Revalidatie

  Team

  De dienst wordt begeleid door de artsen fysische geneeskunde

  Er werken ook

  Tijdens én na uw opname

  Bij heel wat ingrepen en behandelingen krijgt u, op voorschrift van uw behandelende arts, kinesitherapie en multidisciplinaire revalidatie. De oefeningen vinden plaats ofwel in de kamer, ofwel in de oefenzaal op de derde verdieping (volg route 109). 

  Ook na uw ontslag uit het ziekenhuis kan u komen revalideren in az Sint-Blasius. Onze expertise en een uitgebreid gamma aan oefentoestellen en apparatuur staan daar ter beschikking.

  Klik hieronder voor meer informatie over 

  Bekijk onze folders over mogelijke onderzoeken en behandelingen op de pagina 'Goed geïnformeerd'