Info over de Philips CPAP-apparaten

Wij ontvingen een veiligheidsmelding van fabrikant Philips over verschillende CPAP-apparaten die we in het slaaplabo van AZ Sint-Blasius gebruiken voor de behandeling van slaapapneu. Mogelijk houdt het gebruik ervan een gezondheidsrisico in.

Over deze toestellen volgt het AZ Sint-Blasius nauwgezet de aanbevelingen van het FAGG (federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten). Uit de gegevens die het FAGG analyseerde blijkt dat er geen ernstige acute gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan het gebruik van de CPAP-toestellen. Ook op langere termijn zijn daar voorlopig geen aanwijzingen toe.

  • Het FAGG stelt vast dat bij de toestellen die wereldwijd problemen vertoonden de vrijgekomen (schuim)deeltjes te groot zijn om de in longen te worden opgenomen. De deeltjes kunnen wel voor irritatie zorgen in de grote luchtwegen. Factoren die het probleem mogelijk verergeren, zoals een hoge omgevingstemperatuur, een hoge luchtvochtigheid of het gebruik van ozonhoudende schoonmaakmiddelen, zijn in België amper van tel.
  • Op aangeven van het FAGG raden we patiënten aan om hun behandeling niet stop te zetten. Het mogelijke veiligheidsrisico weegt niet op tegen de gezondheidsrisico’s die volgen uit een onderbreking van de behandeling. Wie vragen heeft over zijn of haar behandeling met de toestellen, raden we aan om de behandelende arts te raadplegen.
  • Het FAGG dringt aan op verder onderzoek door Philips. Ook verwachten we de komende maanden duidelijkheid van Philips over de termijn waarin het de toestellen kan laten vervangen of herstellen.

Wat is het probleem met de apparatuur?
Er is een kans dat het geluidsisolerende schuim in sommige van deze apparaten kan afbrokkelen, waardoor kleine deeltjes of gassen via de slang en het masker ingeademd kunnen worden. Die deeltjes en gassen kunnen de luchtwegen irriteren, maar zijn mogelijk ook kankerverwekkend. Lees meer in het persbericht dat Philips over het probleem uitstuurde.

Om welke toestellen gaat het?
Voor patiënten van het slaaplabo van AZ Sint-Blasius gaat het om het volgende apparaat: CPAP DreamStation

Wat zijn de gezondheidsrisico’s?
Op basis van de laatste berichtgeving van Philips is het niet duidelijk wat de gezondheidsrisico’s voor patiënten precies zijn. Verder onderzoek loopt nog. We begrijpen dat die onduidelijke situatie voor onze patiënten moeilijk kan zijn, maar volgen de ontwikkelingen op de voet op.

Wat betekent dit voor de behandeling?
In afwachting van verder nieuws raden we patiënten in ieder geval aan om de behandeling met dit toestel niet zomaar te stoppen. Wij volgen daarin het advies van de European Respiratory Society (ERS) en de Belgian Association for Sleep research and Sleep medicine (BASS). De mogelijke nadelen van de toestellen wegen namelijk niet op tegen de voordelen van behandeling.

Wat gebeurt er met de toestellen?
Indien uit de bijkomende informatie zou blijken dat er effectief een gezondheidsrisico verbonden is aan het gebruik van deze toestellen, zullen die door Philips hersteld en/of vervangen worden. Op dit moment werkt Philips daar een plan voor uit samen met de leveranciers (in het AZ Sint Blasius zijn deze leveranciers Vitalair en Linde). Onze artsen staan in overleg met de leveranciers. Zodra dat plan van start gaat, zullen de apparaten zo snel mogelijk worden hersteld of vervangen. Patiënten hoeven hiervoor zelf geen actie te ondernemen. U zal daartoe door de leveranciers of ons ziekenhuis zelf gecontacteerd worden.

Waar kunt u als patiënt terecht voor informatie?
Op deze website bieden we een overzicht van vragen en antwoorden over de veiligheidsmelding. Van zodra er nieuwe en significante informatie is zal deze op hier (op deze website) geplaatst worden.

Ook in onze buurlanden Nederland en Frankrijk heeft de overheid een medisch advies uitgebracht over de CPAP-apparaten en ventilatoren van Philips. Die adviezen kunt u op volgende websites terugvinden: