Stomaconsultatie

Voor wie is de stomaconsultatie bedoeld?

 • stomapatiënten

  • post-operatief (na de plaatsing): de eerste maal gekoppeld aan het eerste consult bij de behandelende chirurg, de tweede maal 10 weken na ingreep
  • bij stomaproblemen: huidproblemen, problemen met materiaal, overschakelen naar nieuw systeem, …

 • thuisverpleegkundigen voor advies

 • collega-verpleegkundigen in het ziekenhuis voor info en advies

   Tijdens de stomaconsultatie kunnen volgende onderwerpen behandeld worden:  

  • opvolgen van een stoma
  • oplossen van huidproblemen
  • voorstellen van materiaal
  • infoverstrekking
  • doorverwijzing naar andere diensten, sociale dienst, diëtiste, …
  • educatie van patiënt en familie

Hoe maakt u een afspraak?

De stomaconsultatie is steeds op afspraak.

Neem uw eigen stomamateriaal mee wanneer u op controle komt

Inschrijven: op naam van de behandelende chirurg 

Locatie stomaconsultatie:

az Sint-Basius, campus Dendermonde

1ste verdieping, route 62 (achteraan in gang links)


De stomaverpleegkundigen zijn gespecialiseerde verpleegkundigen. 
Zij zijn er om u te begeleiden, te informeren en adviseren:

 • Jos Laureys
 • Sofie Van Gucht
 • Thea Spanoghe
 • Ann Van den Berghe