Multidisciplinaire Diabetische Voetkliniek

  Bij patiënten met suikerziekte (diabetes) kunnen de voeten zeer kwetsbaar zijn. 

  De voeten kunnen infecteren en er kunnen wondjes ontstaan, die snel verergeren. Dit kan leiden tot een vaak voorkomende verwikkeling bij diabetes, de 'diabetische voet' . 

  Deze diabetische voet vergt een nauwgezette opvolging en verzorging. Personen met diabetes kunnen hiervoor terecht in de multidisciplinaire diabetische voetkliniek van het az Sint-Blasius, één van de 22 door de overheid erkende centra. 

  Hoe ontstaat een diabetische voet?

  • Door aantasting van de zenuwen (neuropathie) kan het gevoel in tenen, voeten of benen sterk verminderen. Soms zijn de voeten zo aangetast dat ze volledig gevoelloos worden. Wondjes blijven dan vaak onopgemerkt.

  • Bij diabetespatiënten zien we ook regelmatig een misvorming van gewrichten (artropathie) waardoor de vorm van de voeten en dus ook de drukpunten kunnen veranderen.

  • Mensen met diabetes hebben meer kans op vaatproblematiek  waardoor onder andere ook de doorbloeding vermindert. De toevoer van bloed naar de wonde komt in het gedrang. Wanneer niet tijdig een bloedvatcorrectie gebeurt, is de genezing van wonden vaak moeilijk.

  Wanneer een  wonde laat wordt opgemerkt, kan dit leiden tot een lange ziekenhuisopname, en in het ergste geval tot een amputatie.

  Waarvoor kan u in de diabetische voetkliniek terecht?

  Een diabetische voetwonde is een complex probleem met verschillende oorzaken. Om deze wonden te genezen werken verschillende deskundigen samen om alle aspecten te behandelen:

  • De diabeteseducator / wondzorgverpleegkundige is de sleutelfiguur van de diabetische voetkliniek. Hij/zij
   - zorgt voor preventief nazicht van de voeten
   - geeft advies over voetverzorging en behandelt voetinfecties en voetwonden.
   - verzorgt de wonde en doet de communicatie naar de thuiszorg voor de dagdagelijkse behandeling. - contacteert de verschillende specialisten en is het aanspreekpunt voor de patiënt.
  • Een podoloog
   - verzorgt de huid en nagels van de voeten
   - neemt bijzondere beschermende maatregelen (bv orthese, nagelbeugel)
   - doet zo nodig biomechanisch onderzoek, ganganalyse…. 
   Bij voetwonden zal de podoloog samen met de wondzorgverpleegkundigen eelt verwijderen en lokale drukontlasting verzorgen.
  • De endocrinologen (dr. Caroline Ivensdr. Saskia Robbrecht, dr. Laurens Veldeman) zorgen voor een goede regeling van het suikergehalte in het bloed en bewaken het internistische luik van de patiënt (infectie, nierfunctie, opstart antibiotica…).
  • De orthopedist (dr. Nouchka Spapens)
   - beoordeelt de diabetische voetwonde van uit het orthopedisch standpunt
   - bewaakt een goede drukverdeling
   - doet voorstellen naar correcte drukontlastingsschoenen
   - stelt zo nodig indicatie tot heelkunde om goede wondheling toe te laten.   
   - chirurgisch wonddebridement wordt zo nodig uitgevoerd.
  • De vaatchirurgen (dr. Joren Callaert en dr. Koen Deloose) beoordelen de doorbloeding van de benen en de voetwonde vanuit een vasculair standpunt
   Ze stellen zo nodig een vasculaire ingreep voor ten einde een goede wondheling toe te laten en voeren zo nodig een chirurgisch wonddebridement uit.
  • Ook de huisarts wordt betrokken bij de behandeling en vooral dagdagelijkse opvolging (tussentijdse opvolging voetwonde, preventief nazicht, glycemiecontrole, .…).
   Samen met de wondzorgverpleegkundige is hij/zij het aanspreekpunt voor de behandelende thuisverpleging.

  De multidisciplinaire diabetische voetkliniek werkt nauw samen met het diabetescentrum van
  az Sint-Blasius. Klik hier voor meer info over het diabetescentrum.

  Afspraken

  raadpleging steeds na afspraak

  Centraal afsprakenbureau
  Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde
  08.00 - 20.00 uur
  052 25 25 05

  Maak een afspraak online via Mynexuz,
  uw elektronisch patiëntendossier. 

  Meer informatie

  via de Multidisciplinaire Diabetische Voetkliniek:
  052 25 23 84