bloedvaten) losschiet en meegevoerd wordt naar een kleiner bloedvat in de hersenen. Het is ook mogelijk dat de bloedvaten dichtslibben (atherosclerose) door vetafzetting in de binnenwand van de slagaders. Hoge bloeddruk, roken en suikerziekte spelen hierbij een grote rol.
 • Een hersenbloeding ontstaat door een scheur in een bloedvat in de hersenen. Het bloed zal zich dan een weg banen in de hersenen. De druk op de hersenen zal zodanig verhogen, dat hersenweefsel beschadigd raakt en kan afsterven.
 • Een TIA (Transient Ischemic Attack) is een mini-beroerte of verwittiging. Het wordt beschouwd als een voorloper van een echte beroerte. Men heeft dezelfde symptomen, maar ze duren minder lang (meestal zijn de ziekteverschijnselen verdwenen binnen de 24 uur). Het is belangrijk om zich na een TIA grondig te laten onderzoeken om blijvende schade te voorkomen.

Reageer snel!
Snel reageren kan bij een beroerte een groot verschil maken. Als je tijdig in het ziekenhuis bent, is een behandeling mogelijk. Hoe sneller de behandeling kan starten, hoe beter: de overlevingskansen stijgen en de kans op hersenschade en restletsels neemt af.

Hoe herken je een beroerte?
De symptomen zijn afhankelijk van het getroffen hersendeel.

Een scheve mond, verwarde spraak of een lamme arm zijn de meest voorkomende signalen.
Als je één van deze signalen herkent, bel je best meteen de 112. Elke minuut telt!

Overige signalen bij een beroerte kunnen zijn:

 • krachtverlies of verlamming van een been
 • plotseling dubbelzien; of maar één helft van het gezichtsveld zien; of plots blind zijn aan één van de ogen
 • plotse hevige draaiduizeligheid of coördinatie en evenwichtsstoornissen
 • plotse zeer ernstige hoofdpijn zonder oorzaak (komt alleen bij een hersenbloeding voor)

Onderzoeken en behandeling
Zodra iemand met een (vermoedelijke) beroerte opgenomen is in het ziekenhuis, zal de arts verschillende onderzoeken laten uitvoeren om de aard van de beroerte vast te stellen en de juiste behandeling te starten. Patiënten met een beroerte worden intens begeleid door het beroerteteam, op de afdeling N3A. Dit team bestaat uit neurologen, gespecialiseerde verpleegkundigen en kinesitherapeuten. Vaak worden ook een logopedist en een ergotherapeut ingeschakeld om de patiënt zo goed mogelijk te laten revalideren.

Meer informatie over de onderzoeken en behandeling bij beroerte?
Lees dan hier onze brochure ‘Wegwijs na een beroerte’.

 

Bekijk al onze folders over mogelijke onderzoeken en behandelingen op de pagina 'Goed geïnformeerd'