De ziekte van Parkinson

Wat is het?

De ziekte van Parkinson treft wereldwijd 0,1% tot 0,2% van de bevolking. Bij de ziekte van Parkinson sterven bepaalde zenuwcellen langzaam af. Deze zenuwcellen produceren de boodschapperstof ‘dopamine’. Die stof is nodig voor een goede communicatie tussen de hersenen en de spieren.

Parkinsonpatiënten hebben een tekort aan dopamine, waardoor de commando’s van de hersenen naar de spieren verstoord worden.
Het is een chronische aandoening waardoor de manier van stappen en bewegen, het uiterlijk voorkomen en het gedrag langzaam kunnen veranderen. De klachten en symptomen kunnen erg variêren van de ene persoon tot de andere.

De ziekte kan beginnen vanaf de leeftijd van 40 jaar. De meeste patiënten krijgen de ziekte na 55 à 60 jaar. Parkinson is dus niet enkel een aandoening van ouderen.

Behandeling

Momenteel is er nog geen behandeling die de ziekte van Parkinson geneest of de evolutie vertraagt.
Er zijn allerlei therapieën die de symptomen sterk kunnen verminderen. Naast medicatie zijn nog andere behandelingen mogelijk, zoals paramedische behandelingen (kinesitherapie, ergotherapie en logopedie) of invasieve behandelingen zoals hersenstimulatie (DBS) of de toediening van medicatie in de darm (peg-j-sonde).

Parkinson Raadpleging

Mensen met de ziekte van Parkinson worden in az Sint-Blasius opgevolgd door een neuroloog. Daarnaast kunnen u en uw partner of mantelzorger terecht op de Parkinson Raadpleging.

Vaak hebben Parkinsonpatiënten en hun naasten behoefte aan extra informatie en aan begeleiding bij het omgaan met deze ziekte. Daarvoor kunt u terecht bij de Parkinsonverpleegkundigen Carolien en Marta, die zich gespecialiseerd hebben in het begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten. Zij informeren, adviseren en helpen om uw dagelijkse leven zo comfortabel mogelijk te organiseren.

Een afspraak maken voor de Parkinsonraadpleging?

Parkinson School

In de Parkinsonschool kan u terecht voor een grondige evaluatie en een reeks van 6 lesnamiddagen. Het doel is om uw zelfredzaamheid te stimuleren. Het is een traject op-maat, in functie van uw persoonlijke situatie.

 • De evaluatie
  - Tijdens het intakegesprek met de Parkinsonverpleegkundige vragen wij u naar het verloop van de ziekte, uw medicatie-overzicht, de aanwezige symptomen. Wij geven u alle informatie over de Parkinsonschool en bepalen samen met u een startdatum.
  - Daarna volgt de screening door de kinesitherapeut, ergotherapeut en logopedist. Het team brengt in kaart hoe u functioneert in het dagelijks leven.
  - We stellen een syntheseverslag op in overleg met uw behandelende neuroloog.
 • De lesnamiddagen
  Na de evaluatie volgen 6 sessies met oefeningen en werkpunten voor thuis. Deze lesnamiddagen vinden één keer per week plaats en behandelen thema’s zoals stappen, evenwicht, transfers,...
  Op deze lessen zijn ook uw naasten welkom.
  Na de lessenreeks wordt een verslag opgesteld voor u en uw huisarts. De huisarts kan u eventueel doorverwijzen naar zorgverleners in uw gemeente voor verdere revalidatie.

Een afspraak maken voor de Parkinsonschool?