Stomaconsultatie

Voor wie is de stomaconsultatie bedoeld?

De 'stomaconsultatie' is een raadpleging bij gespecialiseerde verpleegkundigen.

Er is een stomaconsultatie voor personen met een darmstoma (colostoma of ileostoma)
en een aparte stomaconsultatie voor personen met een urostoma.

Je kan bij de verpleegkundigen terecht na de plaatsing van je stoma:
- een eerste maal bij de opvolgraadpleging bij de chirurg
- de tweede maal 10 weken na ingreep
- ook bij stomaproblemen: huidproblemen, problemen met materiaal, bij het overschakelen naar nieuw systeem,…

Tijdens de stomaconsultatie kunnen onder meer volgende onderwerpen behandeld worden:  

  • opvolgen van een stoma
  • oplossen van huidproblemen
  • voorstellen van materiaal
  • informatieverstrekking
  • doorverwijzing naar andere diensten, sociale dienst, diëtist, …
  • educatie van patiënt en familie.

De stomaconsultatie is altijd op afspraak.

Een afspraak bij een darmstoma

Wens je een afspraak voor de opvolging van je colostoma (dikke darm) of ileostoma (dunne darm)

Vermeld de naam van je behandelende chirurg wanneer je een afspraak maakt.

De stomaconsultatie vindt plaats op campus Dendermonde, route 62 (eerste verdieping).

Breng je eigen stomamateriaal mee wanneer je op controle komt.

De stomaverpleegkundigen zijn gespecialiseerde verpleegkundigen.
Zij zijn er om u te begeleiden, te informeren en adviseren: Jos Laureys, Sofie Van Gucht, Thea Spanoghe en Ann Van den Berghe.

Een afspraak bij een urostoma

Wens je een afspraak voor de opvolging van je urostoma?

De stomaconsultatie vindt plaats op campus Dendermonde, route 67 (eerste verdieping). Breng je eigen stomamateriaal mee wanneer je op controle komt.

De stomaverpleegkundigen, Freya De Cock en Kim Claus, zijn gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij zijn er om je te begeleiden, te informeren en adviseren.