Een nieuwe locatie voor de pijnkliniek

  De pijnkliniek bevindt zich op campus Dendermonde
  Blok West 2de verdieping, route 89

  Pijnkliniek en Multidisciplinair Pijncentrum

  In de pijnkliniek worden patiënten geholpen met ernstige en langdurige (chronische) pijnklachten.
  De oorzaken van pijn zijn verschillend en kunnen onder meer ontstaan door zenuwbeschadiging, weefselbeschadiging, kanker...

  Team

  Sinds juni 2013 is az Sint-Blasius door de federale overheid erkend als expert en kenniscentrum in pijnbehandeling, bestaande uit

  - de Pijnkliniek
  met pijnverpleegkundigen en pijnartsen 

  - een Multidisciplinair Pijncentrum (MPC) 

  • het team van de pijnkliniek, aangevuld met
  • psychologen
  • een sociaal verpleegkundige
  • een ziekenhuisapotheker
  • kinesitherapeuten en ergotherapeuten. 

  De teamleden bekijken elk vanuit hun specialisme en toch gezamenlijk de pijn, en stellen een behandelplan voor met als doel het functioneren en de levenskwaliteit te verbeteren.

  - een team voor vorming en kennisdeling 
  Dit team geeft informatie en opleiding aan collega's zorgverstrekkers binnen en buiten het ziekenhuis.

  Afspraken

  Voor een raadpleging in de pijnkliniek en het multidisciplinair pijncentrum heeft u steeds een doorverwijzing door de huisarts/specialist nodig.

  Een afspraak maken kan via het pijnsecretariaat:
  maandag t.e.m. vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur  -  052 25 22 58

  Meer informatie over de pijnkliniek

  Klik door naar de aparte website van de pijnkliniek.

  Bekijk onze informatieve film over pijn (klik hier).

  Vragenlijst voor nieuwe patiënten (klik hier)

  Toestemmingsverklaring pijnkliniek (klik hier)

  Educatiesessie van het Multidisciplinair Pijncentrum (MPC): Educatiesessie 1

  De psycholoog in het pijnteam (folder)

  Groepssessies voor pijnpatiënten: voor actuele data, zie onze Blasius Academie kalender

  Het Multidisciplinair Pijncentrum (folder)

  Informatiefolder over pijnmedicatie na een operatie: Pijnschema bij ontslag na een operatie