Een beroerte voorkomen, herkennen, behandelen

Wat is een beroerte?

Een beroerte, ook herseninfarct of CVA (cerebrovasculair accident) genoemd, is een medische aandoening waarbij de doorbloeding van de hersenen plots wordt verstoord. Een deel van de hersenen krijgt hierdoor plots onvoldoende zuurstof. 

Er zijn drie types beroerte:

  • Bij een herseninfarct wordt een bloedvat naar of in de hersenen afgesloten. Dit kan door een bloedprop die (vaak vanuit het hart of de hals-bloedvaten) losschiet en meegevoerd wordt naar een kleiner bloedvat in de hersenen. Het is ook mogelijk dat de bloedvaten dichtslibben (atherosclerose) door vetafzetting in de binnenwand van de slagaders. Hoge bloeddruk, roken en suikerziekte spelen hierbij een grote rol.
  • Een hersenbloeding ontstaat door een scheur in een bloedvat in de hersenen. Het bloed zal zich dan een weg banen in de hersenen. De druk op de hersenen zal zodanig verhogen, dat hersenweefsel beschadigd raakt en kan afsterven.
  • Een TIA (Transient Ischemic Attack) is een mini-beroerte of verwittiging. Het wordt beschouwd als een voorloper van een echte beroerte. Men heeft dezelfde symptomen, maar ze duren minder lang (meestal zijn de ziekteverschijnselen verdwenen binnen de 24 uur). Het is belangrijk om zich na een TIA grondig te laten onderzoeken om blijvende schade te voorkomen.

Reageer snel!
Snel reageren kan bij een beroerte een groot verschil maken. Als je tijdig in het ziekenhuis bent, is een behandeling mogelijk. Hoe sneller de behandeling kan starten, hoe beter: de overlevingskansen stijgen en de kans op hersenschade en restletsels neemt af.

Hoe herken je een beroerte?
De symptomen zijn afhankelijk van het getroffen hersendeel.

Een scheve mond, verwarde spraak of een lamme arm zijn de meest voorkomende signalen.
Als je één van deze signalen herkent, bel je best meteen de 112. Elke minuut telt!

Overige signalen bij een beroerte kunnen zijn:

  • krachtverlies of verlamming van een been
  • plotseling dubbelzien; of maar één helft van het gezichtsveld zien; of plots blind zijn aan één van de ogen
  • plotse hevige draaiduizeligheid of coördinatie en evenwichtsstoornissen
  • plotse zeer ernstige hoofdpijn zonder oorzaak (komt alleen bij een hersenbloeding voor)

Onderzoeken en behandeling
Zodra iemand met een (vermoedelijke) beroerte opgenomen is in het ziekenhuis, zal de arts verschillende onderzoeken laten uitvoeren om de aard van de beroerte vast te stellen en de juiste behandeling te starten. Patiënten met een beroerte worden intens begeleid door het beroerteteam, op de afdeling N3A. Dit team bestaat uit neurologen, gespecialiseerde verpleegkundigen en kinesitherapeuten. Vaak worden ook een logopedist en een ergotherapeut ingeschakeld om de patiënt zo goed mogelijk te laten revalideren.

Meer informatie over de onderzoeken en behandeling bij beroerte?
Lees dan hier onze brochure ‘Wegwijs na een beroerte’.